Tupolev Tu-126LL

Typ:  speciální modifikace letounu typu Tu-126 (Moss) zastávající roli vzdušné zkušebny

Určení:  prověření činnosti radarového systému včasné výstrahy typu Šmejl (Squash Dome) letounu typu A-50 (Mainstay A) a Šmejl-2 letounu typu A-50M

Odlišnosti modelu Tu-126LL (LL „A“) od letounu Tu-126 (Moss):

- absence všech komponent DRLO systému typu Liana (Flat Jack), včetně chladicího systému, datalinku typu Kristal-L, kompletního zařízení oddělení pro odpočinek posádky, nacházejícího se mezi odtokovou hranou křídla a náběžnou hranou hřbetního pylonu čočkovitého krytu antény radiolokátoru, záchranného člunu typu PSN-6A a výmetnic klamných RL cílů typu ASO-2B-126, vestavěných do ocasní části trupu

- instalace experimentálního DRLO systému typu RA-L. Jeho součástí se stal nový otočný čočkovitý kryt antény radiolokátoru typu RA-10. Zmíněný kryt má menší průměr (10,2 m vs 11 m) a menší rychlost otáčení (6 ot/min vs 10 ot/min) a vyjma úzkého středového pásu je celý zhotoven z dielektrického materiálu. Naproti tomu kryt antény radiolokátoru typu Liana (Flat Jack) má z dielektrického materiálu zhotovenou pouze přední cca 1/3.

- instalace nového palubního zdroje elektrické energie. Jeho součástí se stal turbogenerátor typu TG-60/GS, který je poháněn ohřátým vzduchem pohonných jednotek. Instalace tohoto zařízení se nachází pod polokapkovitým krytem, který je umístěn v ose hřbetu trupu, na úrovni náběžné hrany křídla.

- instalace nového chladícího systému palubního vybavení. Jeho součástí se stal vzduchový chladící systém s uzavřeným okruhem, několik vzduchových chladících systémů využívajících přímo venkovní vzduch a dva kapalinové chladící systémy. V této souvislosti v ose břicha trupu, přímo před kýlovou stabilizační plochou, přibyl druhý (o poznání větší) kapsovitý lapač vzduchu.

- instalace ocelové přepážky před úsekem s bloky komplexu DRLO. Zmíněná přepážka zamezuje průniku škodlivého elektromagnetického záření do kabiny posádky.

- modifikované zasklení kabiny letové posádky i operátorů zavedením kovových sít a ochranného zlatého filmu. To zamezuje průniku škodlivého elektromagnetického záření do kabiny posádky.

- instalace vrtulí typu AV-60N na místo vrtulí typu AV-60K

- nové uspořádání kabiny operátorů. U tohoto modelu se uvnitř kabiny operátorů nachází pracoviště sedmi operátorů systému typu RA-L a jednoho operátora testovací aparatury. Součástí vybavení kabiny tohoto modelu se ale stala též dvojice dodatečných lehátek.

