Jakovlev Jak-38 (s VSPU-36)

Typ:  speciální modifikace taktického palubního útočného letounu s kolmým vzletem a přistáním (VTOL) typu Jak-38 (Forger A) zastávající roli vzdušné zkušebny

Určení:  prověření činnosti konformního střeleckého kontejneru typu VSPU-36

Historie:  Dle technického zadání se měla součástí zbraňového systému palubního útočného letounu s kolmým vzletem a přistáním (VTOL) typu Jak-38 (Forger A) stát též pevně vestavěná hlavňový výzbroj. Původně se počítalo se zástavbou dvou kanónů typu iz.225P do kořenů křídla. Později, v květnu roku 1970 ale dostala přednost, v rámci unifikace hlavňové výzbroje bojových letounů VVS/VMF, instalace jednoho dvouhlavňového 23 mm kanónu typu GŠ-23L pod trupem. Konstrukční tým Jakovlevovi OKB zmíněný kanón nakonec vestavěl, i se zásobníkem na 160 nábojů, do útrob odnímatelného konformního kontejneru vlastní konstrukce. Zmíněný kanónový kontejner přitom vešel ve známost pod označením VSPU-36 a umisťoval se pod trup, přímo za hlavní podvozek. Zpočátku byl kanónový kontejner typu VSPU-36 zkoušen na letounu Jak-38 (žlutá 46 / v.č. 7977864503511). Tento konkrétní stroj předtím zastával funkci výrobního etalonu pro druhou polovinu roku 1978 a v rámci zkoušek zmíněného kanónového kontejneru vykonal, mezi 29. prosincem 1980 a 10. dubnem 1981, celkem 20 letů. Jejich náplní se přitom stalo studium vlivu kontejneru typu VSPU-36 na stabilitu a ovladatelnost a vlastní střelby na činnost pohonných jednotek. Další zkoušky zmíněného střeleckého kontejneru byly realizovány za pomoci letounu Jak-38 (žlutá 46 / v.č. 797786...174635). Tento stroj byl opatřen nestandardním světle šedým finálním nástřikem (na místo modro-zeleného) a ke zkouškám byl předán v březnu roku 1982. Zkoušky světle šedého Jaku-38 (žlutá 46), který zastával nejen funkci vzdušné zkušebny kanónového kontejneru typu VSPU-36, ale i celé řady dalších vylepšení v konstrukci a vybavení, přitom probíhaly na letecké základně VMF Kirovodskoje a na palubě letadlového křižníku Novorosijsk, který se plavil ve vodách Černého moře. Mezi 31. březnem a 20. listopadem roku 1983 tento stroj vykonal celkem 164 vzletů, z toho 10 z paluby letadlového křižníku Novorosijsk. Pod zkušební program jich však bylo započteno jen 79. Vlastní kanónový kontejner typu VSPU-36 ale tehdy zkouškami neprošel. Jeho instalace v kombinaci s některými zbraněmi v podvěsu pod křídlem měla totiž negativní vliv na podélnou stabilitu a podélnou ovladatelnost. Kritiku ale sklidilo též zařízení pro vyhazování prázdných nábojnic, neboť je vrhalo přímo proti potahu břicha zadní části trupu. V rámci opravných zkoušek světle šedý Jak-38 (žlutá 46) vykonal, mezi 6. říjnem a 17. listopadem 1983, dalších 16 letů. Přestože kanónový kontejner typu VSPU-36 opravnými zkouškami prošel, VMF se rozhodlo jej do zbraňového arsenálu řadových Jaků-38 (Forger A) nezařazovat. Již v roce 1988 se nicméně kanónový kontejner typu VSPU-36 dostal opět do popředí zájmu. Mezi 18. únorem a 14. březnem roku 1988 se tak konala další etapa zkoušek, která potvrdila, že jeho instalace nemá žádný vliv na letové charakteristiky ve všech konfiguracích podvěsné výzbroje. Tomu pak, mezi červnem a srpnem roku 1989, následovaly zkoušky zavěřené na prověření činnosti zařízení pro odhoz vystřílených nábojnic. Protože i tyto zkoušky zakončilo kladné hodnocení, kanónový kontejner typu VSPU-36 byl následně schválen pro přijetí do výzbroje jako zbraň letounů typu Jak-38 (Forger A) a Jak-38M (Forger A). Kanónový kontejner typu VSPU-36 se tak nakonec stal součástí zbraňového systému letounů typu Jak-38/-38M (Forger A) až v samém závěru jejich služební kariéry. Z prvoliniové služby, resp. ze záloh, byly totiž tyto stroje vyřazeny již v roce 1991, resp. v roce 1992.

