Tupolev Tu-16Je Azalija

Typ:  pokročilá modifikace letounu pro vedení radioelektronického boje (REB) typu Tu-16Je (Badger H)

Určení:  krytí útoků bojových skupin strategických bombardovacích a raketonosných letounů řady Tu-16 (Badger) rušením pozemních radiolokačních stanic systémů protivzdušné obrany (PVO), palubních radiolokátorů stíhacích letounů a naváděcích hlavic protiletadlových řízených střel

Odlišnosti od letounu Tu-16Je (Badger H):

- instalace aktivního RL rušiče skupinové ochrany typu SPS-61, SPS-62, SPS-63, SPS-64, SPS-65 nebo SPS-66 systému Azalija uvnitř trupové pumovnice na místo aktivního RL rušiče skupinové ochrany typu SPS-2 a přetlakové kapsule s kabinou operátora. Zbytek prostoru trupové pumovnice tohoto modelu vyplňují, stejně jako u modelu Tu-16Je (Badger H), výmetnice klamných RL cílů typu ASO-16 Avtomat-1 a APP-22 Avtomat-3. V této souvislosti dvojici břišních polokapkovitých krytů, z nichž jeden se nacházel na úrovni kořene náběžné hrany křídla a jeden přímo za trupovou pumovnicí, na hradila dvojice drobných tandemově uspořádaných polokulovitých krytů. Jejich instalace se přitom nachází v ose zadní (u letounů vzniklých přestavbou letounu typu Tu-16Je) nebo přední (u letounů vzniklých přestavbou letounu typu Tu-16 Jolka) poloviny dvířek trupové pumovnice

- instalace jednoho páru nevelkých kapsovitých lapačů vzduchu a výstupů vzduchu chladícího systému aparatury RL rušiče typu Azalija na hřbetu střední části trupu, na úrovni kořenů odtokové hrany křídla

- instalace aktivního RL rušiče skupinové ochrany typu SPS-6 Los (u letounů s instalací rušiče typu SPS-61, SPS-62 nebo SPS-63) nebo aktivního RL rušiče individuální ochrany typu SPS-5 Fasol (u letounů s instalací rušiče typu SPS-64, SPS-65 nebo SPS-66), který využívá jeden pár zkosených břitových antén uchycený k okrajům břicha přední části trupu, na úrovni šachty příďového podvozku

- instalace aktivního RL rušiče pro přední polosféru typu SPS-151D, SPS-152D nebo SPS-153D systému Siren-D. Rušič typu Siren-D využívá tři antény, jednu přijímací a dvě vysílací. Instalace přijímací antény se přitom nachází pod nevelkým náprstkovitým krytem, který vystupuje z prosklené špice trupu. Vysílací antény jsou zase umístěny uvnitř nevelkých oválných krytů, které jsou uchyceny, za pomoci krátkých pylonů, k okrajům břicha trupu, přímo před lapači vzduchu pohonných jednotek. U některých exemplářů tohoto modelu se ale instalace pylonů s kryty vysílacích antén rušiče typu Siren-D nachází na bocích přední části trupu, přímo za okénky kabiny navigátora.

- instalace aktivního RL rušiče pro zadní polosféru typu SPS-151ŽK, SPS-152ŽK nebo SPS-153ŽK systému Siren-MD. Instalace rušiče typu Siren-MD se nachází uvnitř mohutného vřetenovitého krytu s výrazně zploštělými boky, který tvoří zakončení trupu. Instalace zmíněného kontejneru, který je znám jako UChO, se ale neobešla bez demontáže ocasního obranného střeliště typu DK-7, výstražného radiolokátoru pro zadní polosféru typu PRS-1 Argon (Bee Hind), pracoviště „ocasního“ střelce a zadní části překrytu pracoviště „ocasního“ střelce.

- instalace výstražného radiolokačního systému typu Berjoza-P na místo výstražného radiolokačního systému typu SPO-2 Sirena-2

- instalace výmetnic klamných RL/IČ cílů typu ASO-2I-Je7R v zadní části obou vřetenovitých křídelních podvozkových gondol a koncovém trupovém kontejneru typu UChO

- instalace výstražného protisrážkového systému typu A326 Rogovica. Toto zařízení zajišťuje výstrahu před srážkou s jiným letounem v průběhu letu ve formaci. Jeho anténa je přitom umístěna pod zaobleným krytem, který se nachází na hřbetu překrytu pilotní kabiny.

Historie:  V průběhu 70. let blíže nespecifikovaný počet REB speciálů typu Tu-16 Jolka a Tu-16Je (Badger H) obdržel, v rámci modernizačního programu, instalaci aktivního RL rušiče typu SPS-61, SPS-62, SPS-63, SPS-64, SPS-65 nebo SPS-66 systému Azalija na místo původního aktivního RL rušiče. Kromě aktivního RL rušiče typu Azalija byly zmíněné letouny opatřeny též instalací aktivního rušiče SPS-6 Los (letouny s instalací rušiče typu SPS-61, SPS-62 nebo SPS-63) nebo aktivního RL rušiče individuální ochrany typu SPS-5 Fasol (letouny s instalací rušiče typu SPS-64, SPS-65 nebo SPS-66). Takto modifikované REB speciály typu Tu-16 Jolka a Tu-16Je (Badger H) přitom vešly ve známost jako Tu-16Je Azalja. Většina z nich navíc obdržela, na základě výnosu ze dne 19. dubna 1972, instalaci aktivních RL rušičů individuální ochrany typu Siren-D a Siren-MD, nového výstražného RL systému typu Berjoza-P a výmetnic klamných RL/IČ cílů typu ASO-2I-Je7R.