Historie:  Protože pozemí protiletadlové raketové systémy, které byly zavedeny v 60. letech do výzbroje sovětské PVO, znamenaly pro vysokoletící americké bombardovací letouny s omezenými manévrovacími schopnostmi smrtelné nebezpečí, USAF ve druhé polovině 60. let přišlo s novou taktikou vzdušného útoku na pozemní cíle. Zmíněná taktika spočívala v příletu k cíly v přízemní výšce vysoce podzvukovou rychlostí za využití prostředků REB. Nízkoletící bombardéry (typy FB-111A a B-1A) se totiž dokázaly vyhnout nejen zornému poli pozemních radiolokačních stanic sovětské PVO, ale i hrozby napadení ze vzduchu, neboť všechny tehdejší sovětské přepadové stíhače byly uzpůsobeny pouze pro ničení vysokoletících vzdušných cílů. Toto se přitom týkalo i radarového systému typu Liana (Flat Jack) vzdušného stanoviště včasné výstrahy (DRLO) typu Tu-126 (Moss). Protože se zmíněný speciál tímto stal neefektivním prostředkem výstrahy před případným vzdušným napadením, sovětský průmysl byl již v roce 1969 pověřen vývojem nástupce Liany (Flat Jack). Zmíněný radiolokační komplex vešel ve známost jako Šmelj (Squash Dome) a jeho nosičem se stal čtyřmotorový proudový transportní letoun typu Il-76MD (Candid B). Modifikace letounu typu Il-76MD (Candid B) zastávající roli nosiče radarového systému typu Šmelj (Squash Dome) obdržela označení A-50 (Mainstay A) a její vývoj byl svěřen OKB G.M. Berjeva. Na vzdušnou zkušebnu radiolokačního komplexu DRLO speciálu typu A-50 (Mainstay A), který v prototypové verzi nesl označení RA-L, byl přitom, na základě výnosu ze dne 25. srpna 1975, přestavěn prototyp letounu typu Tu-126 (Moss). Konverzí na zmíněnou vzdušnou zkušebnu, která vešla ve známost jako Tu-126LL, letoun typu Tu-126 (Moss) prošel v prostorách závodu TMZ z Taganrogu. Závodní zkoušky jediného exempláře speciálu typu Tu-126LL se rozeběhly dne 1. srpna 1977. Do oblak se  tento stroj poprvé vydal dne 15. srpna toho samého roku. V průběhu závodních zkoušek, které byly završeny dnem 21. října 1977, jediný exemplář speciálu typu Tu-126LL vykonal 9 zkušebních letů s celkovou délkou trvání 27 hodin a 39 minut. Náplní závodních zkoušek tohoto stroje se stalo prověření činnosti chladícího a energetického systému a strukturální pevnosti a vibračních charakteristik nového otočného čočkovitého krytu antény radiolokátoru. V průběhu závodních zkoušek bylo zjištěno, že jeho instalace na místo krytu antény radaru typu Liana (Flat Jack) nemá prakticky žádný vliv na ovladatelnost. Protože měl ale nový kryt radaru o cca 4 000 kg vyšší hmotnost, u speciálu typu Tu-126LL bylo nezbytné snížit limitní hodnotu max. vzletové hmotnosti, max. rychlosti a max. provozního násobku proti typu Tu-126 (Moss). Později jediný exemplář speciálu typu Tu-126LL prošel konverzí na vzdušnou zkušebnu pokročilejšího radarového DRLO komplexu typu Šmelj-2 letounu typu A-50M. V této podobě zmíněný stroj vzlétal z letecké základny Luchovice-Tretjakovo. Sem přitom dorazil dne 13. března 1987. Krátce nato, dne 22. října 1990, ale celý program A-50M zastavily rozsáhlé škrty ve zbrojním rozpočtu. Poté byl jediný exemplář speciálu typu Tu-126LL přelétnut do Žukovského, kde byl odstaven. Zde se nacházel až do srpna roku 1995. Poté skončil v železném šrotu, jako vůbec poslední exemplář letounu typu Tu-126 (Moss).

Verze:

Tu-126LL (LL „A“) – původní provedení jediného exempláře letounu typu Tu-126LL zastávající roli vzdušné zkušebny prototypové modifikace DRLO komplexu typu Šmejl (Squash Dome) letounu typu A-50 (Mainstay A), známé jako RA-L

Tu-126LL (LL „2A“) – pozdější provedení jediného exempláře letounu typu Tu-126LL zastávající roli vzdušné zkušebny DRLO komplexu typu Šmelj-2 letounu typu A-50M. Takto modifikovaný jediný exemplář speciálu typu Tu-126LL se vyznačoval instalací mohutných válcovitých kontejnerů (se zaobleným dielektrickým příďovým a koncovým krytem) na koncích křídla.

Vyrobeno:  jeden exemplář (vznikl konverzí prototypu letounu typu Tu-126)

Uživatelé:  žádní (pouze výzkumný stroj)

 

 

 

Posádka:    dva piloti, navigátor, palubní mechanik, radista, sedm operátorů systému DRLO (hlavní technik, technik, záložní technik, operátor datového procesoru, operátor datového registru, operátor datového záznamu a palubní mechanik) a jeden operátor testovací aparatury

Pohon:       čtyři turbovrtulové motory typu Kuzněcov NK-12MV s max. výkonem po 15 000 hp

Radar:        navigační   impulsní dopplerovský radiolokátor typu R-1Š Rubín-1Š (Short Horn), instalovaný pod polokapkovitým krytem nacházejícím se na břichu přídě trupu, přímo před šachtou příďového podvozku, a přehledový kohezní impulsní radiolokátor typu Šmelj (Squash Dome), instalovaný uvnitř otočného čočkovitého krytu uchyceného za pomoci mohutného pylonu ke hřbetu zadní části trupu, v oblasti před SOP. Zatímco bombardovací letoun je radiolokátor typu Šmelj (Squash Dome) schopen odhalit na vzdálenost 650 km, stíhací letoun na vzdálenost 300 km, okřídlenou řízenou střelu (s RCS 1 m2) na vzdálenost 215 km, odpalovací zařízení taktické balistické střely na vzdálenost 300 km, skupinu tanků na vzdálenost 250 km, rozměrný námořní cíl (s RCS do 250 m2) až do vzdálenosti radiolokačního horizontu. Najednou přitom dokáže sledovat 50 až 60 vzdušných cílů a řídit činnost 10-ti až 12-ti přepadových stíhacích letounů.

 

 

TTD:  
Rozpětí křídla: ?
Délka: 55,00 m
Výška: 15,50 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: 172 000 kg
Max. rychlost: 720 km/h
Praktický dostup: 10 400 m
Max. dolet: ?

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 6.10.2017