Tupolev Tu-16K-10-26 (‘Badger C mod’)

Typ:  pokročilá modifikace středně těžkého strategického nosiče řízených střel typu Tu-16K-10D (Badger C) tvořící jednu z komponent vzdušného raketového komplexu typu K-10-26

Určení:  ničení rozměrných hladinových cílů s výtlakem větším než 10 000 t (bitevní křižníky, letadlové lodě) za pomoci řízených střel typu K-10S/SD (AS-2 Kipper) a ničení rozměrných hladinových cílů s výtlakem větším než 10 000 t a rozměrných pozemních cílů (komunikace, přehrady, elektrárny, továrny, železniční nádraží, letiště) za pomoci řízených střel typu KSR-5 (AS-6A Kingfish)

Odlišnosti modelu Tu-16K-10-26 (Badger C mod) od letounu Tu-16K-10D (Badger C):

- instalace střeleckého systému typu Venec

- instalace jednoho páru závěsníků typu BD-352-11-5 z letounu typu Tu-16K-26 (Badger G), které slouží k přepravě dvou řízených střel typu KSR-5 (AS-6A Kingfish), pod křídlem s náležitě zesílenou vnitřní konstrukcí

- modifikované ovládání vztlakových klapek. Vychýlení vztlakových klapek tohoto modelu v konfiguraci s řízenými střelami v podvěsu je omezeno hodnotou 25°.

- modifikovaný palivový systém. Součástí palivového systému tohoto modelu se stal systém, který umožňuje asymetricky odčerpávat palivo z křídelních nádrží 4. skupiny. Toho se přitom využívá k vyvážení po odpalu jedné ze dvou střel typu KSR-5 (AS-6A Kingfish). Palivo z palivové nádrže č.1 lze navíc u tohoto modelu přečerpávat do palivových nádrží 3. skupiny.

- modifikovaný elektrický systém. Elektrický systém tohoto modelu zásobuje 115 V střídavým proudem systém řízení střely typu KSR-5 (AS-6A Kingfish).

- instalace systému, za jehož pomoci jsou přetlakovány přístrojové sekce střel typu KSR-5 (AS-6A Kingfish) před startem

