Jakovlev Jak-7L

Typ:  speciální modifikace frontového stíhacího letounu typu Jak-7B M-105PF zastávající roli vzdušné zkušebny

Určení:  prověření vlivu křídla s laminárním profilem na výkonnostní parametry stíhacího letounu typu Jak-7B

Odlišnosti od letounu Jak-7B M-105PF:

- nová konstrukce křídla v oblasti před předním nosníkem. Náběžná hrana křídla tohoto modelu má odlišný profil a podporuje laminární proudění.

- instalace nových křidélek s proměnlivým profilem na odtokové hraně křídla na místo křidélek typu Frise

- větší tloušťka části překližkového potahu křídla (10 mm). Překližkový potah křídla tohoto modelu je navíc pokryt vrstvou pryskyřice VIAM-B3 a dokonale vyleštěn.

- odlehčená konstrukce draku vyjmutím pancéřové ochrany kabiny

Historie:  Proudění vzduchu u klasických křídel letadel je laminární do cca 30-ti % jejich hloubky od náběžné hrany. Dále vzduch okolo křídla letounu proudí turbulentně, což sebou přináší ztrátu energie a vzrůst aerodynamického odporu. Z tohoto důvodu je výhodné, aby oblast s laminárním prouděním zasahovala co nejblíže k odtokové hraně. To umožňují křídla s tzv. laminárním profilem. Na počátku roku 1943 bylo odborníky institutu CAGI (Centrální institut aero- a hydrodynamiky) navrženo hned několik laminárních profilů pro křídlo letounu. Křídlo s laminárním profilem se velmi brzy dostalo do středu pozornosti A.S. Jakovleva, neboť jeho zavedení mělo sebou přinést vzrůst rychlosti. K testování křídla laminárním profilem byl přitom vyhrazen letoun Jak-7B M-105PF (v.č. 2815329). Přestavba tohoto stroje na vzdušnou zkušebnu křídla s laminárním profilem se omezila na záměnu přední části křídla v oblasti před předním nosníkem a křidélek. Kromě toho byla u části překližkového potahu křídla tohoto stroje zvětšena tloušťka. Překližkový potah křídla tohoto modelu byl navíc pokryt vrstvou pryskyřice VIAM-B3 a dokonale vyleštěn. Vzhledem k tomu, že takto modifikované křídlo mělo o nějakých 110 kg vyšší hmotnost, zmíněný stroj byl zbaven pancéřové ochrany pilotní kabiny. Takto modifikovaný letoun Jak-7B M-105PF (v.č. 2815329) vešel ve známost jako Jak-7L a zkouškami prošel mezi 14. červencem a 9. zářím roku 1944. Část zkušebních letů přitom absolvoval se standardním křídlem. Z výsledů srovnávacích zkoušek vyplynulo, že je rychlost tohoto stroje v konfiguraci s křídlem s laminárním profilem vyšší o 22 km/h ve výšce, resp. o 14 km/h v přízemní výšce. Tomu následovaly testy zaměřené na prověření vlivu kvality povrchové úpravy na rychlost. Zmíněné zkoušky letoun Jak-7L absolvoval v konfiguraci se standardním křídlem. Část letů přitom tento stroj absolvoval se standardní povrchovou úpravou a část se shodnou povrchovou úpravou, jakou měl v konfiguraci s experimentálním křídlem s laminárním profilem. Z výsledků zmíněných zkoušek vyplynulo, že nový profil křídla ve skutečnost sebou přinesl přírůstek rychlosti o pouhých 5 až 13 km/h. Zbytek připadalo právě na kvalitu povrchové úpravy. Na stoupavost a vzletové a přistávací charakteristiky pak křídlo s laminárním profilem nemělo prakticky žádný vliv. Naproti tomu instalace křídla s laminárním profilem sebou přinesla zhoršení některých letových charakteristik, a to podélné stability a chování při vývrtce. Proti křídlu s laminárním profilem ale hovořila též velmi náročná výroba. Na laminární proudění totiž má negativní vliv sebemenší nepřesnost v tvarování profilu. Z tohoto důvodu bylo od dalších experimentů s křídlem s laminárním profilem na letounech řady „Jak“ opuštěno. Naproti tomu bylo výrobním závodům, které se zabývaly produkcí těchto strojů, doporučeno, aby zlepšily kvalitu povrchové úpravy. To totiž mohlo vést ke vzrůstu rychlosti o 5,5 km/h.

Verze:  -

Vyrobeno:  jeden prototyp (vznikl konverzí sériového Jaku-7B M-105PF)

Uživatelé:  žádní

 

 

 

 

Posádka:    jeden pilot

Pohon:       jeden pístový motor typu Klimov M-105PF s max. výkonem 1 180 hp

Vybavení:   jeden střelecký zaměřovač

Výzbroj:     jeden 20 mm kanón typu ŠVAK se zásobou 130 nábojů, instalovaný mezi řadami motorových válců, a dva 12,7 mm synchronní kulomety typu UBS s celkovou zásobou 400 nábojů (260 pro levý a 140 pro pravý), instalované nad motorem

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: ?
Délka:   8,50 m
Výška: ?
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: 3 044 kg
Max. rychlost: ?
Praktický dostup:   ?
Max. dolet:    ? 

 

poslední úpravy provedeny dne: 14.1.2020