Tupolev Tu-95MS (‘Bear H mod’) „modifikovaný dle smlouvy č. 021-1170BU“

Typ:  pokročilá modifikace strategického raketonosného letounu typu Tu-95MS (Bear H); tento model vzešel z modernizačního programu letounů typu Tu-95MS (Bear H) ze stavu VVS

Určení:  ničení rozměrných pozemních cílů (komunikace, přehrady, elektrárny, továrny, železniční nádraží, letiště) nacházejících se v hloubce území protivníka za pomoci řízených střel s plochou dráhou letu typu Ch-55/-55SM (AS-15A/B Kent), Ch-555 (AS-22 Kluge), Ch-101 (AS-23A Kodiak) a Ch-102 (AS-23B Kodiak)

Odlišnosti od letounu Tu-95MS (Bear H):

- instalace dvou párů zbraňových pylonů pod křídlem (s náležitě zesílenou konstrukcí), po jednom mezi trupem a vnitřním párem motorových gondol a mezi vnitřním a vnějším párem motorových gondol. Ke každému z těchto pylonů jsou uchyceny dva závěsníky typu AKU-5M, na kterých lze přepravovat střely typu Ch-101 (AS-23A Kodiak) nebo Ch-102 (AS-23B Kodiak).

Historie:  Jedinou zbraní turbovrtulového strategického raketonosného letounu typu Tu-95MS (Bear H), který byl do výzbroje VVS zařazen v roce 1982, se stala podzvuková okřídlená řízená střela s plochou dráhou letu typu Ch-55/-55SM (AS-15A/B Kent). Někdy okolo roku 2003 byl nicméně zbraňový arsenál tohoto stroje rozšířen o střelu typu Ch-555 (AS-22 Kluge), která není ničím jiným, než modifikací střely typu Ch-55SM (AS-15B Kent) s instalací konvenční bojové hlavice na místo jaderné. Následně byl do zbraňového systému začleněn též přímý nástupce střel řady Ch-55 (AS-15 Kent), který vešel ve známost pod označením Ch-101 (AS-23A Kodiak) ve verzi s konvenční bojovou hlavicí, resp. Ch-102 (AS-23B Kodiak) ve verzi s jadernou bojovou hlavicí. Zatímco střelu typu Ch-555 (AS-22 Kluge) mohl letoun typu Tu-95MS (Bear H) přepravovat uvnitř trupové pumovnice, na šestinásobném rotačním závěsníku, neboť měla identické rozměry jako střela typu Ch-55SM (AS-15B Kent), v případě střely typu Ch-101/-102 (AS-23A/B Kodiak) toto nebylo možné. Důvodem toho se stala skutečnost, že má délku 7,45 m, zatímco trupová pumovnice letounu typu Tu-95MS (Bear H) je dimenzována na střelu typu Ch-55/-55SM (AS-15A/B Kent), jejíž délka činí 6,04 m. Závěsníky střel typu Ch-101/-102 (AS-23A/B Kodiak) bylo tedy nezbytné umístit pod křídlo. Pod křídlem letounu typu Tu-95MS (Bear H) konstrukční tým JSC A.N. Tupoleva konkrétně nainstaloval dva páry mohutných zbraňových pylonů a ke každému z nich připevnil dvojici závěsníků typu AKU-5M. Cenou za možnost přepravy osmi střel typu Ch-101/-102 (AS-23A/B Kodiak), které mají v porovnání se střelami řady Ch-55 (AS-15 Kent) větší dolet a navíc disponují charakteristikami stealth, se stal razantní pokles doletu v důsledku vzrůstu čelního aerodynamického odporu, a to z 10 500 km na cca 7 000 km. Na integraci střely typu Ch-101/-102 (AS-23A/B Kodiak) se podílely hned dva tovární exempláře letounu typu Tu-95MS (Bear H). Zatímco letoun Tu-95MS (černá 01) byl opatřen pouze jedním zbraňovým pylonem a sloužil k testování vlastní střely, za pomoci letounu Tu-95MS (černá 317) byly ověřovány, od roku 1995, letové parametry a ovladatelnost letounu typu Tu-95MS (Bear H) s osmi střelami typu Ch-101/-102 (AS-23A/B Kodiak) v podvěsu. Zmíněný stroj byl proto opatřen instalací všech čtyř zbraňových pylonů. Na nich ale přepravoval pouze makety střel typu Ch-101/-102 (AS-23A/B Kodiak). Zařízením k jejich vypuštění vybaven nebyl. Produkce zbraňových závěsníků střel typu Ch-101/-102 (AS-23A/B Kodiak) byla svěřena závodu z Taganrogu. Ten samý podnik ale dostal též na starost modernizaci prvních letounů typu Tu-95MS (Bear H) ze stavu Ruského VVS na tento standard. Jako první byl zde instalací křídelních závěsníků střel typu Ch-101/-102 (AS-23A/B Kodiak) opatřen letoun Tu-95MS (RF-94128 / Saratov). Brány závodu z Taganrogu přitom tento stroj s instalací křídelních závěsníků opustil na počátku roku 2015. Ten samý rok se do zmíněného modernizačního programu zapojil též závod Aviakor ze Samary. Zde zase jako první instalaci závěsníků střel typu Ch-101/-102 (AS-23A/B Kodiak) obdržel letoun Tu-95MS (rudá 20 / RF-94122 / Dubna). VVS byl přitom tento stroj předán dne 18. listopadu 2015. Generální oprava letounů typu Tu-95MS (Bear H) spojená s instalací křídelních závěsníků střel typu Ch-101/-102 (AS-23A/B Kodiak) zabere tři měsíce. Zmíněné střely lze ale integrovat pouze do zbraňového systému letounů typu Tu-95MS (Bear H) z pozdějších výrobních sérií, které se vyznačují instalací systému typu Sprut (na místo systému typu Osina). VVS přitom pro takto modifikované letouny typu Tu-95MS (Bear H) nepoužívá nové označení a nadále je značí jako „Tu-95MS“.

