Jakovlev Jak-40K (‘Codling’

Typ:  konvertibilní modifikace regionálního dopravního letounu typu Jak-40 (Codling)

Určení:  přeprava osob a nákladu na místních linkách

Odlišnosti od letounu Jak-40 (Codling) v 32-ti místném provedení:

- modifikovaná kabina cestujících pro přepravu nákladu do celkové hmotnosti až 3 200 kg a smíšenou přepravu nákladu a cestujících

- instalace výklopných (směrem nahoru) nákladových vrat s rozměry 1 525 x 1 270 mm na zesíleném (zesílením žeber č.13 až 16 a přidáním žeber č.12B a 16A) levoboku trupu, přímo za prvním kulatým okénkem (jejich součástí se stalo třetí a čtvrté postranní okénko)

- rozšířené palubní vybavení o snímatelné panely zajišťující ochranu boků kabiny před poškozením při přepravě nákladu, odnímatelnou přepážku oddělující od sebe navzájem osobní oddělení od nákladního (v uspořádání pro smíšenou přepravu nákladu a cestujících) a odnímatelné nákladové úchyty

Historie:  V roce 1974 se konstrukční tým OKB A.S. Jakovleva pustil do prací na modifikaci proudového regionálního dopravního letounu typu Jak-40 (Codling) v 32-ti místném provedení uzpůsobenou pro přepravu cestujících i nákladu. Zmíněný model vešel ve známost pod označením Jak-40K (Codling) a již od počátku byl zamýšlen jako nástupce beznadějně zastaralých pístových letounů typu Li-2 (Cab). Konvertibilní Jak-40K (Codling) se vyznačoval instalací rozměrných výklopných (směrem nahoru) nákladových vrat na levoboku přední části trupu, v oblasti před křídlem. Uspořádání interiéru kabiny tohoto modelu bylo možné snadno měnit na letištích 3. a 4. třídy silami místního pozemního personálu. Zatímco v osobním provedení se v kabině cestujících Jaku-40K (Codling) nacházela sedadla pro 32 osob, v ryze nákladním provedení bylo do kabiny tohoto modelu možné umístit až 3,2 t nákladu. Kabinu Jaku-40K (Codling) bylo ale možné uzpůsobit též pro smíšenou přepravu nákladu a cestujících. Ve smíšeném provedení byla kabina tohoto stroje rozdělena přepážkou na dvě oddělení, přední a zadní. Zatímco přední oddělení bylo vyhrazeno pro náklad, uvnitř zadního oddělení se nacházela sedadla pro 10 (dvě dvojice sedadel po pravoboku a tři dvojice sedadel po levoboku) nebo 18 osob (pět dvojic sedadel po pravoboku a čtyři dvojice sedadel po levoboku). Cestovní komfort přitom zůstal zachován na úrovni ryze dopravního Jaku-40 (Codling). Do programu provozních zkoušek konvertibilního Jaku-40K (Codling), které se rozeběhly dne 15. června 1974 a byly završeny dnem 20. září téhož roku, se zapojily celkem tři zkušební stroje. Ty přitom vznikly konverzí ryze dopravních Jaků-40 (CCCP-87383, -87384, a -87385). Po završení provozních zkoušek, které byly realizovány u estonské, tjumenské a dálnovýchodní divize Aeroflotu, byl konvertibilní Jak-40K (Codling) zařazen do výrobního programu závodu č.292 ze Saratova. Plná produkce tohoto modelu se rozeběhla v lednu roku 1976, počínaje 45. výrobní sérií. Konvertibilní Jak-40K (Codling) byl vyráběn paralelně s ryze dopravním Jakem-40 (Codling), a to až do roku 1981. Dle některých zdrojů vzniklo více než 120 exemplářů modelu Jak-40K (Codling). Základem části z nich se ale staly dopravní Jaky-40 (Codling).

Verze:  -

Vyrobeno:  přes 120 strojů (část z nich vznikla konverzí sériových Jaků-40)

Uživatelé:  ?

 

 

 

Posádka:    dva piloti a palubní průvodčí

Pohon:       tři proudové motory typu Ivčenko Al-25 s max. tahem po 1 470 kp

Radar:        povětrnostní impulsní dopplerovský radiolokátor typu Groza-40, instalovaný uvnitř špice trupu

Kapacita:   náklad do celkové hmotnosti 3 200 kg, 32 osob, 10 osob a 2 150 kg nákladu nebo 18 osob a 1 150 kg nákladu

 

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 25,00 m 
Délka:   20,36 m
Výška: 6,50 m 
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup:   ?
Max. dolet:    ?

 

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 8.3.2015