Tupolev Tu-104E

Typ:  pokročilá modifikace středně těžkého dopravního letounu typu Tu-104B (Camel B)

Určení:  doprava osob na středních dlouhých a dálkových linkách

Odlišnosti od letounu Tu-104B (Camel B):

- instalace výkonnějších a ekonomičtějších motorů typu RD16-15 uvnitř mírně modifikovaných gondol, které jsou vetknuty do kořenů křídla, na místo motorů typu RD-3M. Přední část vzduchových kanálů pohonných jednotek tohoto modelu má mírný sklon směrem dolů (pod úhlem 2°30‘). To si vyžádalo vnést změny do aerodynamických krytů přechodů motorových gondol v trup.

- odlišný profil náběžné hrany křídla

- instalace nových koncových křídelních oblouků. Díky tomu tento model má o 1 m větší rozpětí křídla.

- modifikovaná mechanizace křídla. Dvouštěrbinové vztlakové klapky u tohoto modelu doplňuje jedna jednoduchá vztlaková klapka, která se nachází pod střední částí křídla, přímo mezi motorovými gondolami, a spoilery. Spoilery se přitom vysouvají po dosednutí na VPD a zastávají funkci aerodynamických brzd

- instalace integrálních palivových nádrží s větším objemem uvnitř vnějších částí křídla na místo pružných palivových nádrží

- instalace modifikované vodorovné ocasní plochy (VOP) s nastavitelným náběhem (v rozmezí úhlů +1° a +6°) za letu. Naproti tomu úhel náběhu VOP modelu Tu-104B (Camel B) bylo možné měnit pouze na zemi. Díky tomu tento model může provádět přistávací manévr pod větším úhlem náběhu.

- rovnější profil hřbetu přední části trupu v oblasti před pilotní kabinou. Tento zásah do konstrukce vedl ke zlepšení výhledu z pilotní kabiny směrem dolů.

- modifikované vřetenovité křídelní podvozkové gondoly s větší délkou a špičatějším profilem koncových částí

- modifikované ovládání příďového podvozku. Příďový podvozek tohoto modelu se ovládá, stejně jako směrové kormidlo, za pomoci pedálů. Naproti tomu k ovládání příďového podvozku modelu Tu-104B (Camel B) slouží speciální páka.

- instalace modifikovaného hlavního podvozku. Kola hlavního podvozku tohoto modelu snesou větší zatížení a navíc jsou vybavena účinnějšími kotoučovými brzdami. To si ale vyžádalo vnést změny do hydraulického systému. 

- modifikovaný palivový systém s dvoubodovým plněním

- vyšší počet sedadel v kabině cestujících (120 až 122 vs 100)

- instalace modifikované palubní klimatizační jednotky

- větší rozměry vrat podpalubních zavazadlových úložných prostorů Součástí vybavení zadního zavazadlového úložného prostoru se navíc stal pásový dopravník. To sebou přineslo urychlení procesu nakládky a vykládky.

