Tupolev Tu-16KSR-2A (‘Badger G’) (objednávka 684/1) a Tu-16KSR-2 (‘Badger G’) (objednávka 684/2)

Typ:  úprava středně těžkého strategického raketonosného-bombardovacího letounu typu Tu-16KSR-2/KSR-2A (Badger G) primárně určená k útokům na pozemní cíle za pomoci velkého počtu konvenčních pum malých ráží

Určení:  ničení rozměrných pozemních cílů (komunikace, přehrady, elektrárny, továrny, železniční nádraží, letiště) za pomoci neřízených pum a ničení rozměrných hladinových cílů s výtlakem větším než 10 000 t (bitevní křižníky, letadlové lodě) a rozměrných pozemních cílů za pomoci řízených střel typu KSR-2 (AS-5A Kelt)

Odlišnosti od letounu Tu-16KSR-2/KSR-2A (Badger G):

- instalace demontovatelných skupinových pumových závěsníků typu BD3-16K pod křídelními pylony typu BD-352. Na každém závěsníku typu BD3-16K lze přepravovat osm pum o hmotnosti 100 kg, osm pum o hmotnosti 250 kg nebo čtyři pumy o hmotnosti 500 kg. Po jejich demontáži je na pylony typu BD-352 možné zavěsit střely typu KSR-2 (AS-5A Kelt).

- modifikované ovládání vztlakových klapek. Součástí ovládání vztlakových klapek tohoto modelu se stal přepínač, za jehož pomoci je možné deaktivovat limit vychýlení 25°, který zamezuje střetu vztlakových klapek s podvěsem řízených střel.

Historie:  Bojové zkušenosti, které se podařilo nastřádat v průběhu lokálních konfliktů 60. let, daly za vznik úpravě středně těžkého strategického raketonosného-bombardovacího letounu typu Tu-16KSR-2A (Badger G) primárně určené k útokům na pozemní cíle za pomoci velkého počtu konvenčních pum malých ráží (o hmotnosti 100 až 500 kg). Zmíněná úprava letounu typu Tu-16KSR-2A (Badger G) mohla přepravovat pumy nejen uvnitř trupové pumovnice, ale i na křídelních závěsnících, které byly původně určeny pro odpalování okřídlených řízených střel typu KSR-2 (AS-5A Kelt). To přitom sebou přineslo vzrůst max. nosnosti pum z 9 000 kg na 13 000 kg. Ke křídelním pylonům tohoto modelu bylo možné uchytit skupinové pumové závěsníky typu BD3-16K z dílny OKB-134. Na každý z nich bylo možné zavěsit osm pum o hmotnosti 100 kg, osm pum o hmotnosti 250 kg nebo čtyři pumy o hmotnosti 500 kg. Součástí ovládání vztlakových klapek tohoto modelu se navíc stal přepínač, za jehož pomoci bylo možné deaktivovat limit vychýlení 25°, který zamezoval střetu vztlakových klapek s podvěsem řízených střel. Vnější pumové závěsníky typu BD3-16K zkouškami prošly mezi 23. březnem a 22. červnem roku 1970 na letounu Tu-16KSR-2A (modrá 25 / v.č. 5201604). S pumami pod křídlem měl tento stroj rychlost 820 km/h (ve výšce 7 550 m) a dostup 11 000 m. Rychlost letounu Tu-16KSR-2A (modrá 25) s pumami ve vnějším podvěsu ve výškách do 10 000 m byla ale limitována hodnotou 550 km/h IAS, kuli zamezení flutteru. Dolet letounu Tu-16KSR-2A (modrá 25) v konfiguraci s 13 000 kg pum (vzletová hmotnost 75 800 kg) byl o 1 430 km kratší než v konfiguraci s řízenými střelami. Z výsledků zkoušek letounu Tu-16KSR-2A (modrá 25) vyplynulo, že pumové závěsníky typu BD3-16K splňují požadavky zadání z hlediska pevnosti, provozní bezpečnosti a spolehlivosti. Zmíněné závěsníky se ale neobešly též bez nedostatků. Asi největším terčem kritiky se stal velký aerodynamický odpor. Kritika byla přitom vznesena též k izolaci elektrických rozvodů systému pro uvolňování pum. V závěrečné zprávě ze zkoušek letounu Tu-16KSR-2A (modrá 25) nicméně stálo doporučující stanovisko pro přijetí vnějších pumových závěsníků do výzbroje, tedy po odstranění všech zjištěných nedostatků. Následně byl proto, v prostorách leteckých opravárenských závodů, takto upraven, na základě objednávky č. 684/1 a 684/2, blíže nespecifikovaný počet letounů typu Tu-16KSR-2A (Badger G) a Tu-16KSR-2 (Badger G).