Verze:  -

Vyrobeno:  dva prototypy a neznámý počet operačních strojů (všechny exempláře tohoto modelu vznikly konverzí sériových Tu-95MS)

Uživatelé:  Rusko

 

 

 

Posádka:    dva piloti, dva navigátoři, palubní mechanik, operátor zbraňových systémů a střelec

Pohon:       čtyři turbovrtulové motory typu Kuzněcov NK-12MP s max. výkonem po 15 000 kp

Radar:        přehledový impulsní dopplerovský radiolokátor typu U009 Obzor-MS (Clam Pipe), instalovaný v přídi trupu, a výstražný radiolokátor zadní polosféry typu PRS-4 Krypton (Box Tail), instalovaný uvnitř krytu vystupujícího z odtokové hrany SOP, v oblasti nad kabinou „ocasního střelce“. Radiolokátor typu Obzor-MS (Clam Pipe) má dosah 300 km a slouží k navigaci a vyhledávání, sledování a zaměřování pozemních cílů. Radiolokátor typu PRS-4 Krypton (Box Tail) má vyhledávací dosah 7,4 km a zaměřovací dosah 5,3 km a slouží k vyhledávání, sledování a zaměřování vzdušných cílů v zadní polosféře.

Vybavení:   - obranné: identifikační systém „vlastní-cizí“ a obranný komplex typu Meteor-NM sestávající se z výstražného RL systému typu SPO-15 (L006) Berjoza, výstražného IČ systému typu L083 Mak-UT (dvě nevelká polokulovitá pouzdra instalovaná po jednom na břichu přední části trupu, přímo před šachtou příďového podvozku a na hřbetu zadní části trupu, v oblasti před SOP), aktivního RL rušiče typu SPS-171/-172 (L103Ž/L104Ž) Geraň-1DU/-2DU (po jedné anténě pod zaobleným krytem, nacházejícím se na špici trupu, přímo nad krytem antény radiolokátoru, a uvnitř dvou vřetenovitých krytů uchycených, za pomoci nízkých pylonů, k břichu ocasní části trupu) a výmetnic tří 50 mm klamných IČ/RL cílů typu APP-50 (po osmi na břichu zadní části obou vnitřních křídelních gondol, přímo za šachtami hlavního podvozku)

Výzbroj:     obranná střelecká věž typu UKU-9K-503M s dvojící pohyblivých dvouhlavňových 23 mm kanónů typu GŠ-23 se zásobou 2 x 600 nábojů, vestavěná do zakončení trupu, a osm strategických protizemních řízených střel typu Ch-101 (AS-23A Kodiak) či Ch-102 (AS-23B Kodiak), přepravovaných na čtyřech zdvojených závěsnících typu AKU-5M instalovaných pod křídlem, nebo šest strategických protizemních řízených střel typu Ch-55/-55SM (AS-15A/B Kent) či Ch-555 (AS-22 Kluge), přepravovaných na rotačním závěsníku typu MKU-6-5 instalovaném uvnitř trupové pumovnice

 

 

TTD:  
Rozpětí křídla: 50,04 m
Délka: 47,09 m
Výška: 13,20 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: 185 000 kg
Max. rychlost: ?
Praktický dostup: ?
Max. dolet: cca 7 000* km

 

 

* s osmi střelami typu Ch-101/-102 (AS-23A/B Kodiak) v podvěsu

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 20.6.2017