Jakovlev Jak-9-23

Typ:  pokročilá modifikace frontového stíhacího letounu typu Jak-9T (Frank)

Určení:  vybojování vzdušné převahy v prostoru linie a ničení pozemních cílů, včetně obrněné techniky, v rámci přímé podpory pozemních vojsk

Odlišnosti od letounu typu Jak-9T (Frank):

- modifikovaný zbraňový systém. Do přídě trupu tohoto modelu lze alternativně vestavět buďto jeden 37 mm kanón typu NS-37 a jeden 12,7 mm synchronní kulomet typu UBS nebo jeden 23 mm kanón typu VJa-23 a dva 12,7 mm synchronní kulomety typu UBS nebo jeden 20 mm kanón typu ŠVAK a dva 12,7 mm synchronní kulomety typu UBS

- instalace jednoho lapače vzduchu turbokompresoru na místo dvou. Zmíněný lapač vzduchu je vetknut do levého kořene náběžné hrany křídla a je opatřen filtrem prachových částic. Přes filtr, který se nachází vespod vzduchového kanálu, je přitom vzduch turbokompresorem nasáván pouze při vzletu. Čelní část lapače je přitom uzavřena „okenicí“. Ta se automaticky otevírá současně se zatahováním podvozku. Současně automaticky dochází k uzavření spodního vstupu s filtrem.

Historie:  OKB A.S. Jakovleva vyprojektovala hned několik modifikací frontového stíhacího letounu typu Jak-9T (Frank), u kterých bylo možné měnit kanónovou výzbroj v polních podmínkách. Jedna z nich vešla ve známost jako Jak-9-23 a od standardního Jaku-9T (Frank) se kromě možnosti záměny výzbroje odlišovala též zredukovaným počtem lapačů vzduchu turbokompresoru ze dvou na jeden. To přitom vedlo ke vzrůstu rychlosti o nějakých 10 km/h (z 590-ti km/h na 600 km/h). Letoun typu Jak-9-23 bylo možné alternativně vyzbrojit buďto jedním 37 mm kanónem typu NS-37 a jedním 12,7 mm synchronním kulometem typu UBS nebo jedním 23 mm kanónem typu VJa-23 a dvěma 12,7 mm synchronními kulomety typu UBS nebo jedním 20 mm kanónem typu ŠVAK a dvěma 12,7 mm synchronními kulomety typu UBS. Zkoušky jediného prototypu Jaku-9-23, který vznikl konverzí jediného letounu typu Jak-9T-20, probíhaly v režii OKB A.S. Jakovleva a institutu CAGI (Centrální institut aero- hydrodynamiky). Ze závěrečné zprávy ze zkoušek prototypu Jaku-9T-20, která byla podepsána dne 11. ledna 1944, lze vyčíst, že na tomto stroji byly testovány pouze poslední dvě uvedené konfigurace výzbroje. Za primární byla přitom považována konfigurace s 23 mm kanónem typu VJa-23. Vzájemná záměna kanónů typu VJa-23 a ŠVAK byla bezproblémová a dvěma technikům zabrala jednu hodinu. Instalace kanónu typu ŠVAK byla přitom u tohoto stroje řešena obdobně jako u prototypu modelu Jak-9T-20.

Verze:  -

Vyrobeno:  jeden prototyp (vznikl konverzí prototypu Jaku-9T-20)

Uživatelé:  žádní

 

 

 

Posádka:    jeden pilot

Pohon:       jeden pístový motor typu Klimov VK-105PF (M-105PF) s max. výkonem 1 180 hp

Vybavení:   jeden střelecký zaměřovač

Výzbroj:     jeden 37 mm kanón typu NS-37, instalovaný mezi řadami motorových válců, a jeden 12,7 mm synchronní kulomet typu UBS, instalovaný nad motorem, nebo jeden 23 mm kanón typu VJa-23 se zásobou 70 nábojů, instalovaný mezi řadami motorových válců, a dva 12,7 mm synchronní kulomety typu UBS se zásobou 160 nábojů na hlaveň, instalované nad motorem, nebo jeden 20 mm kanón typu ŠVAK se zásobou 120 nábojů, instalovaný mezi řadami motorových válců, a dva 12,7 mm synchronní kulomety typu UBS se zásobou 160 nábojů na hlaveň, instalované nad motorem

 

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 9,74 m
Délka:   8,50 m
Výška: ?
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: 2 915 kg
Max. rychlost: 600 km/h
Praktický dostup:   ?
Max. dolet:    ?

 

 

 

poslední úpravy provedeny dne: 10.2.2020