Historie:  Výkonná protizemní-protilodní okřídlená řízená střela raketovým pohonem na KPL typu KSR-5 (AS-6A Kingfish) byla integrována nejen do zbraňového systému letounů řady Tu-16KSR-2/K-11-16 (Badger G), které zastávaly roli nosiče dvou protizemních-protilodních-protiradiolokačních řízených střel s raketovým pohonem na KPL typu KSR-5/11 (AS-5A/B Kelt), ale i do zbraňového systému letounu typu Tu-16K-10 (Badger C), jehož ofenzivní výzbroj se omezovala na jednu protilodní řízenou střelu s proudovým pohonem typu K-10S (AS-2 Kipper). Vývoj modifikace letounu typu Tu-16K-10 (Badger C) s rozšířeným zbraňovým arsenálem o řízenou střelu typu KSR-5 (AS-6A Kingfish) byl iniciován výnosem ze dne 23. června 1964. Požadovaná modifikace letounu typu Tu-16K-10 (Badger C) vešla ve známost jako Tu-16K-10-26 (Badger C mod) a spolu se střeleckým radiolokátorem typu JeN-D (Puff Ball), střeleckým systémem typu Venec, jednou řízenou střelou typu K-10S/SD (AS-2 Kipper) a dvěma řízenými střelami typu (AS-6A Kingfish) tvořila vzdušný raketový komplex typu K-10-26. Letoun typu Tu-16K-10-26 (Badger C mod) se tak stal prvním modelem z řady Tu-16 (Badger), který zastával roli nosiče hned tří řízených střel. Kromě toho šlo o modifikaci letounu typu Tu-16 (Badger) s nejmohutnější raketovou výzbrojí. Řízená střela typu KSR-5 (AS-6A Kingfish) byla lehčím ekvivalentem jediné zbraně nadzvukového raketonosného letounu typu Tu-22KD (Blinder B) v podobě vysoce výkonné okřídlené střely s raketovým pohonem na KPL typu Ch-22 (AS-4 Kitchen). Přestože byla střela typu Ch-22 (AS-4 Kitchen), díky letové rychlosti řádu M=3,5 a letové výšce okolo 22 500 m, na rozdíl od střel řady KSR-2/-11 (AS-5A/B Kelt) všemi tehdejšími prostředky PVO takřka nedotknutelná, součástí vzdušného raketového komplexu vystavěného na daleko rozšířenějším podzvukovém letounu typu Tu-16 (Badger) se stát nemohla. Důvodem toho byla značná hmotnost a velké rozměry této zbraně. Střela typu KSR-5 (AS-6A Kingfish) byla pojata jako přesná aerodynamická zmenšenina střely typu Ch-22 (AS-4 Kitchen). Se zmíněnou zbraní přitom sdílela též řešení vnitřní konstrukce. Svou hmotností se však blížila méně výkonným střelám řady KSR-2/-11 (AS-5A/B Kelt), které měla ve zbraňovém arsenálu raketonosců řady Tu-16K (Badger) nahradit. Oba dva prototypy letounu typu Tu-16K-10-26 (Badger C mod) vznikly konverzí operačních Tu-16K-10D (Badger C) (modrá 15 / v.č. 1793014 a v.č. 2743054) z produkce závodu č.22 z Kazaně. První z nich se později zapojil do státních zkoušek vzdušného raketového komplexu typu K-26, se kterým vzdušný raketový komplex typu K-10-26 sdílel některé komponenty. V průběhu státních zkoušek komplexu typu K-26 přitom letoun Tu-16K-10-26 (modrá 15) vykonal 12 letů s celkovou délkou trvání 12 h a 7 min a vypustil dvě střely typu KSR-5 (AS-6A Kingfish). Pozemními a závodními letoun typu Tu-16K-10-26 (Badger C mod) prošel mezi listopadem roku 1966 a březnem roku 1967 v Kazani. Ke státním zkouškám byl tento stroj předán dne 24. dubna 1967. Nakonec byl ale ke státním zkouškám přijat až dne 24. května 1968. Důvodem toho se staly problémy vývojem vzdušného raketového komplexu typu K-26. Státní zkoušky celého raketového komplexu typu K-10-26 se nakonec rozeběhly až na konci roku 1968 a byly završeny na jaře roku. V průběhu státních zkoušek bylo vykonáno 28 letů s celkovou délkou trvání 110 h a 22 min. V jejich průběhu byly vypuštěny dvě střely typu KSR-5 (AS-6A Kingfish) a dvě střely typu K-10SD (AS-2 Kipper), všechny v provedení se zkušební aparaturou na místo bojové hlavice. Dvě z nich, jedna střela typu KSR-5 (AS-6A Kingfish) a jedna střela typu K-10SD (AS-2 Kipper), byly přitom odpáleny při jednom jediném letu na jeden jediný cíl. Cílem všech výše uvedených střel se přitom stala vyřazená nákladní loď S/S Ševčenko. Mezitím letoun Tu-16K-10-26 (modrá 15) vypustil, v rámci kontrolních zkoušek, šest střel typu K-10SD (AS-2 Kipper) s rokem výroby 1968. Posláním zmíněných kontrolních zkoušek se stalo ověření efektivity úprav, které byly mezitím, v roce 1967, vneseny do vzdušného raketového komplexu typu K-10D. Jednotlivé komponenty tohoto raketového komplexu byly totiž též součástí vzdušného raketového komplexu typu K-10-26. Přijetí vzdušného raketového komplexu typu K-26-10 (a paralelně vyvíjeného vzdušného raketového komplexu typu K-26) do výzbroje bylo oficiálně schváleno dne 12. listopadu 1969. Všechny exempláře nosiče typu Tu-16K-10-26 (Badger C mod) přitom vzniky, v prostorách leteckých opravárenských závodů, konverzí letounů typu Tu-16K-10D/K-10N (Badger C) ze stavu VMF. Na nosič typu Tu-16K-10-26 (Badger C mod) bylo konkrétně modernizováno, v průběhu 70. let, 85 letounů typu Tu-16K-10D/K-10N (Badger C).

Verze:

Tu-16K-10-26 – označení pro letouny typu Tu-16K-10-26 (Badger C mod), které vznikly konverzí letounů typu Tu-16K-10D (Badger C). Součástí zbraňového systému těchto strojů se kromě dvou střel typu KSR-5 (AS-6A Kingfish) stala též jedna střela typu K-10SD (AS-2 Kipper).

Tu-16K-10-26N – označení pro letouny typu Tu-16K-10-26 (Badger C mod), které vznikly konverzí letounů typu Tu-16K-10N (Badger C). Součástí zbraňového systému těchto strojů se kromě dvou střel typu KSR-5 (AS-6A Kingfish) stala též jedna střela typu K-10S (AS-2 Kipper).

