Tupolev Tu-154M-LL         

Typ:  speciální modifikace středně těžkého dopravního letounu typu Tu-154M (Careless B) zastávající roli vzdušné zkušebny

Určení:  provádění simulací letové dynamiky vyvíjených dopravních a transportních letounů za normálních i abnormálních podmínek, ověřování činnosti nových ovládacích prvků, optimalizování citlivosti systému řízení vyvíjených dopravních a transportních letounů, prověřování nových grafických rozhraní pro průhledové a víceúčelové displeje, výcvik pilotů dopravních a transportních letounů, provádění ergonomických studií pilotní kabiny a studování vytíženosti pilota z hlediska vlivu na provozní bezpečnost

Odlišnosti od letounu Tu-154M (Careless B):

- instalace nevelkého senzoru v ose hřbetu lapače vzduchu prostředního motoru, který vystupuje z náběžné hrany SOP alá Tu-154LL

- instalace nevelkého náprstkovitého krytu antény datalinku, za jehož pomoci lze předávat údaje o letových parametrech pozemnímu vyhodnocovacímu stanovišti v reálném čase, v ose břicha trupu, přímo za odtokovou hranou křídla alá Tu-154LL

- instalace digitálního systému řízení letounu (FBW) a digitálního systému řízení pohonných jednotek (FADEC) vystavěného na počítači, který lze v průběhu letu přeprogramovat

- rozšířené vybavení pilotní kabiny o alternativní ovládací prvky v podobě pravého a levého „side-sticku“, malých koleček, které slouží k řízení klopení, a nových plynových pák a nové zobrazovací prvky v podobě jednoho „stíhačkového“ průhledového displeje (HUD) a dvou víceúčelových CRT displejů, které lze za letu přeprogramovat. Zachované elektromechanické přístroje u tohoto modelu plní pouze záložní funkci.

- instalace pracoviště zkušebních techniků a testovací a záznamové aparatury v prostoru kabiny cestujících

Historie:  V roce 1985 byl prototyp středně těžkého třímotorového dopravního letounu typu Tu-154M (Careless B) (CCCP-85317 / v.č. 78A317) předán zkušebnímu institutu LII ze Žukovského. Zde pak prošel konverzí na speciál, který sloužil k ověřování činnosti systémů řízení a zobrazovacích prvků letových dat vyvíjených dopravních a transportních letounů. Uvnitř pilotní kabiny zmíněného speciálu, který vešel ve známost jako Tu-154M-LL, se nacházelo několik alternativních ovládacích a zobrazovacích prvků v podobě pravého a levého „side-sticku“, malých koleček, které sloužily k řízení klopení, nových plynových pák, jednoho HUD a dvou MFD. V kabině cestujících speciálu typu Tu-154M-LL byla zase umístěna instalace pracoviště zkušebních techniků a testovací a záznamové aparatury. Odezvu ovládacích prvků tohoto stroje bylo možné měnit a simulovat tak letové vlastnosti různých typů letounů. Součástí palubního vybavení speciálu typu Tu-154M-LL se ale stal též datalink, za jehož pomoci bylo možné údaje o letových parametrech předávat pozemnímu vyhodnocovacímu stanovišti v reálném čase. V roce 1992 se jediný exemplář speciálu typu Tu-154M-LL zúčastnil MosAeroShow 92. V srpnu roku 2001 na moskevské airshow MAKS 2001 byl tento stroj široké veřejnosti poprvé prezentován v novém modro-šedém kabátě s nápisy a logy institutu LII. V roce 2003 navíc na bocích přední části trupu speciálu typu Tu-154M-LL přibyly velké nápisy FACT (zkratka Future Aircraft Control Testbed). Mezitím tento stroj obdržel nové vybavení. Jeho součástí se přitom staly snímače teploty a vlhkosti okolního vzduchu a systémy domácí (BIMS-T, BSPN-2-01, A-737D, A-737I, A-737PL, I-21 a K-161) a západní (GG-20) a (JGG-30) výroby. Takto modifikovaný jediný exemplář speciálu typu Tu-154M-LL mohl sloužit též k výzkumu kondenzační stopy, provádění zkoušek vysoce přesných inerciálních a inerciálních/satelitních navigačních systémů a vývoji nových postupů v řízení letového provozu, postupů vedoucích ke snížení hlučnosti a nových zkušebních postupů.

Verze:  -

Vyrobeno:  jeden exemplář (vznikl konverzí prototypu letounu typu Tu-154M)

Uživatelé:  žádní (pouze výzkumný stroj)

 

 

 

Posádka:    ?

Pohon:       tři dvouproudové motory typu Solovjov D-30KP-154 s max. tahem po 10 500 kp

Radar:        povětrnostní impulsní dopplerovský radiolokátor typu Groza-154, instalovaný ve špici trupu

 

 

TTD:  
Rozpětí křídla: 37,55 m
Délka: 48,00 m
Výška: 11,40 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup: ?
Max. dolet: ?

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 29.11.2017