Tupolev Tu-154A (‘Careless A’)

Typ:  pokročilá modifikace středně těžkého dopravního letounu typu Tu-154 (Careless A)

Určení:  doprava osob na středně dlouhých linkách

Odlišnosti od letounu Tu-154 (Careless A):

- instalace silnějších a ekonomičtějších motorů typu NK-8-2U na místo motorů typu NK-8-2

- modifikované přívodní vzduchové kanály postranních motorů. Podél obvodu kruhových lapačů vzduchu zmíněných vzduchových kanálů (přímo za elektrickými odmrazovači) se nachází instalace 12-ti odpružených připouštěcích klapek. To přitom sebou přineslo nižší riziko vzniku nežádoucích pumpáží.

- instalace další integrální palivové nádrže (č.4) s kapacitou 6 600 kg uvnitř centroplánu, mezi předními dvěma nosníky křídla. To vedlo ke vzrůstu celkové zásoby paliva na 39 750 kg. Protože palivová nádrž č.4 plní funkci centrovacího protizávaží při letu bez zatížení, palivo z této nádrže lze využít pouze po předchozím přečerpání do nádrže č.1 (spotřební nádrž), což je možné provést pouze při stání na zemi.

- instalace systému, který při vysunutí vztlakových klapek do přistávací polohy automaticky přestaví do přistávací polohy též sloty a náběh VOP. To zajišťuje vyšší provozní bezpečnost.

- instalace nových dvourychlostních stěračů u čelních okének pilotní kabiny

- instalace modifikované vzpěry příďového podvozku s účinnějším odpružením. To zajišťuje hladší přistání.

- instalace radiostanice typu Mikron na místo radiostanice typu 1RSB-70. V této souvislosti štíhlý žihadlovitý kryt vybíhající směrem dopředu z vrcholu svislé ocasní plochy nahradil objemnější kryt s ogiválním profilem

- instalace druhého (záložního) radiokompasu typu ARK-15M, druhého (záložního) radiovýškoměru typu RV-5 a druhého (záložního) DME (zařízení pro měření šikmé vzdálenosti od letištního radiomajáku) typu SD-67

- instalace systému zajišťujícího výstrahu před kritickým úhlem sklonu

- instalace nového záznamníku letových dat typu MSRP-64 (na místo typu MSRP-12-96) a hlasového záznamníku typu Mars-B (na místo typu MS-61B). Takto modifikované vybavení obdržely všechny letouny tohoto typu od 46. sériového stroje.

- modifikované podpalubní zavazadlové úložné prostory zavedením zesílené podlahy a výstražného požárního systému. Takto modifikované podpalubní zavazadlové úložné prostory obdržely všechny letouny tohoto typu od 46. sériového stroje.

- instalace automatického letového řídícího systému typu ABSU-154 Srs 1-1, který vyhovuje ICAO Cat I, na místo automatického letového řídícího systému typu ABSU-154 Srs 1. Instalaci systému typu ABSU-154 Srs 1-1 obdržely všechny letouny tohoto typu až po lednu roku 1975.

- instalace dalších dvou nouzových výstupů (s nafukovacími skluzavkami) na bocích zadního osobního oddělení, přímo před nosnými pylony motorových gondol. Součástí zmíněných nouzových výstupů je poslední pár postranních okének. Tímto celkový počet nouzových výstupů kabiny cestujících vzrostl z pěti na sedm. Instalaci dodatečných dvou nouzových výstupů obdržely všechny letouny tohoto typu vyrobené od počátku roku 1975, a to v přímé reakci na nové mezinárodní předpisy.

