Tupolev Tu-16Je-ChR

 

Typ:  speciální průzkumná modifikace středně těžkého strategického bombardovacího letounu typu Tu-16 (Badger A)

Určení:  provádění fotografického, radiačního, biologického a chemického průzkumu

Odlišnosti od letounu Tu-16 (Badger A):

- instalace dvou fotoaparátů typu AFA-42/100 v přední části trupové pumovnice

- instalace čtyř výmetnic klamných RL cílů typu ASO-16 Avtomat-1 ve střední části trupové pumovnice. Po jejich vyjmutí lze do střední části trupové pumovnice tohoto modelu umístit náklad pum.

- instalace válcovité přetlakové kapsule s kabinou operátora REB stanice typu SPS-1 v zadní části trupové pumovnice. Vstup do kabiny operátora se nachází na břichu trupu a je opatřen jednodílnými výklopnými (směrem dopředu ven) dvířky. Zmíněná dvířka zároveň slouží k nouzovému opuštění kabiny za pomoci vystřelovací sedačky. Naproti tomu stropní nouzový výstup je určen k opuštění kabiny při přistání na břichu.

- instalace závěsníků s válcovitými kontejnery typu RR8311-100, které ukrývají papírové filtry a slouží k odebírání vzorků radioaktivních části ze vzduchu, pod náběžnou hranou křídla alá Tu-16RR (Badger L). Před zahájením sběru vzorků se zasune kuželovitá špice, která zároveň zastává funkci regulačního kužele, směrem dozadu. Přitom se odhalí lapač vzduchu s prstencovitým průřezem. Současně dojde k otočení uzávěru záďového kruhového výstupu vzduchu o 90°.

- instalace panelu s ovládáním kontejnerů typu RR8311-100 na pracovišti navigátora-operátora

- instalace aktivního RL rušiče typu SPS-1. Instalace břitových antén tohoto zařízení se nachází na hřbetu a břichu trupu, přímo za kabinou operátora.

- instalace aktivního RL rušiče pro přední polosféru typu SPS-5 Fasol v přední přístrojové sekci. Toto zařízení využívá jeden pár zkosených břitových antén, který je uchycen k okrajům břicha přední části trupu, na úrovni šachty příďového podvozku.

- instalace aktivního RL rušiče pro přední polosféru typu SPS-151D, SPS-152D nebo SPS-153D systému Siren-D. Rušič typu Siren-D využívá tři antény, jednu přijímací a dvě vysílací. Instalace přijímací antény se přitom nachází pod nevelkým náprstkovitým krytem, který vystupuje z prosklené špice trupu. Vysílací antény jsou zase umístěny uvnitř nevelkých oválných krytů, které jsou uchyceny, za pomoci krátkých pylonů, k okrajům břicha trupu, přímo před lapači vzduchu pohonných jednotek. Instalaci tohoto zařízení oba dva exempláře tohoto modelu obdržely až v letech 1979 až 1980.

- instalace výstražného protisrážkového systému typu A326 Rogovica. Toto zařízení zajišťuje výstrahu před srážkou s jiným letounem v průběhu letu ve formaci. Jeho anténa je přitom umístěna pod zaobleným krytem, který se nachází na hřbetu překrytu pilotní kabiny. Instalaci tohoto zařízení oba dva exempláře tohoto modelu obdržely až v letech 1979 až 1980.

Historie:  Oba dva exempláře speciálu typu Tu-16Je-RCh, který byl uzpůsoben pro provádění fotografického, radiačního, biologického a chemického průzkumu, vznikly konverzí sériových Tu-16 (Badger A) z produkce kujbyševského závodu č.1. Jeden z nich se přitom stal součástí letadlového parku 226. OAPREB (samostatný letecký pluk pro vedení REB). Zmíněný pluk přitom nejprve bázoval v ukrajinské Poltavě. Poté, v letech 1978 až 1980, operoval z letecké základny Priluki, která se rovněž nacházela uzemí Ukrajiny. Následně, v roce 1980, byl přesunut na leteckou základnu Spassk-Dalnyj, nacházející se na území Ruska. Naproti tomu druhý exemplář speciálu typu Tu-16Je-RCh již od počátku operoval z letecké základny Spassk-Dalnyj.

Verze:  -

Vyrobeno:  dva exempláře (oba vznikly konverzí sériových)

Uživatelé:  pouze SSSR

 

 

 

Posádka:    dva piloti, navigátor/bombometčík, navigátor/operátor, operátor stanice SPS-1, střelec/radista a zadní střelec

Pohon:       dva proudové motory typu Mikulin RD-3M (AM-3M) s max. tahem po 9 520 kp

Radar:        bombardovací-navigační impulsní dopplerovský radiolokátor typu RBP-4 Rubidij-MM-2 (Mushroom), instalovaný pod polokapkovitým krytem nacházejícím se na břichu přední části trupu, přímo před příďovým podvozkem, a výstražný radiolokátor zadní polosféry typu PRS-1 Argon (Bee Hind), instalovaný uvnitř krytu vystupujícího z odtokové hrany SOP, v oblasti nad kabinou „ocasního střelce“. Radar typu RBP-4 (Mushroom) má detekční dosah 150 až 180 km a zaměřovací dosah 70 km a slouží k navigaci a vyhledávání a sledování rozměrných pozemních cílů. Za pomoci tohoto radiolokátoru lze přitom zaměřovat pozemní cíle s přesností 75 až 100 m při letu rychlostí do 1 250 km/h ve výškách mezi 2 000 a 15 000 m. Radiolokátor typu PRS-1 Argon (Bee Hind) má zorné pole ±35° ve vertikální i horizontální rovině a slouží k vyhledávání, sledování a zaměřování vzdušných cílů v zadní polosféře.