Tu-16K-10-26 (objednávka 2624) – provedení letounu typu Tu-16K-10-26 (Badger C mod) s instalací aktivních RL rušičů typu SPS-5 Fasol a typu SPS-100 Rezeda-AK. Instalace aparatury rušiče typu SPS-5 se nacházela v přední přístrojové sekci. Zmíněný rušič využíval jeden pár zkosených břitových antén, který byl uchycen k okrajům břicha přední části trupu, na úrovni šachty příďového podvozku. Rušič typu SPS-100 byl zase umístěn uvnitř mohutného vřetenovitého krytu s výrazně zploštělými boky, který tvořil zakončení trupu. Jeho instalace se ale neobešla bez demontáže ocasního obranného střeliště typu DK-7, výstražného radiolokátoru pro zadní polosféru typu PRS-1 Argon (Bee Hind), pracoviště „ocasního“ střelce a zadní části překrytu pracoviště „ocasního“ střelce. Zasklení bývalého pracoviště „ocasního“ střelce se proto omezilo na přední pár postranních okének. Kryt rušiče typu SPS-100 se sestával ze dvou polovin (pravé a levé), které bylo možné vyklápět směrem od sebe, tedy směrem do stran. To pozemnímu personálu zajišťovalo přístup k aparatuře. Na zádi zmíněného krytu se nacházel zamřížovaný výstup chladícího vzduchu. Rušič typu SPS-100 využíval čtyři antény. Ty byly umístěny pod drobnými polokapkovitými kryty. Zatímco jeden z nich se nacházel na břichu trupu, přímo před postranními polokapkovitými průzory záďové kabiny střelce, zbylé tři tyto kryty byly uchyceny přímo k záďovému vřetenovitému krytu aparatury rušiče. Zatímco rušič typu SPS-5 sloužil k rušení střeleckých radiolokátorů stíhacích letounů, rušič typu SPS-100 byl určen k rušení radiolokátorů protiletadlového dělostřelectva a pozemních raketových systémů PVO.

Tu-16K-10-26 (s rozšířeným obranným systémem) – provedení letounu typu Tu-16K-10-26 (Badger C mod) s instalací aktivního RL rušiče pro přední polosféru typu SPS-151D, SPS-152D nebo SPS-153D systému Siren-D a aktivního RL rušiče pro zadní polosféru typu SPS-151ŽK, SPS-152ŽK nebo SPS-153ŽK systému Siren-MD. Rušič typu Siren-D využíval tři antény, jednu přijímací a dvě vysílací. Instalace přijímací antény se přitom nacházela v přídi trupu. Vysílací antény byly zase umístěny uvnitř nevelkých oválných krytů, které byly uchyceny, za pomoci krátkých pylonů, k okrajům břicha trupu, přímo před lapači vzduchu pohonných jednotek. Instalace rušiče typu Siren-MD se nacházela uvnitř mohutného vřetenovitého krytu s výrazně zploštělými boky, který tvořil zakončení trupu. Zmíněný kontejner byl znám jako UChO a jeho instalace se neobešla bez demontáže ocasního obranného střeliště typu DK-7, výstražného radiolokátoru pro zadní polosféru typu PRS-1 Argon (Bee Hind), pracoviště „ocasního“ střelce a zadní části překrytu pracoviště „ocasního“ střelce. Některé exempláře letounu typu Tu-16K-10-26 (Badger C mod) ale obdržely pouze instalaci RL rušiče systému Siren-D a jiné zase pouze instalaci RL rušiče systému Siren-MD. Některé exempláře letounu typu Tu-16K-10-26 (Badger C mod) byly současně opatřeny aktivním rušičem typu SPS-5 Fasol. Zmíněný rušič přitom využíval jeden pár zkosených břitových antén, který byl uchycen k okrajům břicha přední části trupu, na úrovni šachty příďového podvozku. Součástí vybavení některých letounů tohoto typu se kromě aktivních RL rušičů staly též výmetnice klamných RL cílů typu ASO-2B a výmetnice klamných IČ/RL cílů typu ASO-2I-Je7R. Zatímco instalace výmetnice klamných RL cílů typu ASO-2B se nacházela na břichu zadní části trupu, výmetnice klamných IČ/RL cílů typu ASO-2I-Je7R byly vestavěny do zadní části křídelních podvozkových gondol a břicha kontejneru typu UChO.

Tu-16K-10-26P - modifikace letounu typu Tu-16K-10-26 (Badger C mod) tvořící jednu z komponent vzdušného raketového komplexu typu K-10-26P. Pod křídelní závěsníky tohoto modelu bylo na místo protizemních-protilodních řízených střel s aktivním RL navedením typu KSR-5 (AS-6A Kingfish) možné umístit protiradiolokační řízené střely s pasivním RL navedením typu KSR-5P (AS-6B Kingfish). Na tento model byl na konci 70. let upraven, na základě výnosu ze dne 21. ledna 1976, nevelký počet letounů typu Tu-16K-10-26 (Badger C mod) v provedení s aktivním RL rušičem pro zadní polosféru typu SPS-100 v koncovém trupovém krytu.

