Jakovlev Jak-25MR

Typ:  námořní taktická průzkumná modifikace dálkového přepadového stíhacího letounu typu Jak-25 (Flashlight A)

Určení:  vyhledávání a identifikování hladinových plavidel protivníka

Odlišnosti od letounu Jak-25 (Flashlight A):

- modifikovaná přední část trupu v oblasti před pilotní kabinou s větší délkou (o 0,5 m), menším dielektrickým krytem antény radiolokátoru v čele a uzavíratelnými obdélníkovými průzory fotoaparátu na obou bocích, přímo za krytem antény radiolokátoru

- instalace radiolokátoru typu SPRS-1 Kurz (Shore Score), který slouží pro vyhledávání a sledování hladinových cílů, uvnitř špice trupu na místo radiolokátoru typu RP-6 Sokol (Scan Three), sloužícího pro vyhledávání a sledování vzdušných cílů (v této souvislosti zaoblený příďový dielektrický kryt doznal znatelně menších rozměrů)

- instalace fotografického záznamového systému typu FA-RL-1, který slouží k pořizování snímků obrazovky radiolokátoru

- instalace fotoaparátu typu AFA-33/75M, který slouží pro vertikální a šikmé snímkování za denních podmínek, uvnitř špice trupu, přímo za instalací radiolokátoru (v této souvislosti na obou bocích šice trupu, přímo za příďovým dielektrickým krytem antény radiolokátoru, přibyly uzavíratelné obdélníkové průzory)

- absence levého 37 mm kanónu typu N-37L, z hmotnostních důvodů (výzbroj tohoto modelu se omezila na jeden jediný kanón ráže 37 mm)

- přítomnost úložného prostoru pro nafukovací záchranný člun typu LAS-5M, který je přístupný z levoboku, v zadní části trupu (to si ale vyžádalo odstranit aerodynamické brzdy z obou boků zadní části trupu)

- instalací prutové antény radiostanice na hřbetu přídě trupu, přímo před pilotní kabinou, vpravo od podélné osy trupu

- instalace hřebenovité antény radiokompasu po pravoboku zadní části trupu (zmíněná anténa se táhne od kořenů křídla až pod ocasní plochy)

- modifikované komunikační vybavení náhradou radiostanice typu RSIU-3M sestavou radiostanic typu RSIU-3 a 1RSB-70M a palubního intercomu typu SPU-2R palubním intercomem typu SPU-5

- instalace identifikačního systému „vlastní-cizí“ typu SRZO-1 (na místo typu SRO)

- instalace výstražného radiolokačního systému typu Sirena-2S

Historie:  Protože díky průtahům s vývojem specializované průzkumné modifikace podzvukového proudového frontového bombardovacího letounu typu Il-28 (Beagle) z dílny OKB S.V. Iljušina v podobě typu Il-28R (Beagle), Sovětské VMF v první polovině 50. let stále nemělo k dispozici moderní vzdušný prostředek, za jehož pomoci by mohlo monitorovat pohyb válečných plavidel USA a států NATO ve světových mořích a oceánech, dne 18. září 1954 byla OKB A.S. Jakovleva pověřena vývojem pro tento účel specializované modifikace podzvukového proudového dálkového přepadového stíhacího letounu typu Jak-25 (Flashlight A). Volba na právě tento typ letounu přitom nepadla náhodou, neboť disponoval poměrně velkým doletem a objemnými vnitřními prostory. Námořní průzkumný Jak-25 (Flashlight A) vešel ve známost pod označením Jak-25MR a dle zmíněného zadání neměl z hlediska letových výkonů za svým vývojovým předchůdcem nikterak zaostávat. Termín předání prototypu tohoto modelu byl přitom stanoven na únor roku 1955. Přestože se vývojové práce na průzkumném Jaku-25MR rozeběhly již v roce 1954, pokročilý vývojový projekt tohoto stroje nakonec nebyl schválen dříve než dne 4. března 1955. Průzkumné vybavení námořního Jaku-25MR bylo umístěno uvnitř modifikované špice trupu se zvětšenou délkou a sestávalo se z radiolokátoru typu SPRS-1 Kurz (Shore Score) a fotoaparátu typu AFA-33/75M. Protože zástavba fotoaparátu sebou přinesla vzrůst hmotnosti, konstrukční tým Jakovlevovi OKB se rozhodl zredukovat výzbroj tohoto modelu na jeden jediný kanón, vyjmutím toho levého. Jediný prototyp průzkumného Jaku-25MR (žlutá 43) vznikl konverzí sériového Jaku-25 (Flashlight A). Závěrečná zpráva ze závodních zkoušek tohoto stroje byla přitom podepsána dne 25. července 1955. Výsledky závodních zkoušek prototypu Jaku-25MR (žlutá 43) byly více než povzbudivé, neboť konkurenční typ Il-28R (Beagle) znatelně překonával rychlostí (o 170 až 200 km/h) i dostupem (o 2 400 m). Naproti tomu doletem za tímto typem zaostával. Dolet Jaku-25MR nicméně nebyl v průběhu závodních zkoušek změřen, neboť se předpokládalo, že bude obdobný nebo stejný jako u stíhacího Jaku-25 (Flashlight A) z něhož vycházel. To samé přitom platilo i pro vytrvalost. I přesto VMF nakonec dalo přednost typu Il-28R (Beagle). Tento stroj totiž nebyl ničím jiným, než modifikací bombardovacího a torpédonosného letounu typu Il-28 (Beagle), který se již nacházel u bojových útvarů VMF v poměrně velkých počtech. Jeho zavedení do výzbroje bylo tedy spjato s nižšími nároky na logistické zabezpečení a v neposlední řadě též na výcvik posádek. Proti Jaku-25MR ale hovořily též problémy s palubním radiolokátorem v podobě typu SPRS-1 Kurz (Shore Score). Kromě toho jej již tehdy bylo možné, díky podzvukové rychlosti, považovat za morálně zastaralou techniku. Toto nicméně platilo i pro typ Il-28R (Beagle).

Verze:  -

Vyrobeno:  jeden prototyp (vznikl přestavbou sériového Jaku-25)

Uživatelé:  žádní

 

 

 

Posádka:    pilot a navigátor/operátor průzkumných systémů

Pohon:        dva proudové motory typu Tumanskij RD-5A (Mikulin AM-5A) s max. tahem po 2 000 kp

Radar:         impulsní dopplerovský radiolokátor typu SPRS-1 Kurz (Shore Score), instalovaný uvnitř špice trupu. Tento typ radiolokátoru slouží k navigaci a vyhledávání a sledování hladinových cílů.

Vybavení:   - zaměřovací: jeden střelecký zaměřovač (jeho instalace se nachází uvnitř pilotní kabiny)

                    - průzkumné: jeden fotoaparát pro vertikální a šikmé snímkování za denních podmínek typu AFA-33/75M, instalovaný uvnitř špice trupu, přímo za radiolokátorem (ten využívá jeden pár uzavíratelných obdélníkových průzorů nacházející se na bocích špice trupu, přímo za dielektrickým krytem antény radiolokátoru)

                   - obranné: identifikační systém „vlastní-cizí“ typu SRZO-1 a výstražný RL systém typu Sirena-2S

Výzbroj:     jeden 37 mm kanón typu N-37L, instalovaný po pravoboku přední části trupu

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 10,96 m 
Délka:   16,17 m
Výška: ?
Prázdná hmotnost: 5 739 kg
Max. vzletová hmotnost: 9 450 kg
Max. rychlost: 1 100 km/h
Praktický dostup:   14 700 m
Max. dolet:    ?

 

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 1.2.2015