SibNIA (Jakovlev) Jak-40 (TFE731)

Typ:  experimentální modifikace lehkého regionálního dopravního letounu typu Jak-40 (Codling)

Určení:  prověření vlivu instalace dvouproudových motorů typu TFE731 americké výroby na místo proudových motorů typu Al-25 domácí výroby na provozní charakteristiky letounu typu Jak-40 a vzájemné kompatibility s ostatními palubními systémy tohoto stroje v podobě elektrického, hydraulického, klimatizačního a odmrazovacího systému

Odlišnosti od letounu Jak-40 (Codling):

- instalace silnějších a ekonomičtějších 1 700 kp dvouproudových motorů typu TFE731 americké výroby na místo obou postranních 1 470 kp proudových motorů typu Al-25 domácí výroby (prostřední motor typu Al-25 přitom zůstal zachován)

- instalace nového ovládacího panelu pohonných jednotek uvnitř pilotní kabiny

Historie:  V roce 2012 se v provozu na celém světě stále ještě nacházelo okolo 300 lehkých třímotorových proudových regionálních dopravních letounů řady Jak-40 (Codling), z toho okolo 100 na území Ruska. Na skutečnost, že řada z těchto strojů tehdy ještě neměla zdaleka vyčerpanou technickou životnost, přitom institut SibNIA (Sibiřský vědecko-výzkumný ústav letectví) zareagoval modernizačním projektem, který je zaměřen na výměně jejich pohonných jednotek v podobě 1 470 kp proudových motorů typu Al-25. Volba ze strany zmíněného institutu padla na osvědčený 1 700 kp dvouproudový motor typu TFE731 americké značky Honeywell. Ten se přitom stal srdcem celé řady lehkých regionálních dopravních letounů a bizjetů, včetně typu BAe125, Cessna Citation III a IV, Dassault Falcon 50, Learjet 55 a Lockheed Jetstar. Pro potřeby zkoušek zaměřených na prověření vzájemné kompatibility zmíněných amerických dvouproudových pohonných jednotek a původních palubních systémů ruského Jaku-40 (Codling) v podobě elektrického, hydraulického, klimatizačního a odmrazovacího systému byl vyhrazen letoun s bílým trupovým číslem 87216. V první fázi zkušebního programu zmíněný exemplář dopravního Jaku-40 (Codling) létal s instalací pouze jedné pohonné jednotky typu TFE731 na místo jednoho z postranních motorů typu Al-25. Svůj první let v této konfiguraci přitom letoun Jak-40 Codling (bílá 87216) vykonal dne 8. prosince 2012. Později tento stroj obdržel instalaci ještě jednoho motoru typu TFE731 na místo druhého postranního motoru typu Al-25. Takto modifikovaný Jak-40 Codling (bílá 87216) se přitom do oblak poprvé vydal dne 20. května 2013. V konfiguraci se třemi motory typu TFE731 tento stroj zatím ještě zkoušen nebyl. Svůj veřejný debut si přitom letoun Jak-40 Codling (bílá 87216) odbyl v srpnu roku 2013 na moskevské airshow MAKS 2013. Záměna letitých ruských motorů typu Al-25 americkými TFE731 sebou přinesla pokles spotřeby paliva z 1 150 kg/h na 620 kg/h. Díky tomu max. dolet takto modifikovaného Jaku-40 (Codling) činí celých 5 100 km. Dolet tohoto stroje s instalací motorů typu Al-25 přitom nepřesahuje 2 200 km. Zmíněná změna v pohonném systému navíc sebou přinesla vzrůst nosnosti (z 2 300 kg na 3 200 kg), cestovní rychlosti (z 510 km/h na 590 km/h) a cestovní výšky (z 7 000 m na 9 000 m). Zkrátka nepřišly ani vzletové a přistávací charakteristiky. Instalace motorů typu TFE731 totiž vedla ke zkrácení rozjezdu při vzletu (2x) a dojezdu při přistání (1,25 x až 1,5 x), ke vzrůstu stoupavosti (1,5 x) a v neposlední řadě též k redukci spotřeby paliva při vzletu (1,5 x) a přistání (2 x). Kromě výše uvedeného motory typu TFE731 poháněný Jak-40 (Codling) splňuje požadavky hlukové normy ICAO Chapter 4 a emisní normy ICAO 2008. Instalace motorů typu TFE731 navíc těmto strojům umožní setrvat ve službě po dobu dalších 10-ti let. O modernizační program Jaku-40 (Codling) z dílny institutu SibNIA již projevilo několik provozovatelů těchto strojů. Takto modernizované Jaky-40 (Codling) mohou ale v provozu narazit na absenci typového certifikátu.

Verze:  -

Vyrobeno:  jeden exemplářů (vznikl konverzí sériového Jaku-40)

Uživatelé:  žádní (pouze výzkumný stroj)

 

 

 

Posádka:    dva piloti

Pohon:       dva dvouproudové motory typu Honeywell TFE731 americké výroby s max. tahem po 1 700 kp a jeden proudový motor typu Ivčenko Al-25 s max. tahem po 1 470 kp

Radar:        povětrnostní impulsní dopplerovský radiolokátor typu Groza-40, instalovaný uvnitř špice trupu

 

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 25,00 m 
Délka:   20,19 m
Výška: 6,50 m 
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Cestovní rychlost: 590 km/h
Praktický dostup:   9 000 m
Max. dolet:    5 100 km

 

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 12.1.2014