Tupolev Tu-95MSM Litograf 

Typ:  pokročilá modifikace strategického raketonosného letounu typu Tu-95MS (Bear H); tento model vzešel z modernizačního programu letounů typu Tu-95MS (Bear H) ze stavu VVS

Určení:  ničení rozměrných pozemních cílů (komunikace, přehrady, elektrárny, továrny, železniční nádraží, letiště) nacházejících se v hloubce území protivníka za pomoci řízených střel s plochou dráhou letu typu Ch-55/-55SM (AS-15A/B Kent), Ch-555 (AS-22 Kluge), Ch-101 (AS-23A Kodiak) a Ch-102 (AS-23B Kodiak)

Odlišnosti od letounu Tu-95MS (Bear H):

- instalace radiolokátoru typu NV1.021 Novella, který není ničím jiným, než modifikací radiolokátoru typu Novella protiponorkového letounu typu Il-38N (May), na místo radiolokátoru typu U009 Obzor-MS (Clam Pipe)

- instalace letového řídícího systému typu KSU-021

- instalace navigačního komplexu typu S021, který v sobě sdružuje inerční navigační systém typu BINS-SP-1, astronavigační systém typu ANS-2009 a navigační počítač typu NVS-021M (S021-22)

- instalace dopplerovského měřiče typu DISS-021-70

- instalace zobrazovacího systému typu SOI-021, který je vystavěn na pětici MFD

- instalace obranného komplexu typu Meteor-NM2 na místo obranného komplexu typu Meteor-NM

- instalace dvou párů zbraňových pylonů pod křídlem (s náležitě zesílenou konstrukcí), po jednom mezi trupem a vnitřním párem motorových gondol a mezi vnitřním a vnějším párem motorových gondol. Ke každému z těchto pylonů jsou uchyceny dva závěsníky typu AKU-5M, na kterých lze přepravovat střely typu Ch-101 (AS-23A Kodiak) nebo Ch-102 (AS-23B Kodiak).

- absence ocasní obranné střelecké věže typu UKU-9K-503M. V této souvislosti okénka překrytu kabiny střelce, který se nachází pod směrovým kormidlem, nahradil potah.

- instalace motorů typu NK-12MPM (modifikované motory typu NK-12MP), která mají vyšší výkonnost, na místo motorů typu NK-12MP

- instalace vrtulí typu AV-60K na místo vrtulí typu AV-60T. Vrtule typu AV-60K mají v porovnání s vrtulemi AV-60T nižší úroveň vibrací, vyšší účinnost a větší životnost a pevnost (za cenu vyšší hmotnosti).

Historie:  Dne 23. prosince 2009 byla JSC A.N. Tupoleva pověřena zpracováním modernizačního projektu pro turbovrtulové strategické raketonosné letouny typu Tu-95MS (Bear H). Modernizace zmíněných strojů probíhá v rámci OKR (zkušebně-konstrukční práce) Litograf a sestává se z více etap. První etapa modernizačního programu letounů typu Tu-95MS (Bear H) Ruského VVS je vystavěna na výměně části navigačního vybavení. Součástí zmíněné etapy se konkrétně stala instalace satelitního přijímače typu A737I, zařízení pro přístrojové přiblížení na přistání (VOR/ILS) typu VIM-95, odpovídače typu SO-96, radionavigačního systému blízké navigace (SHORAN) typu RSBN-85V, radiokompasu typu ARK-40, palubního víceúčelového systému typu BMS, zařízení typu SD-375M, anténních napáječů typu AFS Gladiopus-PKV a AFU-M, radiovýškoměru typu A053 a impulsního radiovýškoměru typu A075. Jako první výše uvedené navigační vybavení obdržel, v prostorách závodu TANTK z Taganrogu, letoun Tu-95MS (rudá 50 / v.č. 00822). Zmíněnou modernizací přitom letoun Tu-95MSM (rudá 50 / RF-94192) prošel v letech 2009 až 2010. Poté byl předán JSC A.N. Tupoleva. Letoun Tu-95MSM (rudá 50 / RF-94192) bázuje v Žukovském a zastává pouze roli zkušebního stroje. Modernizace navigačního vybavení operačních letounů typu Tu-95MS (Bear H) ze stavu Ruského VVS byla zahájena v roce 2014. Svůj první letoun typu Tu-95MS (Bear H) s modernizovaným navigačním vybavením VVS převzalo dne 18. prosince 2014. Druhý a třetí exemplář letounu typu Tu-95MS (Bear H) s modernizovaným navigačním vybavením byl Ruskému VVS předán dne 29. prosince 2014 a 27. ledna 2015. Následující etapa modernizačního programu letounů typu Tu-95MS (Bear H) dala za vznik modelu Tu-95MSM a je mimo jiné vystavěna na instalaci křídelních závěsníků pro osm střel typu Ch-101/-102 (AS-23A/B Kodiak), radaru typu NV1.021 Novella, letového řídícího systému typu KSU-021, navigačního komplexu typu S021, dopplerovského měřiče typu DISS-021-70, zobrazovacího systému typu SOI-021 a obranného komplexu typu Meteor-NM2. Součástí druhé etapy modernizačního programu letounů typu Tu-95MS (Bear H) se ale stalo též dopracování motorů typu NK-12MP na úroveň NK-12MPM. Kromě toho letoun typu Tu-95MSM obdržel instalací  vrtulí typu AV-60K (na místo vrtulí typu AV-60T). Testy vrtulí typu AV-60T se rozeběhly v roce 2015 a probíhaly v Žukovském za využití letounu Tu-95MS (rudá 317). Do budoucna se pro „modernizované“ Tu-95MSM počítá též s řízenými střelami typu Ch-SD a Ch-MC. Prototyp letounu typu Tu-95MSM byl objednán v červnu roku 2018. Termín předání zmíněného stroje ke zkouškám byl přitom stanoven na konec roku 2019. Přestavba sériového Tu-95MS (Bear H) na prototyp letounu typu Tu-95MSM (rudá 21 / RF-94121 / „Samara“) byla provedena závodem TANTK G.M. Berjeva z Taganrogu. Do oblak se zmíněný stroj napoprvé vydal dne 22. srpna 2020.

Verze:  -

Vyrobeno:  jeden prototyp (vznikl konverzí sériového Tu-95MS)

Uživatelé:  Rusko

 

 

 

Posádka:    ?

Pohon:       čtyři turbovrtulové motory typu Kuzněcov NK-12MPM

Radar:        navigační-střelecký radiolokátor typu NV1.021 Novella, instalovaný v přídi trupu

Vybavení:   - obranné: identifikační systém „vlastní-cizí“ a obranný komplex typu Meteor-NM2

Výzbroj:     osm strategických protizemních řízených střel typu Ch-101 (AS-23A Kodiak) či Ch-102 (AS-23B Kodiak), přepravovaných na čtyřech zdvojených závěsnících typu AKU-5M instalovaných pod křídlem, nebo šest strategických protizemních řízených střel typu Ch-55/-55SM (AS-15A/B Kent) či Ch-555 (AS-22 Kluge), přepravovaných na rotačním závěsníku typu MKU-6-5 instalovaném uvnitř trupové pumovnice

 

 

TTD:  
Rozpětí křídla: 50,04 m
Délka: 47,09 m
Výška: 13,20 m
Prázdná hmotnost: 87 700 kg
Max. vzletová hmotnost: 185 000 kg
Max. rychlost: 830 km/h
Praktický dostup: 10 500 m
Max. dolet: 10 500 km

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 5.9.2020