Jakovlev Jak-7P

Typ:  pokročilá modifikace frontového stíhacího letounu typu Jak-7B M-105PF

Určení:  primárně vybojování vzdušné převahy v prostoru linie, sekundárně ničení pozemních cílů v rámci přímé podpory pozemních vojsk

Odlišnosti od letounu Jak-7B M-105PF:

- instalace 20 mm synchronních kanónů typu ŠVAK (s celkovou zásobou 110 nábojů) nad motorem na místo 12,7 mm synchronních kulometů typu UBS (s celkovou zásobou 400 nábojů). Instalace kanónu typu ŠVAK mezi motorovými válci přitom zůstala zachována. Zatímco vystřílené nábojnice synchronních kanónů typu ŠVAK jsou vyhazovány otvory vetknutými do aerodynamických přechodů křídla v trup, články nábojových pásů zmíněných kanónů jsou sbírány do schránek. Naproti tomu články nábojového pásu prostředního kanónu, který je vestavěn mezi motorové válce, jsou u tohoto modelu vyhazovány ven.

Historie:  V roce 1943 byly u jednoho řadového stíhacího Jaku-7B M-105PF (v.č. 4615313) v 281. sam (stacionární letecká dílna) 1. VA (vzdušná armáda) v rámci oprav po nehodě (při které obdržel křídlo z jiného letounu toho samého typu a nový motor) v podmětu hlavního inženýra 1. VA P.A. Nevinnego oba 12,7 mm synchronní kulomety typu UBS nahrazeny shodným počtem 20 mm synchronních kanónů typu ŠVAK. Instalace 20 mm kanónů toho samého typu mezi motorovými válci přitom zůstala zachována. Uchycení zmíněných kanónů bylo převzato od stíhacího letounu typu La-5. Instalace dvou synchronních kanónů typu ŠVAK s nábojovými zásobníky měla hmotnost 201,4 kg. To sebou přineslo vzrůst hmotnosti o pouhých 12 kg proti standardnímu Jaku-7B M-105PF. Takto modifikovaný letoun Jak-7B M-105PF (v.č. 4615313) vešel ve známost jako Jak-7P a nejprve, mezi 4. a 13. listopadem roku 1943, byl testován piloty NII VVS (vědecko-výzkumný institut VVS). Posláním zmíněných zkoušek bylo prověření vlivu nové výzbroje na letové a výkonnostní parametry. Z výsledů zkoušek Jaku-7P u NII VVS vyšlo najevo, že se letové charakteristiky tohoto stroje od letových charakteristik standardního Jaku-7B M-105PF prakticky neliší. Následně byl odevzdán NIPAV (vědecko-výzkumný polygon letecké výzbroje). Vzhledem k tomu, že byl NIPAV tehdy vytížen jinými pracemi, které měly vyšší prioritu, zkoušky prototypu Jaku-7P se zde rozeběhly až dnem 22. listopadu toho samého roku. V rámci zkoušek u NIPAV tento stroj vykonal, ke dni 13. prosince 1943, celkem 13 zkušebních letů. Střelby se přitom staly součástí osmi z nich. V průběhu čtyř z těchto letů byly postřelovány pozemní cíle. Náplní zbylých letů bylo ověření činnosti kanónů a přidružených systémů. Zkoušky Jaku-7P se neobešly bez problémů. Při šesti z osmi letů se vyskytly problémy se synchronizací střelby. Nepříliš šťastně byl řešen též odhoz vystřílených nábojnic ze synchronních kanónů. Zmíněné nábojnice byly totiž vyhazovány ven otvory, které byly vetknuty do aerodynamických přechodů křídla v trup. Díky tomu odhozené nábojnice narážely do náběžné hrany VOP, což vedlo k její poškození. Palebná síla Jaku-7P nicméně činila celých 3,187 kg/s. Instalací odlišného typu synchronizátoru bylo navíc teoreticky možné palebnou sílu tohoto stroje navýšit až na 3,745 kg/s. Palebná síla zmíněného stroje byla tedy srovnatelná s palebnou silou letounu typu Jak-9T (Frank), který byl vyzbrojen jedním 37 mm kanónem typu NS-37 a jedním 12,7 mm kulometem typu UBS. Z tohoto důvodu NII VVS pověřil Jakovleva vývojem modifikace pokročilejšího Jaku-9 (Frank) s instalací tří 20 mm kanónů (budoucí typ Jak-9UT). Současně měl být jediný prototyp Jaku-7P odevzdán OKB, za účelem odstranění zjištěných nedostatků. Poté měl být navrácen 1. VA. Zde pak měl projít zkouškami v reálných bojových podmínkách. Další osudy jediného prototypu Jaku-7P nicméně nejsou známy.

Verze:  -

Vyrobeno:  jeden prototyp (vznikl konverzí sériového Jaku-7B M-105PF)

Uživatelé:  žádní

 

 

 

Posádka:    jeden pilot

Pohon:       jeden pístový motor typu Klimov M-105PF s max. výkonem 1 180 hp

Vybavení:   jeden střelecký zaměřovač

Výzbroj:     jeden 20 mm kanón typu ŠVAK se zásobou 130 nábojů, instalovaný mezi řadami motorových válců, a dva 20 mm synchronní kanóny toho samého typu s celkovou zásobou 110 nábojů (90 pro levý a 100 pro pravý), instalované nad motorem

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 10,00 m
Délka:   8,50 m
Výška: ?
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup:   ?
Max. dolet:    ? 

 

 

poslední úpravy provedeny dne: 14.1.2020