Mjasiščev (Jakovlev) Jak-42D Atmosfera

Typ:  speciální meteorologická výzkumná modifikace středně těžkého dopravního letounu typu Jak-42D

Určení:  zkoumání a monitorování znečištění atmosféry, bezkontaktní výzkum zemského povrchu a povrchu oceánů, studium fyziky oblak, atmosférických front a cyklonů, studium hraničních oblastí atmosféry, monitorování radiační rovnováhy v atmosféře, monitorování radioaktivního znečištění atmosféry a zemského povrchu, validace metod a výsledků satelitních měření, prověřování účinnosti metod pro umělé iniciování srážek, multispektrální mapování zemského povrchu za účelem určení množství zadržené vody v půdě a stavu setby

Odlišnosti od letounu Jak-42D:

- modifikovaný interiér kabiny cestujících – ta je u tohoto modelu rozdělena na tři oddělení, a to dvě pracovní oddělení (přední a zadní) s pracovišti 14-ti operátorů (osm v předním a šest v zadním oddělení) a odpočinkové oddělení (prostřední) s osmi křesly a dvěma stoly

- instalace polokulovitých pozorovacích průzorů na místo jednoho páru postranních kulatých okének

- instalace 76-ti měřících aparatur využívajících více než 50 snímačů, které jsou umístěny na břichu, hřbetu i obou bocích trupu a na třech párech pylonů nacházejících se pod vnějšími částmi náběžné hrany křídla (ty jsou součástí celkem sedmi níže uvedených měřících komplexů)

- instalace komplexu pro měření navigačních parametrů letu a termodynamických parametrů atmosféry (jeho součástí se stal satelitní a inerční navigační systém, hydrometr, radiovýškoměr a snímače teploty a tlaku)

- instalace komplexu kontroly plynového a aerosolového složení atmosféry (za jeho pomoci lze měřit koncentraci stratosférického aerosolu, koncentraci skleníkových plynů a ozonu v ovzduší a obsah jednotlivých plynných složek v atmosféře)

- instalace komplexu pro monitorování radiační rovnováhy (za jeho pomoci lze ale též zobrazovat zemský povrch v různé spektrální oblasti)

- instalace komplexu pro radiolokační výzkum atmosféry a zemského povrchu – jeho součástí se staly dva dopplerovské radiolokátory (jejich antény jsou umístěny pod člunovitými dielektrickými kryty, z nichž jeden se nachází na hřbetu přední části trupu, přímo za pilotní kabinou, a ten druhý na břichu střední části trupu, přímo před šachtami hlavního podvozku)

- instalace komplexu pro měření mikrofyzikálních parametrů oblak a atmosféry (za jeho pomoci lze měřit rozměry částic aerosolů a oblak s velikostí od 55 nanometrů do 6 000 mikrometrů a určovat zastoupení částic různých velikostí v atmosféře)

- instalace komplexu pro měření elektrických vlastností atmosféry, včetně intenzity magnetického pole a elektrické vodivosti vzduchu 

- instalace komplexu pro měření radioaktivního zamoření ovzduší a půdy

- instalace palubního výpočetního systému s přenosovou rychlostí 100 MBit/sec (jeho součástí se stalo 21 komerčně dostupných počítačů, síťový server a rádiový a satelitní systém pro předávání naměřených údajů pozemnímu ústředí)

- instalace palubního generátoru aerosolu (ten slouží k umělému iniciování srážek)

- instalace výmetnic s 1024-ti meteopatronami s jodidem stříbra (ten slouží k umělému iniciování srážek) na břichu zadní části trupu, přímo mezi šachtami hlavního podvozku a výklopným vstupem do kabiny

- instalace rozptylovače kapalného dusíku

Historie:  Jediný exemplář výzkumného speciálu typu Jak-42D Atmosfera (černá 42440) vzešel z programu „Vytvoření a vyvinutí systému pro geofyzikální monitorování nad územím Ruska na léta 2008 až 2015“ pro potřeby Centrální aerologické laboratoře (CAO) Federální služby pro hydrometeorologii a monitorování životního prostředí (Rosgidromet). Součástí jeho palubního vybavení se stalo celkem 76 měřících aparatur o celkové hmotnosti okolo 7,5 t s celkovou hodnotou okolo 1 miliardy rublů. Speciální vybavení Jaku-42D Atmosfera je schopno měřit tolik parametrů, kolik nedokáže měřit palubní vybavení žádné ze současných kosmických družic. Z tohoto hlediska přitom tento speciál nemá konkurenci dokonce ani mezi letouny této kategorie zahraniční konstrukce. Přestavbou vybraného exempláře dopravního Jaku-42D na výzkumný speciál typu Jak-42D Atmosfera byl, dne  6. října 2010, pověřen experimentální závod EMZ V.M. Mjasiščeva ze Žukovského. Základem speciálu Jak-42D Atmosfera (černá 42440) se konkrétně stal letoun s výrobním číslem 45204224210018, registrací RA-42440 a rokem výroby 2002. Zmíněný stroj předtím provozoval kazaňský dopravce Tulpar Air a závod EMZ jej převzal v listopadu roku 2011. Zde byl Jak-42D (RA-42440) nejprve opatřen senzorovým vybavením. Tomu následovaly zkoušky zaměřené na prověření vlivu jejich instalace na letové charakteristiky. Ty přitom probíhaly v Žukovském a byly zahájeny dnem 10. ledna 2013. Příslušné hardwarové a softwarové vybavení jediný exemplář speciálu Jak-42D Atmosfera obdržel až v létě toho samého roku. Ke svému prvnímu letu s plně funkčním speciálním vybavením a operátory na palubě se tento stroj vydal dne 31. července 2013. Poté, od srpna do konce října téhož roku, strávil v Kazani. Zde byly provedeny dokončovací práce na interiéru kabiny s pracovišti operátorů. Tomu následovaly kontrolní přejímací zkoušky. Ty byly završeny dne 14. listopadu 2013, popisem přejímacího protokolu. Poté byl jediný exemplář speciálu Jak-42D Atmosfera (černá 42440) předán svému provozovateli v podobě Rosgidrometu. Zmíněný stroj se stal prvním takto specializovaným letounem vzniklým v Rusku po pádu SSSR. První dva operační lety s celkovou délkou 10 hodin jediný exemplář speciálu Jak-42D Atmosfera (černá 42440) vykonal dne 9. května 2014 z letiště Ostafjevo. V jejich průběhu bylo provedeno měření základních parametrů oblak a atmosféry a meteorologická pozorování.

Verze:  -

Vyrobeno:  jeden exemplář (vznikl konverzí sériového Jaku-42D)

Uživatelé:  Rusko (Rosgidromet)

 

 

 

 

Posádka:   dva piloti a 14 operátorů

Pohon:       tři dvouproudové motory typu Lotarev D-36 s max. tahem po 6 500 kp

Radar:        povětrnostní impulsní dopplerovský radiolokátor typu Groza-42, instalovaný uvnitř špice trupu, a dva speciální meteorologické dopplerovské radiolokátory, instalované po jednom uvnitř dvou člunovitých krytů umístěných na hřbetu přední části trupu, přímo za pilotní kabinou, a na břichu střední části trupu, přímo před šachtami hlavního podvozku

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 34,88 m 
Délka:   36,38 m
Výška: 9,83 m 
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: 57 500 kg
Operační rychlost: 350 - 750 km/h
Praktický dostup:   9 100 m
Max. dolet:    3 700 km

 

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 20.3.2015