Jakovlev Jak-7B M-105PF průzkumný

 

Typ:  taktická průzkumná modifikace frontového stíhacího letounu typu Jak-7B M-105PF

Určení:  provádění fotografického průzkumu za denních podmínek

Odlišnosti od letounu Jak-7B M-105PF:

- instalace fotoaparátu typu AFA-IM za kokpitem, vpravo od podélné osy trupu. V této souvislosti se na břichu trupu, přímo za krytem chladiče vody, objevilo malé okénko (s rozměry 135 x 135 mm). Zmíněné okénko je osazeno tabulí z plochého opticky čistého skla a je opatřeno okenicemi.

Historie:  V srpnu roku 1941 dvojice cvičných Jaků-7UTI brány závodu č.301 z Chodynky u Moskvy opustila ve specializované průzkumné modifikaci, která vešla ve známost jako Jak-7R. Součástí vybavení zmíněných strojů se stala radiostanice a fotoaparát typu AFA-I. Instalace fotoaparátu typu AFA-I byla přitom umístěna před zadním sedadlem, vlevo od podélné osy trupu. Protože si ale tehdejší situace na frontě žádala masové dodávky stíhacích Jaků-7, sériové výroby se průzkumný Jak-7R nedočkal. Do popředí zájmu se průzkumný letoun této kategorie opět dostal až v roce 1943, a to v souvislosti se sílící německou PVO. Tehdy byl přitom 6. oddílem institutu NII VVS (vědecko-výzkumný institut VVS) a oddělením fotografického vybavení 48. gardového dálkového průzkumného leteckého pluku zpracován projekt zástavby fotoaparátu typu AFA-IM do draku frontových stíhacích letounů typu Jak-7B a Jak-9 (Frank). Řešení zástavby zmíněného fotoaparátu do draku jednomístného Jaku-7B bylo podstatně jednodušší než tomu bylo u již zmíněného dvoumístného modelu Jak-7R. Zmíněný fotoaparát byl umístěn přímo za pilotní sedačkou, vpravo od podélné osy trupu. Ovládání fotoaparátu typu AFA-IM se nacházelo přímo v kabině pilota. U modelu Jak-7R bylo umístěno v zadním kokpitu, který stíhací Jak-7B postrádal. Prototyp průzkumného Jaku-7B vznikl konverzí jednoho z letounů typu Jak-7B ze stavu 157. IAP (stíhací letecký pluk). Přestavbou na průzkumný stroj přitom zmíněný letoun prošel mezi 4. a 10. dubnem roku 1943. Z výsledků zkoušek vyplynulo, že fotoaparát typu AFA-IM pracuje spolehlivě i při manévrování a že je jeho obsluha nanejvýš komfortní. Z tohoto důvodu byly zmíněné zkoušky završeny doporučujícím stanoviskem pro zástavbu fotoaparátu typu AFA-IM do draků sériových strojů. Zpracováním projektu „sériové“ zástavby zmíněného fotoaparátu do draku stíhacího Jaku-7B byla dne 21. června 1943 pověřena přímo OKB A.S. Jakovleva. Prototyp sériové varianty průzkumného Jaku-7B vznikl v prostorách závodu č.82 z Tušina konverzí letounu Jak-7B (v.č. 1410). Instalace fotoaparátu typu AFA-IM se u tohoto stroje mírně lišila. Tak např. otvor objektivu letounu Jak-7B (v.č. 1410) byl opatřen „okenicemi“. Ty otvor objektivu fotoaparátu předchozího prototypu postrádal. Upraveno bylo též ovládání fotoaparátu. Zástavba fotoaparátu typu AFA-IM byla navíc u letounu Jak-7B (v.č. 1410) řešena tak, aby ji bylo možné provést na každém sériovém exempláři letounu typu Jak-7B přímo v polních podmínkách. Ke zkouškám, které probíhaly u 1. oddělení 6. oddílu NII VVS, byl letoun Jak-7B (v.č. 1410) odevzdán v září roku 1943. Instalace fotoaparát typu AFA-IM, který měl hmotnost 10 kg, za kokpitem Jaku-7B (v.č. 1410), vpravo od podélné osy trupu, sebou přinesla pouze mírný posun těžiště směrem dozadu. Zmíněný fotoaparát pracoval bezproblémově. Jediná výtka byla vznesena k délce jeho montáže a demontáže. Tento proces totiž zabral celých 10 min. Důvodem toho byla skutečnost, že byl prostor s fotoaparátem přístupný z hřbetu. Naproti tomu u letounu typu La-5 montáž a demontáž fotoaparátu toho samého typu zabrala pouhých 5 min, neboť jeho lafetu zpřístupňovala postranní krytka. I přesto se letoun Jak-7B (v.č. 1410) stal výrobním etalonem pro průzkumný speciál. Zda VVS pro průzkumný Jak-7B, který byl určen k pořizování snímků za denních podmínek z výšek 300 až 3 000 m, používalo též označení Jak-7R, není bohužel známo. Celkem bylo závodem č.82 vyrobeno téměř 300 průzkumných Jaků-7B. Dalších okolo 350-ti průzkumných Jaků-7B vzniklo na lince závodu č.153 z Novosibirsku. Úchytem pro fotoaparát typu AFA-IM byly nicméně opatřeny všechny sériové Jaky-7B (od 15. výrobní série). V případě potřeby bylo tedy možné na průzkumný stroj upravit libovolný exemplář stíhacího Jaku-7B přímo v polních podmínkách.

Verze:  -

Vyrobeno:  cca 650 sériových strojů

Uživatelé:  SSSR

 

 

 

Posádka:    jeden pilot

Pohon:       jeden pístový motor typu Klimov M-105PF s max. výkonem 1 180 hp

Vybavení:   - zaměřovací: jeden střelecký zaměřovač

                  - průzkumné: jeden fotoaparát pro denní snímkování typu AFA-IM

Výzbroj:     jeden 20 mm kanón typu ŠVAK se zásobou 130 nábojů, instalovaný mezi řadami motorových válců, a dva 12,7 mm synchronní kulomety typu UBS s celkovou zásobou 400 nábojů (260 pro levý a 140 pro pravý), instalované nad motorem
 
 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 10,00 m
Délka:   8,50 m
Výška: ?
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup:   ?
Max. dolet:    ? 

 
 
poslední úpravy provedeny dne: 14.1.2020