Verze:  -

Vyrobeno:  ? (všechny exempláře tohoto modelu vznikly konverzí operačních Tu-16Je a Tu-16Jolka)

Uživatelé:  pouze SSSR

 

 

 

Posádka:    dva piloti, navigátor/bombometčík, navigátor/operátor, střelec/radista a zadní střelec

Pohon:       dva proudové motory typu Mikulin RD-3 (AM-3) s max. tahem po 8 750 kp

Radar:        bombardovací-navigační impulsní dopplerovský radiolokátor typu RBP-4 Rubidij-MM-2 (Mushroom), instalovaný pod polokapkovitým krytem nacházejícím se na břichu přední části trupu, přímo před příďovým podvozkem. Radar typu RBP-4 (Mushroom) má detekční dosah 150 až 180 km a zaměřovací dosah 70 km a slouží k navigaci a vyhledávání a sledování rozměrných pozemních cílů. Za pomoci tohoto radiolokátoru lze přitom zaměřovat pozemní cíle s přesností 75 až 100 m při letu rychlostí do 1 250 km/h ve výškách mezi 2 000 a 15 000 m.

Vybavení:   - zaměřovací: jeden střelecký zaměřovač typu PKI, instalovaný před sedadlem pilota, jedna střelecká zaměřovací stanice typu PS-53VK, instalovaná pod průzračnou kopulí nacházející se na hřbetu trupu, přímo za pilotní kabinou, jedna střelecká zaměřovací stanice typu PS-53BL, instalovaná za průzračným polokapkovitým krytem nacházejícím se na levém boku zadní části trupu, přímo pod VOP, a jedna střelecká zaměřovací stanice typu PS-53BP, instalovaná za průzračným polokapkovitým krytem nacházejícím se na pravém boku zadní části trupu, přímo pod VOP

                  - REB: - aktivní RL rušič skupinové ochrany typu SPS-61, SPS-62, SPS-63, SPS-64, SPS-65 nebo SPS-66 systému Azalija (dva drobné polokulovité kryty nacházející se v ose dvířek trupové pumovnice)

                  - aktivní RL rušič skupinové ochrany typu SPS-6 Los nebo SPS-5 Fasol (jeden pár zkosených břitových antén uchycený k okrajům břicha přední části trupu, na úrovni šachty příďového podvozku)

                  - výmetnice klamných RL cílů typu ASO-16 Avtomat-1 a APP-22 Avtomat-3 (jejich instalace se nachází uvnitř trupové pumovnice)

                  - obranné: identifikační systém „vlastní-cizí“ typu SRZO-2M (Odd Rods) (dvě sestavy tří nevelkých tandemově uspořádaných nestejně vysokých tyčových antén instalované po jedné na hřbetu přední části trupu, přímo před překrytem pilotní kabiny, a na břichu zadní části trupu), výstražný RL systém typu Berjoza-P, aktivní RL rušič pro přední polosféru typu SPS-151D, SPS-152D či SPS-153D systému Siren-D (jedna přijímací anténa instalovaná pod nevelkým náprstkovitým krytem, vystupujícím z prosklené špice trupu, a dvě vysílací antény umístěné uvnitř nevelkých oválných krytů, uchycených, za pomoci krátkých pylonů, k okrajům břicha trupu, přímo před lapači vzduchu pohonných jednotek), aktivní RL rušič pro zadní polosféru typu SPS-151ŽK, SPS-152ŽK nebo SPS-153ŽK systému Siren-MD (jeho instalace se nachází v kontejneru tvořícím zakončení trupu) a výmetnice klamných RL/IČ cílů typu ASO-2I-Je7R (jejich instalace se nachází v zadní části obou vřetenovitých podvozkových gondol a v koncovém trupovém kontejneru typu UChO)

Výzbroj:     jeden střelecký post typu NU-88 s jedním pevným 23 mm kanónem typu AM-23L3 se zásobou 100 nábojů, vetknutý do pravoboku přední části trupu, jedna otočná střelecká věž typu DT-V7 s dvojicí pohyblivých 23 mm kanónů typu AM-23 s odměrem 360°, elevací 90°, depresí 3° a zásobou 500 nábojů, instalovaná na hřbetu přední části trupu, a jedna otočná střelecká věž typu DT-N7S s dvojicí pohyblivých 23 mm kanónů typu AM-23 s odměrem ±95°, elevací 2°40‘, depresí 90° a zásobou 350 nábojů, instalovaná na břichu zadní části trupu

 

 

TTD:  
Rozpětí křídla: 32,99 m
Délka: ?
Výška: 10,36 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup: ?
Max. dolet: ?

 

 

 

poslední úpravy provedeny dne: 16.2.2018