Jakovlev Jak-40 Fobos    

Typ:  speciální modifikace regionálního dopravního letounu typu Jak-40 (Codling) zastávající roli vzdušné zkušebny a laboratoře

Určení:  prověřování činnosti vyvíjeného palubního vybavení pro bezpilotní i pilotované kosmické prostředky, studium přírodních zdrojů, životního prostředí, atmosférických úkazů, přírodních a činností člověka způsobených anomálií a sluneční radiace a monitorování stavu znečištění ovzduší a vod

Odlišnosti od letounu Jak-40 (Codling):

- instalace polokulovitých průzorů na místo třetího páru postranních kulatých okének

- instalace dalších dvou polokulovitých průzorů v ose hřbetu trupu, na úrovni druhého a sedmého páru postranních okének

- instalace speciálního měřícího a záznamového vybavení a pracovišť operátorů v prostoru kabiny cestujících

Historie:  Třímotorový proudový regionální dopravní letoun typu Jak-40 (Codling) se stal základem hned pěti výzkumných speciálů. Zmíněné speciály vešly ve známost jako Jak-40 Aqua, Jak-40 Fobos, Jak-40 Liros, Jak-40 Meteo a Jak-40 Štorm a vznikly v prostorách 407. leteckého opravárenského závodu (ARZ) z Minska, hlavního opravárenského závodu letounů řady Jak-40 (Codling). Jejich základem se přitom staly letouny typu Jak-40 (Codling) vyčleněné ze stavu Aeroflotu. Druhý z výše uvedených speciálů, Jak-40 Fobos, vzešel z technického zadání NPO S.A. Lavočkina, specializované konstrukční kanceláře na vývoj kosmické techniky, a primárně zastával roli vzdušné zkušebny vyvíjeného palubního vybavení pro bezpilotní i pilotované kosmické prostředky. Kromě toho byl používán též ke studiu atmosféry a životního prostřední a v neposlední řadě též k monitorování stavu znečištění ovzduší a vod. Základem speciálu Jak-40 Fobos se konkrétně stal 27-ti místný letoun Jak-40 (Codling) s výrobním číslem 9322028, registrací CCCP-87304 a rokem výroby 1973. Technické podklady ke konverzi tohoto stroje na speciál typu Jak-40 Fobos přitom zpracovala, v roce 1989, OKB A.S. Jakovleva. Na počátku 90. let byl jediný exemplář speciálu typu Jak-40 Fobos (CCCP-87304) zpětně dopracován na dopravní model Jak-40 (Codling) a následně, v roce 1993, uveden zpět do linkového provozu. Zpočátku jej provozoval, pod registrací RA-87304, Aeroflot. V závěru své kariéry ale létal v barvách společnosti Belgorod Avia.

Verze:  -

Vyrobeno:  jeden exemplář (vznikl konverzí sériového Jaku-40)

Uživatelé:  pouze SSSR

 

 

 

Posádka:    dva piloti a neznámý počet operátorů

Pohon:       tři proudové motory typu Ivčenko Al-25 s max. tahem po 1 470 kp

Radar:        povětrnostní impulsní dopplerovský radiolokátor typu Groza-40, instalovaný uvnitř špice trupu

 

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 25,00 m 
Délka:   20,36 m
Výška: 6,50 m 
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup:   ?
Max. dolet:    ?

 

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 11.3.2015