Jakovlev Jak-1 s modifikovanou výzbrojí

 
 

Typ:  pokročilá modifikace frontového stíhacího letounu typu Jak-1

Určení:  primárně vybojování vzdušné převahy v prostoru linie, sekundárně ničení pozemních cílů v rámci přímé podpory pozemních vojsk

Odlišnosti od letounu Jak-1:

- instalace 12,7 mm synchronních kulometů typu UBS nad motorem na místo slabších 7,62 mm synchronních kulometů typu ŠKAS

Historie:  V dubnu roku 1941 byla OKB A.S. Jakovleva pověřena zavedením modifikace frontového stíhacího Jaku-1 se zvýšeným počtem hlavňových zbraní ze tří na pět do výrobního programu závodu č.292 ze Saratova. Dle výnosu NKAP (Lidový komisariát pro letecký průmysl) ze dne 21. dubna 1941 měl být prototyp takto modifikovaného Jaku-1 dokončen dne 15. června toho samého roku. Požadovaný model měl zachovávat instalaci 20 mm kanónu typu ŠVAK mezi motorovými válci a dvou 7,62 mm synchronních kulometů typu ŠKAS nad motorem. Nově měla přibýt instalace dvou 12,7 m kulometů typu UBK ve křídle. Protože by ale zástavba kulometů typu UBK do křídla sebou přinesla pokles doletu, neboť by se neobešla bez redukce zásoby paliva, vedení závodu č.292 se nakonec rozhodlo od instalace těchto kulometů opustit a současně oba dva 7,62 mm synchronní kulomety typu ŠKAS nahradit shodným počtem silnějších 12,7 mm synchronních kulometů typu UBS. Prototyp takto modifikovaného Jaku-1 byl dokončen v květnu roku 1941. Produkce tohoto modelu se nakonec omezila na šest strojů ověřovací série. Ty přitom provozními zkouškami prošly mezi lednem a únorem roku 1942. Jedním z důvodů toho, že se Jaky-1 s instalací jednoho kanónu typu ŠVAK a dvou kulometů typu UBS více nerozšířily, byla skutečnost, že měly v porovnání se standardními Jaky-1, díky vyšší vzletové hmotnosti, horší výkony.

Verze:  -

Vyrobeno:  jeden prototyp a šest sériových strojů

Uživatelé:  SSSR

 

 

 

Posádka:    jeden pilot

Pohon:       jeden pístový motor typu Klimov M-105P nebo M-105PA (?) s max. výkonem 1 050 hp

Vybavení:   jeden střelecký zaměřovač                   

Výzbroj:     jeden 20 mm kanón typu ŠVAK se zásobou 130 nábojů, instalovaný mezi řadami motorových válců, a dva 12,7 mm synchronní kulomety typu UBS, instalované nad motorem

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 10,00 m
Délka:   8,50 m
Výška: ?
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup:   ?
Max. dolet:    ?

 

 

poslední úpravy provedeny dne: 4.12.2019