Jakovlev Jak-40 Štorm

 

Typ:  speciální meteorologická výzkumná modifikace regionálního dopravního letounu typu Jak-40 (Codling)

Určení:  studium různých atmosférických jevů a metodik jejich ovlivňování

Odlišnosti od letounu Jak-40 (Codling):

- instalace štíhlého trubicovitého senzoru pod příďovým krytem radiolokátoru, vpravo od podélné osy trupu

- instalace senzorů speciálního palubního vybavení na bocích přední části trupu, v oblasti za pilotní kabinou

- instalace polokulovitého průzoru na místo třetího kulatého okénka nacházejícího se na pravoboku

- instalace plochých tabulí z opticky čistého křemičitého skla v prvním a třetím kulatém okénku (se zmenšeným průměrem), které se nachází na pravoboku, na místo tabulí z organického skla

- instalace čtyř tandemově uspořádaných párů výmetnic typu ASO-2I s 8 x 32-ti meteopatronami typu PV-26, které jsou naplněny jodidem stříbra, po stranách břicha přední části trupu, v oblasti mezi pilotní kabinou a křídlem (alá Jak-40 Aqua a Jak-40 Meteo)

- instalace speciálního měřícího a záznamového vybavení a pracovišť operátorů v prostoru kabiny cestujících

Historie:  Třímotorový proudový regionální dopravní letoun typu Jak-40 (Codling) se stal základem hned pěti výzkumných speciálů. Zmíněné speciály vešly ve známost jako Jak-40 Aqua, Jak-40 Fobos, Jak-40 Liros, Jak-40 Meteo a Jak-40 Štorm a vznikly v prostorách 407. leteckého opravárenského závodu (ARZ) z Minska, hlavního opravárenského závodu letounů řady Jak-40 (Codling). Jejich základem se přitom staly letouny typu Jak-40 (Codling) vyčleněné ze stavu Aeroflotu. Poslední z výše uvedených speciálů, Jak-40 Štorm, vzešel z technického zadání vysokohorského výzkumného geofyzikálního institutu a sloužil ke studiu atmosférických jevů a metodik jejich ovlivňování. Součástí jeho vybavení se mimo jiné staly též výmetnice typu ASO-2I s celkem 256-ti meteopatronami typu PV-26. Ty byly naplněny jodidem stříbra a byly vystřelovány do bouřkových oblak, což vedlo k iniciaci srážek. Zmíněné meteopatrony bylo přitom možné vystřelovat buďto jednotlivě, nebo v salvách o 4 nebo 16-ti kusech. Interval mezi odpalem jednotlivých salev přitom činil 0,3 nebo 1 sec. Opětovné naplnění všech výmetnic bylo prováděno na zemi a zabralo 30 až 40 minut. Jediný exemplář speciálu Jak-40 Štorm vznikl v 80. letech. Jeho základem se konkrétně stal letoun Jak-40 (Codling) s výrobním číslem 9541644, registrací CCCP-87992 a rokem výroby 1975. Kromě výzkumné činnosti byly za pomoci jediného exempláře speciálu Jak-40 Štorm (CCCP-87992) studovány též metody ovlivňování počasí v zájmu národního hospodářství. Konkrétně přitom šlo o rozhánění oblak a mlhy či uměné zvyšování srážek nad osetými zemědělskými plochami. Kromě toho byl tento stroj využíván k sledování stavu setby za účelem odhadu výnosu úrody. K tomu přitom sloužil palubní spektrofotometr. Na počátku 90. let byl jediný exemplář speciálu Jak-40 Štorm (CCCP-87992) zpětně dopracován na dopravní model Jak-40 (Codling) a následně prodán společnosti Stavropol Avia. Tento ruský dopravce jej provozoval, v letech 1994 až 2004, pod registrací RA-87992. V září roku 2004, po ukončení provozu, byl tento stroj umístěn na podstavec před vstupem do musea leteckého opravárenského závodu č.411 v Minerálních Vodách.

Verze:  -

Vyrobeno:  jeden exemplář (vznikl konverzí sériového Jaku-40)

Uživatelé:  pouze SSSR

 

 

 

Posádka:    dva piloti a neznámý počet operátorů

Pohon:       tři proudové motory typu Ivčenko Al-25 s max. tahem po 1 470 kp

Radar:        povětrnostní impulsní dopplerovský radiolokátor typu Groza-40, instalovaný uvnitř špice trupu

 

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 25,00 m 
Délka:   20,36 m
Výška: 6,50 m 
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup:   ?
Max. dolet:    ?

 

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 11.3.2015