Jakovlev Jak-40 Liros

Typ:  speciální meteorologická výzkumná modifikace regionálního dopravního letounu typu Jak-40 (Codling)

Určení:  studium atmosféry a oblak v širokém rozsahu výšek, prověřování účinnosti různých metod uměného iniciování srážek a monitorování stavu znečištění ovzduší

Odlišnosti od letounu Jak-40 (Codling) v 32-ti místném provedení:

- instalace štíhlého trubicovitého senzoru pod příďovým krytem radiolokátoru, vpravo od podélné osy trupu

- instalace senzorů speciálního palubního vybavení na bocích přední části trupu, v oblasti za pilotní kabinou

- instalace polokulovitého průzoru na místo druhého kulatého okénka nacházejícího se na pravoboku

- instalace plochých tabulí z opticky čistého křemičitého skla v prvním a třetím kulatém okénku (se zmenšeným průměrem), které se nachází na pravoboku, na místo tabulí z organického skla

- rozšířená posádka o hlavního meteorologa (ten sedí na sedadle, které bylo u výchozího modelu určeno pro palubního inženýra) a čtyři operátory

- instalace přístrojového vybavení v prostoru kabiny cestujících – ta je nyní rozdělena na dvě sekce, a to sekci s palubním vlečným rychloměrem (zde se nacházejí též čtyři pracoviště operátorů, která jsou opatřena stolkem a sedačkou, a dva bloky s měřícím vybavením) a sekci s výpočetní technikou

- instalace speciálního vybavení uvnitř zavazadlového úložného prostoru

- instalace generátoru aerosolu typu SAG-1 s rozptylovacím zařízením nad výklopnými schůdky záďového vstupu do kabiny cestujících

- modifikované radionavigační vybavení instalací radiovýškoměru pro velké výšky typu RV-18Ž, radiostanice typu Landyš-5 a druhého indikátoru typu GR-4

- instalace modifikovaného palubního intercomu

Historie:  Třímotorový proudový regionální dopravní letoun typu Jak-40 (Codling) se stal základem hned pěti výzkumných speciálů. Zmíněné speciály vešly ve známost jako Jak-40 Aqua, Jak-40 Fobos, Jak-40 Liros, Jak-40 Meteo a Jak-40 Štorm a vznikly v prostorách 407. leteckého opravárenského závodu (ARZ) z Minska, hlavního opravárenského závodu letounů řady Jak-40 (Codling). Jejich základem se přitom staly letouny typu Jak-40 (Codling) vyčleněné ze stavu Aeroflotu. Třetí z výše uvedených speciálů, Jak-40 Liros, vzešel z technického zadání ukrajinského hydrometeorologického výzkumného institutu UkrNII Goskomgidromet a kromě výzkumu atmosféry a oblak byl využíván též k ověřování účinnosti různých metod umělé iniciace srážek a v neposlední řadě též k monitorování stavu znečištění ovzduší. Jediný exemplář speciálu Jak-40 Liros vznikl v 80. letech. Jeho základem se konkrétně stal 32-ti místný letoun Jak-40 (Codling) s výrobním číslem 9522041, registrací CCCP-87536 a rokem výroby 1975. Na počátku 90. let byl tento stroj zpětně dopracován na dopravní model Jak-40 (Codling) a následně prodán společnosti Armavia. Tento arménský dopravce jej provozoval od roku 1993 pod registrací EK-87536 a občasně jej pronajímal jiným společnostem. Jeho provoz byl definitivně ukončen v roce 2006.

Verze:  -

Vyrobeno:  jeden exemplář (vznikl konverzí sériového Jaku-40)

Uživatelé:  pouze SSSR

 

 

 

Posádka:    dva piloti, hlavní meteorolog a čtyři operátoři

Pohon:       tři proudové motory typu Ivčenko Al-25 s max. tahem po 1 470 kp

Radar:        povětrnostní impulsní dopplerovský radiolokátor typu Groza-40, instalovaný uvnitř špice trupu

 

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 25,00 m 
Délka:   20,36 m
Výška: 6,50 m 
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup:   ?
Max. dolet:    ?

 

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 11.3.2015