Verze:  -

Vyrobeno:  ? (všechny exempláře tohoto modelu vznikly konverzí operačních Tu-16KSR-2 a Tu-16KSR-2A)

Uživatelé:  SSSR

 

 

 

Posádka:    dva piloti, navigátor/bombometčík, navigátor/operátor, střelec/radista a zadní střelec

Pohon:        dva proudové motory typu Mikulin RD-3 (AM-3) s max. tahem po 8 750 kp

Radar:         střelecký impulsní dopplerovský radiolokátor typu Rubín-1K (Short Horn), instalovaný pod polokapkovitým krytem nacházejícím se na břichu přední části trupu,  a výstražný radiolokátor zadní polosféry typu PRS-1 Argon (Bee Hind), instalovaný uvnitř krytu vystupujícího z odtokové hrany SOP, v oblasti nad kabinou „ocasního střelce“. Radar typu Rubín-1K (Short Horn) slouží k vyhledávání, sledování a zaměřování pozemních a hladinových cílů, navádění řízených střel typu KSR-2 (AS-5A Kelt) a navigaci. Zatímco město nebo velký plošný pozemní cíl je schopen detekovat na vzdálenost 320 až 340 km, rozměrný most na vzdálenost 250 až 280 km, velké hladinové plavidlo na vzdálenost 200 až 220 km. Radiolokátor typu PRS-1 Argon (Bee Hind) má zorné pole ±35° ve vertikální i horizontální rovině a slouží k vyhledávání, sledování a zaměřování vzdušných cílů v zadní polosféře.

Vybavení:   - zaměřovací: jeden optický bombardovací zaměřovač typu OBP-112, instalovaný za plochým břišním okénkem příďové kabiny navigátora, jeden střelecký zaměřovač typu PKI, instalovaný před sedadlem pilota, jedna střelecká zaměřovací stanice typu PS-53VK, instalovaná pod průzračnou kopulí nacházející se na hřbetu trupu, přímo za pilotní kabinou, jedna střelecká zaměřovací stanice typu PS-53BL, instalovaná za průzračným polokapkovitým krytem nacházejícím se na levém boku zadní části trupu, přímo pod VOP, jedna střelecká zaměřovací stanice typu PS-53BP, instalovaná za průzračným polokapkovitým krytem nacházejícím se na pravém boku zadní části trupu, přímo pod VOP, a jedna střelecká zaměřovací stanice typu PS-53K, instalovaná za čelním okénkem kabiny „ocasního“ střelce

                  - průzkumné: jeden topografický fotoaparát (jeho instalace se nachází přímo za šachtou příďového podvozku) a jeden panoramatický fotoaparát (jeho instalace se nachází za obdélníkovým okénkem umístěným na levém boku trupu, přímo nad šachtou příďového podvozku)

                  - obranné: identifikační systém „vlastní-cizí“ typu SRO Magnij-M (tři tyčové antény instalované po jedné na hřbetu přední části trupu, přímo před překrytem pilotní kabiny, a na břichu přední části křídelních podvozkových gondol) nebo SRZO-2M (Odd Rods) (dvě sestavy tří nevelkých tandemově uspořádaných nestejně vysokých tyčových antén instalované po jedné na hřbetu přední části trupu, přímo před překrytem pilotní kabiny, a na břichu zadní části trupu)   

Výzbroj:    jeden střelecký post typu NU-88 s jedním pevným 23 mm kanónem typu AM-23L3 se zásobou 100 nábojů, vetknutý do pravoboku přední části trupu, jedna otočná střelecká věž typu DT-V7 s dvojicí pohyblivých 23 mm kanónů typu AM-23 s odměrem 360°, elevací 90°, depresí 3° a zásobou 500 nábojů, instalovaná na hřbetu přední části trupu, jedna otočná střelecká věž typu DT-N7S s dvojicí pohyblivých 23 mm kanónů typu AM-23 s odměrem ±95°, elevací 2°40‘, depresí 90° a zásobou 350 nábojů, instalovaná na břichu zadní části trupu, jedno střeliště typu DK-7 s dvojicí pohyblivých 23 mm kanónů typu AM-23 s odměrem ±70°, elevací 60°, depresí 40° a zásobou 1 000 nábojů, tvořící zakončení trupu, a náklad neřízených pum do celkové hmotnosti 3 000 až 13 000 kg, přepravovaný uvnitř trupové pumovnice (24 pum typu FAB-250 o hmotnosti 250 kg, 18 pum typu FAB-500 o hmotnosti 500 kg, 6 pum typu FAB-1500 o hmotnosti 1 500 kg, 2 pumy typu FAB-3000 o hmotnosti 3 000 kg, 1 puma typu FAB-5000 o hmotnosti 5 000 kg nebo 1 puma typu FAB-9000 o hmotnosti 9 000 kg) a na dvou křídelních závěsnících (2 x 8 pum typu FAB-100 o hmotnosti 100 kg, 2 x 8 pum typu FAB-250 o hmotnosti 100 kg nebo 2 x 4 pum typu FAB-500 o hmotnosti 500 kg) nebo dvě okřídlené protilodní-protizemní řízené střely s aktivním RL navedením typu KSR-2 (AS-5A Kelt), přepravované na dvou křídelních závěsnících

 

 

TTD:  
Rozpětí křídla: 32,99 m
Délka: 34,80 m
Výška: 10,36 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: 79 000 kg
Max. rychlost: 820* km/h
Praktický dostup: 11 100* m
Max. dolet: 2 820* km

 

 

* s nákladem pum o celkové hmotnosti 13 000 kg

 

 

poslední úpravy provedeny dne: 16.2.2018