Vybavení:   - zaměřovací: jeden optický bombardovací zaměřovač typu OPB-11R, instalovaný za plochým břišním okénkem příďové kabiny navigátora, jeden střelecký zaměřovač typu PKI, instalovaný před sedadlem pilota, jedna střelecká zaměřovací stanice typu PS-53VK, instalovaná pod průzračnou kopulí nacházející se na hřbetu trupu, přímo za pilotní kabinou, jedna střelecká zaměřovací stanice typu PS-53BL, instalovaná za průzračným polokapkovitým krytem nacházejícím se na levém boku zadní části trupu, přímo pod VOP, jedna střelecká zaměřovací stanice typu PS-53BP, instalovaná za průzračným polokapkovitým krytem nacházejícím se na pravém boku zadní části trupu, přímo pod VOP, a jedna střelecká zaměřovací stanice typu PS-53K, instalovaná za čelním okénkem kabiny „ocasního“ střelce

                   - průzkumné: sestava fotoaparátů (jeden topografický fotoaparát instalovaný za šachtou příďového podvozku, jeden panoramatický fotoaparát, instalovaný za okénkem nacházejícím se na levoboku trupu, na úrovni šachty příďového podvozku, a dva fotoaparáty typu AFA-42/100, instalované v přední části trupové pumovnice) a dva kontejnery s papírovými filtry typu RR8311-100, které slouží k odebírání vzorků radioaktivních částic ze vzduchu (ty jsou přepravovány na křídelních závěsnících)

                  - REB: aktivní RL rušič typu SPS-1 (břitové antény instalované na hřbetu a břichu trupu, přímo za kabinou operátora) a čtyři výmetnice klamných RL cílů typu ASO-16 Avtomat-1 (jejich instalace se nachází ve střední části trupové pumovnice)

                  - obranné: identifikační systém „vlastní-cizí“ typu SRZO-2M (Odd Rods) (dvě sestavy tří nevelkých tandemově uspořádaných nestejně vysokých tyčových antén instalované po jedné na hřbetu přední části trupu, přímo před překrytem pilotní kabiny, a na břichu zadní části trupu), výstražný RL systém typu SPO-2 Sirena-2 (instalace antény tohoto zařízení se nachází na konci levé VOP) a aktivní RL rušič typu SPS-5 Fasol (jeden pár zkosených břitových antén uchycený k okrajům břicha přední části trupu, na úrovni šachty příďového podvozku). Později se součástí vybavení tohoto modelu stal též aktivní RL rušič pro přední polosféru typu SPS-151D, SPS-152D či SPS-153D systému Siren-D (jedna přijímací anténa instalovaná pod nevelkým náprstkovitým krytem, vystupujícím z prosklené špice trupu, a dvě vysílací antény umístěné uvnitř nevelkých oválných krytů, uchycených, za pomoci krátkých pylonů, k okrajům břicha trupu, přímo před lapači vzduchu pohonných jednotek)

Výzbroj:     jeden střelecký post typu NU-88 s jedním pevným 23 mm kanónem typu AM-23L3 se zásobou 100 nábojů, vetknutý do pravoboku přední části trupu, jedna otočná střelecká věž typu DT-V7 s dvojicí pohyblivých 23 mm kanónů typu AM-23 s odměrem 360°, elevací 90°, depresí 3° a zásobou 500 nábojů, instalovaná na hřbetu přední části trupu, jedna otočná střelecká věž typu DT-N7S s dvojicí pohyblivých 23 mm kanónů typu AM-23 s odměrem ±95°, elevací 2°40‘, depresí 90° a zásobou 350 nábojů, instalovaná na břichu zadní části trupu, a jedno střeliště typu DK-7 s dvojicí pohyblivých 23 mm kanónů typu AM-23 s odměrem ±70°, elevací 60°, depresí 40° a zásobou 1 000 nábojů, tvořící zakončení trupu. Po předchozím vyjmutí výmetnic klamných RL cílů typu ASO-16 Avtomat-1 tento model může v trupové pumovnici přepravovat náklad neřízených pum.

 

 

TTD:  
Rozpětí křídla: 32,99 m
Délka: 34,80 m
Výška: 10,36 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup: ?
Max. dolet: ?

 

 

 

poslední úpravy provedeny dne: 16.2.2018