Jakovlev Jak-40 Aqua

 

Typ:  speciální meteorologická výzkumná modifikace regionálního dopravního letounu typu Jak-40 (Codling)

Určení:  studium atmosféry a oblak za pomoci kontaktních i bezkontaktních měřících metod, uměné iniciování srážek rozptylováním speciálních chemikálií do oblak a monitorování stavu škodlivin v ovzduší

Odlišnosti od letounu Jak-40 (Codling):

- instalace štíhlého trubicovitého senzoru pod příďovým krytem radiolokátoru, vpravo od podélné osy trupu

- instalace senzorů speciálního palubního vybavení na bocích přední části trupu, v oblasti za pilotní kabinou

- instalace čtyř tandemově uspořádaných párů výmetnic typu ASO-2I s 8 x 32-ti meteopatronami typu PV-26, které jsou naplněny jodidem stříbra, po stranách břicha přední části trupu, v oblasti mezi pilotní kabinou a křídlem (alá Jak-40 Meteo a Jak-40 Štorm)

- instalace jednoho páru závěsníků pod křídlem – na ten se umisťuje dvojice kontejnerů typu SPVG-40 s dalšími výmetnicemi meteopatron typu PV-26 naplněnými jodidem stříbra

- instalace speciálního měřícího a záznamového vybavení a pracovišť operátorů v prostoru kabiny cestujících

Historie:  Třímotorový proudový regionální dopravní letoun typu Jak-40 (Codling) se stal základem hned pěti výzkumných speciálů. Zmíněné speciály vešly ve známost jako Jak-40 Aqua, Jak-40 Fobos, Jak-40 Liros, Jak-40 Meteo a Jak-40 Štorm a vznikly v prostorách 407. leteckého opravárenského závodu (ARZ) z Minska, hlavního opravárenského závodu letounů řady Jak-40 (Codling). Jejich základem se přitom staly letouny typu Jak-40 (Codling) vyčleněné ze stavu Aeroflotu. První z výše uvedených speciálů, Jak-40 Aqua, vzešel z technického zadání ukrajinského hydrometeorologického výzkumného institutu UkrNII Goskomgidromet ze dne 6. března 1986 a kromě výzkumu atmosféry a oblak sloužil též k umělému iniciování srážek a v neposlední řadě též k monitorování stavu škodlivin v ovzduší. Součástí jeho vybavení se mimo jiné staly též výmetnice typu ASO-2I s meteopatronami typu PV-26. Ty byly naplněny jodidem stříbra a byly vystřelovány do bouřkových oblak, což vedlo k iniciaci srážek. Jediný exemplář speciálu Jak-40 Aqua vznikl v roce 1986. Jeho základem se konkrétně stal letoun Jak-40 (Codling) s výrobním číslem 9740856, registrací CCCP-87937 a rokem výroby 1977. Na počátku 90. let byl tento stroj zpětně dopracován na dopravní model Jak-40 (Codling) a následně prodán společnosti Armavia. Tento arménský dopravce jej provozoval od roku 1993 pod registrací EK-87937 a občasně jej pronajímal jiným společnostem. Kariéru tohoto stroje ale již dne 17. května 2001 předčasně ukončila havárie. To jej zrovna měl v pronájmu, jako EP-TQP, íránský charterový dopravce Queshm Air.

Verze:  -

Vyrobeno:  jeden exemplář (vznikl konverzí sériového Jaku-40)

Uživatelé:  pouze SSSR

 

 

 

Posádka:    dva piloti a neznámý počet operátorů

Pohon:       tři proudové motory typu Ivčenko Al-25 s max. tahem po 1 470 kp

Radar:        povětrnostní impulsní dopplerovský radiolokátor typu Groza-40, instalovaný uvnitř špice trupu

 

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 25,00 m 
Délka:   20,36 m
Výška: 6,50 m 
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup:   ?
Max. dolet:    ?

 

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 11.3.2015