Tu-16K-10-26B - modifikace letounu typu Tu-16K-10-26 (Badger C mod) s rozšířenou ofenzivní výzbrojí o neřízené pumy, námořní miny a torpéda. Tento model byl uzpůsoben k přepravě nákladu pum o celkové hmotnosti až 8 000 kg. Z toho 4 000 kg přitom mohl přepravovat na čtyřech závěsnících uchycených k břichu trupu, podél trupové pumovnice, a 4 000 kg na křídelních závěsnících. Všechny exempláře letounu typu Tu-16K-10-26B (Badger C mod) vznikly v 70. letech konverzí operačních Tu-16K-10-26 (Badger C mod) ze stavu VMF. viz. samostatný text

Vyrobeno:  dva prototypy a 85 operačních strojů (všechny vznikly konverzí sériových Tu-16K-10D a Tu-16K-10N)

Uživatelé:  pouze SSSR

 

Tu-16K-10-26

 

Posádka:    dva piloti, navigátor, operátor radaru, střelec/radista a zadní střelec

Pohon:        dva proudové motory typu Mikulin RD-3 (AM-3) s max. tahem po 8 750 kp

Radar:         střelecký impulsní dopplerovský radiolokátor typu JeN-D (Puff Ball) s vyhledávacím dosahem 400 až 450 km, instalovaný uvnitř špice trupu, a výstražný radiolokátor zadní polosféry typu PRS-1 Argon (Bee Hind), instalovaný uvnitř krytu vystupujícího z odtokové hrany SOP, v oblasti nad kabinou „ocasního střelce“. Radar typu JeN-D (Puff Ball) slouží k vyhledávání, sledování a zaměřování pozemních a hladinových cílů, navádění řízené střely typu K-10S/SD (AS-2 Kipper) a navigaci a využívá dvě antény. Zatímco jedna z nich je instalována uvnitř špice trupu a slouží k vyhledávání, sledování a zaměřování pozemních a hladinových cílů, ta druhá je určena k předávání naváděcích povelů střele typu K-10S/SD (AS-2 Kipper) a je umístěna pod polokapkovitým krytem, který se nachází na břichu trupu, přímo před příďovým podvozkem. Radiolokátor typu PRS-1 Argon (Bee Hind) má zorné pole ±35° ve vertikální i horizontální rovině a slouží k vyhledávání, sledování a zaměřování vzdušných cílů v zadní polosféře.

Vybavení:  - zaměřovací:  jedna střelecká zaměřovací stanice typu PS-53VK, instalovaná pod průzračnou kopulí nacházející se na hřbetu trupu, přímo za pilotní kabinou, jedna střelecká zaměřovací stanice typu PS-53BL, instalovaná za průzračným polokapkovitým krytem nacházejícím se na levém boku zadní části trupu, přímo pod VOP, jedna střelecká zaměřovací stanice typu PS-53BP, instalovaná za průzračným polokapkovitým krytem nacházejícím se na pravém boku zadní části trupu, přímo pod VOP, a jedna střelecká zaměřovací stanice typu PS-53K, instalovaná za čelním okénkem kabiny „ocasního“ střelce

                  - průzkumné: žádné

                  - obranné: identifikační systém „vlastní-cizí“ typu SRZO-2M (Odd Rods) (dvě sestavy tří nevelkých tandemově uspořádaných nestejně vysokých tyčových antén instalované po jedné na hřbetu přední části trupu, přímo před překrytem pilotní kabiny, a na břichu zadní části trupu) a výstražný RL systém typu SPO-2 Sirena-2

Výzbroj:     jedna otočná střelecká věž typu DT-V7 s dvojicí pohyblivých 23 mm kanónů typu AM-23 s odměrem 360°, elevací 90°, depresí 3° a zásobou 500 nábojů, instalovaná na hřbetu přední části trupu, jedna otočná střelecká věž typu DT-N7S s dvojicí pohyblivých 23 mm kanónů typu AM-23 s odměrem ±95°, elevací 2°40‘, depresí 90° a zásobou 350 nábojů, instalovaná na břichu zadní části trupu, jedno střeliště typu DK-7 s dvojicí pohyblivých 23 mm kanónů typu AM-23 s odměrem ±70°, elevací 60°, depresí 40° a zásobou 1 000 nábojů, tvořící zakončení trupu, jedna okřídlená protilodní řízená střela s aktivním RL navedením typu K-10S/SD (AS-2 Kipper), přepravovaná na výsuvném závěsníku typu BD-238 instalovaném uvnitř trupové pumovnice, a dvě protilodní/protizemní okřídlené řízené střely s aktivním RL navedením typu KSR-5 (AS-6A Kingfish), přepravované na dvou křídelních závěsnících

 

 

TTD:  
Rozpětí křídla: 32,99 m
Délka: 35,70 m
Výška: 9,95 m
Prázdná hmotnost: 42 160 kg
Max. vzletová hmotnost: 79 000 kg
Max. rychlost: 930* km/h
Praktický dostup: ?
Max. dolet: 4 700* km

 

 

* se střelou typu K-10SD (AS-2 Kipper) v podvěsu

 

 

poslední úpravy provedeny dne: 16.2.2018