Jakovlev Jak-7B M-105PF stíhací-bombardovací

 
 
 

Typ:  stíhací-bombardovací modifikace frontového stíhacího letounu typu Jak-7B M-105PF

Určení:  vybojování vzdušné převahy v prostoru linie a ničení pozemních cílů v rámci přímé podpory pozemních vojsk

Odlišnosti od letounu Jak-7B M-105PF:

- instalace jednoho páru pumových závěsníků se zámky typu Der-31 nebo BI-42 s nosností po 100 kg pod křídlem

- instalace páky, která slouží k uvolňování zámků pumových závěsníků, na levém postranním přístrojovém pultu pilotní kabiny. Naproti tomu k aktivaci vypouštění bojové chemické látky z kontejnerů typu VAP-6 slouží tlačítku, které je rovněž umístěno na levém postranním přístrojovém pultu pilotní kabiny.

Historie:  Dne 26. dubna 1942 byla OKB A.S. Jakovleva pověřena začleněním pumové výzbroje do zbraňového systému frontového stíhacího letounu typu Jak-7B M-105PF. Dle zmíněného zadání měl být tento stroj opatřen čtyřmi závěsníky pro 50-ti kg pumy a šesti odpalovacími lištami pro 82 mm rakety typu RS-82. Protože dle předběžných výpočtů by jenom instalace pumových závěsníků a odpalovacích lišt raket sebou přinesla pokles rychlosti z 580-ti km/h na 542 km/h, přičemž podvěs 50-ti kg pum a šesti raket typu RS-82 by vedl k poklesu rychlosti až na 510 km/h, A.S. Jakovlev navrhl u zmíněného letounu čtveřici pumových závěsníků s nosností 50 kg nahradit dvojicí pumových závěsníků s nosností po 100 kg a současně zredukovat počet odpalovacích lišt raket typu RS-82 z šesti na čtyři. Zmíněný návrh byl ministerstvem leteckého průmyslu shledán za opodstatněný a oficiálně byl schválen výnosem ze dne 2. května 1942. V závodě č.153 z Novosibirsku se pumové závěsníky začaly pod křídlo sériových Jaků-7B montovat od 23. výrobní série. Pumová výzbroj byla přitom poprvé odzkoušena na letounu Jak-7B (v.č.2315310). Protože měly pumové závěsníky negativní vliv na rychlost, již od 30. výrobní série se přestaly montovat. Na doporučení OKB nicméně začaly být opět později na všechny sériové Jaky-7B montovány, a to od letounu s v.č. 3115361. V závodě č.82 z Tušina byly pumové závěsníky montovány na všechny letouny tohoto typu počínaje letounem s v.č. 820205.  

Verze:  -

Vyrobeno:  ?

Uživatelé:  SSSR

 

 

 

Posádka:    jeden pilot

Pohon:       jeden pístový motor typu Klimov M-105PF s max. výkonem 1 180 hp

Vybavení:   jeden střelecký zaměřovač

Výzbroj:     jeden 20 mm kanón typu ŠVAK se zásobou 130 nábojů, instalovaný mezi řadami motorových válců, dva 12,7 mm synchronní kulomety typu UBS s celkovou zásobou 400 nábojů (260 pro levý a 140 pro pravý), instalované nad motorem, a dvě pumy o hmotnosti 25 až 100 kg nebo dva kontejnery na BCHL typu VAP-6, přepravované pod křídlem

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 10,00 m
Délka:   8,50 m
Výška: ?
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup:   ?
Max. dolet:    ? 

 

poslední úpravy provedeny dne: 14.1.2020