Jakovlev Jak-40 Meteo

Typ:  speciální meteorologická výzkumná modifikace regionálního dopravního letounu typu Jak-40 (Codling)

Určení:  studium atmosféry, oblak, větru, turbulencí a sluneční radiace a uměné iniciování srážek rozptylováním speciálních chemikálií do oblak

Odlišnosti od letounu Jak-40 (Codling):

- instalace senzorů speciálního palubního vybavení na bocích přední části trupu, v oblasti za pilotní kabinou, a na náběžné hraně křídla

- instalace polokulovitého průzoru na místo druhého kulatého okénka nacházejícího se na pravoboku

- instalace plochých tabulí z opticky čistého křemičitého skla v prvním a třetím kulatém okénku (se zmenšeným průměrem), které se nachází na pravoboku, na místo tabulí z organického skla

- instalace dvou hermetických servisních krytek na hřbetu a břichu trupu (ty se využívají při seřizování snímačů speciálního palubního přístrojového vybavení)

- instalace čtyř tandemově uspořádaných párů výmetnic typu ASO-2I s 8 x 32-ti meteopatronami typu PV-26, které jsou naplněny jodidem stříbra, po stranách břicha přední části trupu, v oblasti mezi pilotní kabinou a křídlem (alá Jak-40 Aqua a Jak-40 Štorm)

- instalace výmetnic s dalšími 24-ti meteopatronami typu PV-26 nad výklopnými schůdky záďového vstupu do kabiny cestujících

- instalace jednoho páru závěsníků, na které lze umístit dva generátory aerosolu typu SAG-1 s rozptylovacím zařízením, pod křídlem

- instalace speciálního měřícího a záznamového vybavení a pracovišť operátorů v prostoru kabiny cestujících

Historie:  Třímotorový proudový regionální dopravní letoun typu Jak-40 (Codling) se stal základem hned pěti výzkumných speciálů. Zmíněné speciály vešly ve známost jako Jak-40 Aqua, Jak-40 Fobos, Jak-40 Liros, Jak-40 Meteo a Jak-40 Štorm a vznikly v prostorách 407. leteckého opravárenského závodu (ARZ) z Minska, hlavního opravárenského závodu letounů řady Jak-40 (Codling). Jejich základem se přitom staly letouny typu Jak-40 (Codling) vyčleněné ze stavu Aeroflotu. Předposlední z výše uvedených speciálů, Jak-40 Meteo, vzešel z technického zadání ukrajinského hydrometeorologického výzkumného institutu UkrNII Goskomgidromet a zastával roli víceúčelové meteorologické laboratoře. Součástí jeho vybavení se mimo jiné staly též výmetnice s celkem 280-ti meteopatronami typu PV-26. Ty byly naplněny jodidem stříbra a byly vystřelovány do bouřkových oblak, což vedlo k iniciaci srážek. Zmíněné meteopatrony bylo možné vystřelovat buďto jednotlivě, nebo v salvách o 2, 3, 4 nebo 16-ti kusech. Jejich vystřelování se přitom dělo automaticky, v určitých intervalech, nebo manuálně. Jediný exemplář speciálu Jak-40 Meteo vznikl v 80. letech a disponoval operačním poloměrem 600 km a vytrvalostí 4 hodiny. Jeho základem se konkrétně stal letoun Jak-40 (Codling) s výrobním číslem 9520242, registrací CCCP-87537 a rokem výroby 1975. Na počátku 90. let byl tento stroj zpětně dopracován na dopravní model Jak-40 (Codling) a následně prodán společnosti Kazakhstan Airlines. Tento kazachstánský dopravce jej přitom provozoval od roku 1993 pod registrací UN-87937. Již v roce 1999 ale tento stroj změnil majitele. Tím se stal dopravce Taraz Wings. Z provozu byl letoun Jak-40 (UN-87937) definitivně vyřazen v roce 2007.

Verze:  -

Vyrobeno:  jeden exemplář (vznikl konverzí sériového Jaku-40)

Uživatelé:  pouze SSSR

 

 

 

Posádka:    dva piloti a neznámý počet operátorů

Pohon:       tři proudové motory typu Ivčenko Al-25 s max. tahem po 1 470 kp

Radar:        povětrnostní impulsní dopplerovský radiolokátor typu Groza-40, instalovaný uvnitř špice trupu

 

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 25,00 m 
Délka:   20,36 m
Výška: 6,50 m 
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup:   ?
Max. dolet:    ?

 

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 11.3.2015