Verze:  -

Vyrobeno:  nejméně dva exempláře (vznikly úpravou sériových Jaků-38)

Uživatelé:  žádní (pouze výzkumný stroj)

 

 

 

Posádka:    jeden pilot

Pohon:       jeden proudový motor typu Chačaturov R-27V-300 s max. tahem 6 800 kp při kolmé, resp. 6 100 kp při vodorovné poloze trysek, a dva pomocné zdvihové proudové motory typu Kolesov RD-36-35VFR s max. tahem po 3 050 kp

Radar:        žádný

Vybavení:   - zaměřovací: jeden optický střelecký zaměřovač typu ASP-17VMC (jeho instalace se nachází uvnitř trupu). Na levý vnitřní křídlení zbraňový závěsník tohoto stroje lze umístit podvěsný kontejner s aparaturou typu Delta NG2, která slouží pro navádění řízených střel typu Ch-23M (AS-7 Kerry). Ty se zase zavěšují, v počtu dvou exemplářů, na vnější pár křídleních závěsníků.

                  - průzkumné: dva podvěsné kontejnery pro radiační průzkum typu K-513D (RR8311-100), přepravované na křídleních zbraňových závěsnících. Zmíněný kontejner má podobu válcovitého pouzdra s pohyblivou kónickou špicí, které ukrývá papírový filtr. Na ten se zachycují prachové částice ze vzduchu. Vlastní analýza úrovně radiačního zamoření je prováděna v laboratořích, tedy až po přistání.

                  - obranné: identifikační systém „vlastní-cizí“ typu SRO-2M Chrom (Odd Rods) (dvě sestavy tří nestejně velkých tandemově uspořádaných tyčových antén umístěné po jedné na hřbetu přední části trupu, přímo před pilotní kabinou, a na břichu ocasní části trupu), výstražný RL systém typu SPO-10 Sirena-3M a aktivní rušič typu Siren nebo Gvozdika (jeho anténa se nachází uvnitř dielektrické špice trupu)

Výzbroj:    odnímatelný konformní kontejner typu VSPU-36 s  jedním 23 mm dvouhlavňovým kanónem typu GŠ-23L se zásobou 160 nábojů, instalovaný na břichu trupu, přímo před tryskami hlavní pohonné jednotky, a podvěsná výzbroj do celkové hmotnosti 1 000 kg (v režimu VTOL) až 1 500 kg (v režimu CTOL), přepravovaná na čtyřech pylonech nacházejících se pod křídlem – protizemní ŘS s povelovým navedením typu Ch-23M (AS-7 Kerry) (max. 2 ks), PLŘS krátkého dosahu s pasivním IČ navedením typu R-60M (AA-8 Aphid) (max. 2 ks), raketové bloky typu UB-16-57UMP (16 neřízených raket typu S-5 ráže 57 mm) (max. 4 ks), UB-32A/M (32 neřízených raket typu S-5 ráže 57 mm) (max. 2 ks) a B8M-1 (20 neřízených raket typu S-8 ráže 80 mm) (max. 2 ks), 240 mm neřízené rakety typu S-24B (max. 4 ks), kanónové kontejnery typu UPK-23-250 (jeden 23 mm dvouhlavňový kanón typu GŠ-23L se zásobou 250 nábojů) (max. 4 ks), 50 kg pumy typu P-50Š, 120 kg pumy typu OFAB-100-120 a OFAB-100NV (max. 10 ks), 270 kg pumy typu OFAB-250-270 a OFAB-250M554 (max. 4 ks), 230 kg pumy typu FAB-250-230 (max. 4 ks), 250 kg pumy typu FAB-250 (max. 4 ks), kontejnerové pumy typu RBK-250 (max. 4 ks), zápalné nádrže typu ZB-500 (max. 2 ks) a taktické jaderné pumy typu RN-28 (max. 1 ks), RN-40 (max. 1 ks) a RN-41 (max. 1 ks)

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 7,02 m 
Délka:   16,37 m
Výška: 4,25 m 
Prázdná hmotnost: 7 020 kg
Max. vzletová hmotnost v režimu VTOL: 10 300 kg
Max. vzletová hmotnost v režimu CTOL: 11 300 kg
Max. rychlost: 1 210 km/h
Praktický dostup:   11 300 m
Max. dolet v režimu VTOL: 530* km
Max. dolet v režimu CTOL:   860 km

 

* 430 km s dvojicí ŘS typu Ch-23M (AS-7 Kerry) v podvěsu

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 20.1.2015