- instalace modifikovaného avionického vybavení

Historie:  Dne 22. února 1958 byl závod č.22 z Kazaně pověřen produkcí dvoumotorového proudového dopravního letounu typu Tu-104B (Camel B), který nebyl ničím jiným, než modifikací letounu typu Tu-104A (Camel A) s prodlouženým trupem, větším počtem sedadel uvnitř kabiny cestujících (100 vs 70) a zvětšenými vztlakovými klapkami. Dle zmíněného zadání mělo prvních 35 těchto strojů brány zmíněného podniku opustit ještě před koncem roku 1958. Dva z nich měly přitom obdržet motory typu RD16-15 z dílny OKB-16 P.F. Zubceva, které měly v porovnání s motory typu RD-3M vyšší tah (11 300 kp vs 9 500 kp) a nižší spotřebu paliva. Takto modifikovaný letoun typu Tu-104B (Camel B) vešel ve známost jako Tu-104E a díky instalaci motorů typu RD16-15 měl mít delší dolet (o 1 000 km), větší nosnost a přepravní kapacitu, kratší rozjezd při vzletu (500 až 600 m) a kratší dojezd při přistání (700 m). Záměna motorů typu RD-3M motory typu RD16-15 se ale neobešla bez vnesení některých změn do konstrukce motorových gondol. Úpravy se přitom neomezily pouze na motorové gondoly. Konstrukční tým OKB A.N. Tupoleva totiž do konstrukce a vybavení letounu typu Tu-104E vnesl celou řadu změn, které vycházely ze zkušeností nastřádaných v průběhu provozu předchozích verzí letounu typu Tu-104 (Camel). Zatímco první exemplář letounu typu Tu-104E (CCCP-42441 / v.č. 920903) brány závodu č.22 opustil v září (nebo srpnu?) roku 1959, druhý exemplář tohoto stroje (CCCP-42443 / v.č. 920905) z montážní linky zmíněného podniku sjel v listopadu toho samého roku. V původní podobě se prototypy letounu typu Tu-104E od letounu typu Tu-104B (Camel B) odlišovaly pouze instalací motorů typu RD16-15 uvnitř modifikovaných křídelních gondol na místo motorů typu RD-3M. Náplní první etapy letových zkoušek prototypů letounu typu Tu-104E, která byla završena v červnu roku 1960, se stalo prověření činnosti motorů typu RD16-15. Teprve až po završení první etapy letových zkoušek byly do konstrukce zmíněných letounů vneseny některé další plánované úpravy. Zdaleka nejvíce změn přitom doznalo křídlo. Křídlo prototypů letounu typu Tu-104E totiž obdrželo nové náběžné hrany s odlišným profilem, nové vnější části, které ukrývaly integrální palivové nádrže mající větší objem, a nové koncové oblouky. Všechny výše uvedené úpravy přitom vedly ke vzrůstu rozpětí (o 1 m) a plochy (o 11 m2) křídla a celkové zásoby paliva (z 26,5 t na 30 t). Změn ale doznala též mechanizace křídla. Dvouštěrbinové vztlakové klapky totiž doplnila jedna jednoduchá vztlaková klapka, která se nacházela pod střední částí křídla, a spoilery. Spoilery se přitom vysouvaly po dosednutí na VPD a zastávaly funkci aerodynamických brzd. Kromě toho prototypy letounu typu Tu-104E obdržely též novou VOP se stavitelným úhlem náběhu za letu. Díky tomu se tyto stroje mohly při přistání přibližovat k VPD pod větším úhlem náběhu. Změn ale doznal též profil hřbetu trupu v oblasti před pilotní kabinou. To zase sebou přineslo zlepšení výhledu z pilotní kabiny. Tomu následovala druhá etapa letových zkoušek. Druhá etapa letových zkoušek prototypů letounu typu Tu-104E byla završena v roce 1964. Paralelně s letovými zkouškami prototypů letounu typu Tu-104E probíhaly intenzivní práce na výrobních dokumentech a v neposlední řadě též testy zmenšených modelů tohoto stroje s dalšími plánovanými konstrukčními úpravami, jakými byla např. instalace slotů na náběžné hraně křídla, v aerodynamickém tunelu institutu CAGI (Centrální institut aero- a hydrodynamiky). Produkcí letounu typu Tu-104E se měl zabývat závod č.22 z Kazaně. Na tento model ale měly být, v rámci modernizačního programu, dopracovány, v prostorách leteckých opravárenských závodů, též všechny letouny typu Tu-104A (Camel A) a Tu-104B (Camel B) ze stavu Aeroflotu. Zatímco letouny typu Tu-104E, jejichž základem se měly stát letouny typu Tu-104A (Camel A), měly mít přepravní kapacitu 95 osob, uvnitř kabiny cestujících letounů typu Tu-104E vzniklých konverzí „prodlouženého“ modelu Tu-104B (Camel B) se měla nacházet sedadla pro 120 osob. Žádné z těchto plánů ale nakonec nebyly realizovány. Celý program Tu-104E byl totiž v polovině 60. let zastaven ve prospěch kvalitativně nového středně těžkého proudového dopravního letounu v podobě třímotorového typu Tu-154 (Careless).

Verze:  -

Vyrobeno:  dva prototypy

Uživatelé:  žádní

 

 

 

Posádka:    dva piloti, navigátor, palubní mechanik a radista

Pohon:       dva proudové motory typu Zubcev RD16-15 s max. tahem po 11 300 kp

Radar:        navigační impulsní dopplerovský radiolokátor typu RBP-4G (Mushroom), instalovaný pod polokapkovitým krytem nacházejícím se na břichu přídě trupu, přímo před šachtou příďového podvozku

Kapacita:   120 až 122 osob

 

 

TTD:  
Rozpětí křídla: 35,58 m
Délka: 38,60 m
Výška: 11,53 m
Prázdná hmotnost: 45 150 kg
Max. vzletová hmotnost: 83 000 kg
Max. rychlost: ?
Praktický dostup: 12 000 m
Dolet s 8,15 t zátěží: 3 780* km

 

 

* 2 850 km s 12 t zátěží

 

 

poslední úpravy provedeny dne: 9.11.2017