Jakovlev Jak-6M

Typ:  pokročilá modifikace lehkého transportního letounu typu Jak-6 (Crib)

Určení:  přeprava osob a lehkého nákladu a spojovací účely

Odlišnosti od letounu Jak-6:

- instalace modifikovaného křídla s demontovatelnými vnějšími částmi. Vnější části křídla tohoto modelu mají navíc zvětšený úhel šípu náběžné hrany (z 9° na 15°) a kladné vzepětí (z 8°50‘ na 10°50‘)

- menší úhel náběhu vodorovné ocasní plochy (-3° vs 0°)

- instalace modifikovaných výškovek se zvětšenou plochou (z 1,98 m2 na 2,43 m2)

- instalace dvoudílných nákladových vrat s rozměry 850 x 1100 mm, které se otevírají směrem dovnitř, na pravoboku kabiny cestujících

- instalace zatahovatelného hlavního podvozku na místo podvozku pevného. Hlavní podvozky tohoto modelu se zatahují po směru letu. Jejich šachty jsou přitom opatřeny dvoudílnými podélně dělenými dvířky s výřezy pro kola. Kola totiž po zatažení částečně vystupují z obrysu břicha křídelních gondol.

- zvětšená zásoba paliva z 380-ti l na 560 l vestavbou dalších dvou nádrží (s objemem po 90-ti l) do křídla

- instalace individuálních polokapkovitých krytů motorových válců (se štíhlými vstupy vzduchu v čele a štíhlými výstupy vzduchu na zádi). Motorové válce předchozího modelu byly nekryté.

- instalace společných výfukových trubic pro všechny válce pohonných jednotek

- instalace jedné Venturiho trubice, která je využívána umělým horizontem, v úplavu vrtule. Umělý horizont předchozího modelu využíval tři Venturiho trubice, které byly uchyceny k boku trupu, vpravo od čelní části překrytu pilotní kabiny.

- instalace sedadla pilota o 45 mm výše. Opěradlo pilotní sedačky tohoto modelu je navíc skloněno o 40 mm směrem dozadu.

Historie:  V průběhu výroby byly do konstrukce lehkého dvoumotorového transportního letounu typu Jak-6 (Crib), který byl opatřen kabinou pro dva piloty a čtyři cestující, vnášeny různé změny. Zdaleka nejvíc změn doznala konstrukce letounu Jak-6 (v.č. 14347) z produkce závodu č.47 z Čkalova, který vešel ve známost jako Jak-6M. Zmíněný letoun obdržel křídlo s demontovatelnými vnějšími částmi se zvětšeným úhlem šípu náběžné hrany a zvětšeným kladným vzepětím. Díky tomu, že byly vnější části křídla prototypu Jaku-6M demontovatelné, tento stroj bylo možné snadněji přepravovat po železnici. VOP tohoto stroje byla instalována pod menším úhlem náběhu. Na její odtokové hraně se nacházely výškovky se zvětšenou plochou. Kabinu cestujících prototypu Jaku-6M navíc kromě malých dvířek, která se nacházela na levoboku, zpřístupňovala též rozměrná nákladová vrata, která byla umístěna na pravoboku. Díky tomu bylo kabinu cestujících tohoto stroje po sklopení sedaček možné používat i k přepravě rozměrnějšího nákladu. Prototyp Jaku-6M ale obdržel též instalaci dalšího, druhého, páru křídelních palivových nádrží a zatahovatelného hlavního podvozku (zatahovatelným podvozkem byly opatřeny jen první sériové exempláře Jaku-6). Motorové válce tohoto stroje byly opatřeny společnými výfukovými trubicemi. Změn ale doznalo též sedadlo pilota a palubní vybavení. Všechny výše uvedené úpravy sebou přinesly vzrůst hmotnosti proti standardnímu Jaku-6 (Crib) o 147 kg. Na konstrukční změny, které umožňovaly demontáž vnějších částí křídla, přitom z toho připadalo 66 kg. Zkouškami prototyp Jaku-6M prošel mezi 6. a 14. červencem roku 1943. Z výsledků letových zkoušek vyplynulo, že tento stroj má v porovnání se standardním Jakem-6 (Crib) lepší ovladatelnost a příčnou i podélnou stabilitu. Naproti tomu rychlostní rozsah, tedy rozdíl mezi min. a max. rychlostí, prototypu Jaku-6M byl velmi malý. Zmíněný stroj navíc neřešil potíže s nesouladem mezi motory typu M-11F a vrtulemi, které sužovaly standardní Jaky-6 (Crib) a občas vedly k poškození motoru v důsledku překročení max. povolených otáček. Zkoušky prototypu Jaku-6M byly završeny doporučujícím stanoviskem pro zavedení všech konstrukčních změn, které přinášela jeho konstrukce, do výroby, tedy vyjma možnosti demontáže vnějších částí křídla. Sériové výroby se letoun typu Jak-6M nakonec nedočkal.

Verze:  -

Vyrobeno:  jeden prototyp (vznikl konverzí sériového Jaku-6)

Uživatelé:  žádní

 

 

 

Posádka:    pilot a pilot/navigátor

Pohon:       dva pístové motory typu Švecov M-11F s max. výkonem po 140 hp

Kapacita:    čtyři osoby nebo náklad do celkové hmotnosti 500 kg

Výzbroj:     žádná

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 14,00 m
Délka:   10,35 m
Výška: ?
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: 2 500 kg
Max. rychlost: 230 km/h
Praktický dostup:   ?
Max. dolet:    1 040 km

 

 

poslední úpravy provedeny dne: 26.2.2020