Historie:  Zkušenosti získané v průběhu zkoušek a prvních let provozu první sériově vyráběné modifikace středně těžkého třímotorového proudového dopravního letounu typu Tu-154 (Careless A), který byl v roce 1968 zaveden do výrobního programu závodu č.18 z Kujbyševa, daly za vznik vylepšenému modelu Tu-154A (Careless A). Zmíněný model se vyznačoval zejména instalací motorů typu NK-8-2U. Ty přitom měly v porovnání s motory typu NK-8-2, pohonnými jednotkami letounu typu Tu-154 (Careless A), vyšší vzletový (10 500 kp vs 9 580 kp) i cestovní (2 200 kp vs 1 800 kp) tah, nižší spotřebu paliva a vyšší účinnost obracečů (3 600 kp vs 3 000 kp). Podél obvodu kruhových lapačů přívodních vzduchových kanálů postranních motorových gondol se navíc u tohoto modelu objevila instalace 12-ti odpružených připouštěcích klapek. Jejich zavedení přitom sebou přineslo nižší riziko vzniku nežádoucích pumpáží. Instalace silnějších motorů umožnila zvýšit max. užitečné zatížení z 16-ti t na 18 t, max. vzletovou hmotnost z 90-ti t na 94 t a max. přistávací hmotnost ze 75-ti t na 78 t. Kromě toho sebou přinesla rozšíření letové obálky. Letoun typu Tu-154A (Careless A) ale obdržel též instalaci další integrální palivové nádrže (č.4) s kapacitou 6 600 kg uvnitř centroplánu, mezi předními dvěma nosníky křídla. Zmíněná nádrž plnila funkci centrovacího protizávaží při letu bez zatížení a palivo z ní bylo možné využít pouze po předchozím přečerpání do nádrže č.1, což bylo možné provést pouze při stání na zemi. Instalace zmíněné nádrže přitom vedla k redukci vzdálenosti mezi přední a zadní pozici těžiště z 16,5 až 44 % na 18 až 39 % střední aerodynamické tětivy (MAC), což sebou přineslo lepší ovladatelnost a vyšší provozní bezpečnost. Instalace palivové nádrže č.4 ale vedla též k úspoře nákladů na palivo. Pokud totiž letoun typu Tu-154A (Careless A) letěl do nějaké destinace nevytížený a z ní zpět zase vytížený, mohl palivo z nádrže č.4 využít pro zpáteční cestu. A v některých destinacích je letecké palivo nedostatkové a drahé. Změn ale doznala též mechanizace křídla. Součástí vybavení letounu typu Tu-154A (Careless A) se totiž stal systém, který při vysunutí vztlakových klapek do přistávací polohy automaticky přestaví do přistávací polohy též sloty a náběh VOP. To přitom sebou přineslo vyšší provozní bezpečnost. Zkoušky prototypu letounu typu Tu-154A (Careless A), jehož základem se stal poslední (42.) sériový exemplář letounu typu Tu-154 (Careless A) (CCCP-85042 / v.č. 73A042), se rozeběhly v dubnu roku 1974. Jednotlivé úpravy, které sebou přinesl model Tu-154A (Careless A), byly ale testovány též na prototypu (CCCP-85000) a druhém (CCCP-85002), třetím (CCCP-85003), dvaatřicátém (CCCP-85032) a pětatřicátém (CCCP-85035) sériovém exempláři letounu typu Tu-154 (Careless A). Svého předchůdce v podobě letounu typu Tu-154 (Careless A) letoun typu Tu-154A (Careless A) ve výrobním programu závodu č.18 z Kujbyševa zcela nahradil v roce 1974. Do konce roku 1975 brány zmíněného podniku opustilo celkem 77 sériových Tu-154A (Careless A). Poté výrobní program kujbyševského závodu č.18 plynule přešel na odvozený model Tu-154B (Careless A). Nevelký počet letounů typu Tu-154B (Careless A) byl dokončen ve vládní salónní verzi Tu-154K (Careless A). Meziopravní resurs letounů typu Tu-154A (Careless A) byl zpočátku služby omezen, stejně u  modelu Tu-154 (Careless A), pouhými 1 000 cykly, což bylo nepřípustně málo. Na hodnotu požadovanou zadáním z roku 1965, která činila 3 000 cyklů nebo 12 000 letových hodin, se podařilo meziopravní resurs letounu typu Tu-154A (Careless A) navýšit v lednu roku 1975. Na základě výsledků destruktivních statických testů draků modelu Tu-154 (Careless A) s vyčerpaným meziopravním resursem, které zajistil institut SibNIA (Sibiřský vědecko-výzkumný ústav letectví), byl nicméně krátce nato, v únoru roku 1975, meziopravní resurs letounů typu Tu-154A (Careless A) navýšen až na 4 300 cyklů, resp. 17 000 letových hodin.

Verze:  -

Vyrobeno:  77 sériových strojů (nevelký počet z nich byl dokončen ve vládní salónní verzi Tu-154K)

Uživatelé (vojenští):  Rusko (VVS)

Uživatelé (civilní):  Bulharsko (Balkan Bulgarian Airlines a Malev Hungarian Airlines), Egypt (Egypt Air), Libye (Libyan Arab Airlines), Rusko (Aeroflot, Aviaprima, Čeljabinskoe AP, Enkor, MAP a SibNIA)

 

 

 

Posádka:    dva piloti, navigátor a palubní mechanik (a popř. ještě radista)

Pohon:       tři dvouproudové motory typu Kuzněcov NK-8-2U s max. tahem po 10 500 kp

Radar:        povětrnostní impulsní dopplerovský radiolokátor typu Groza-154, instalovaný ve špici trupu

Kapacita:   126, 144, 152 nebo 158 osob (max. užitečné zatížení tohoto modelu činí 18 000 kg)

 

 

TTD:  
Rozpětí křídla: 37,55 m
Délka: 47,90 m
Výška: 11,40 m
Prázdná hmotnost: 49 500 kg
Max. vzletová hmotnost: 94 000 kg
Max. rychlost: 950 km/h
Cestovní rychlost: 900 km/h
Praktický dostup: ?
Dolet s 12,5 t zátěží: 4 000 km

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 29.11.2017