Tupolev Tu-214SR

Typ:  speciální modifikace letounu typu Tu-214 zastávající roli vzdušné retranslační stanice

Určení:  primárně retranslace spojení mezi jednotlivými letouny, které se pohybují v oblastech s velmi omezeným satelitním radionavigačním a komunikačním pokrytím, a pozemními středisky řízení letového provozu, sekundárně přeprava VIP osob a působení v roli vzdušného velitelského stanoviště

Odlišnosti od letounu Tu-214:

- instalace dvou nevelkých zkosených tandemově uspořádaných břitových antén v ose hřbetu přední části trupu, v oblasti mezi kabinou letové posádky a předním párem bočních vstupních dveří, a jedné nevelké břitové antény v ose hřbetu přední části trupu, přímo za předním párem bočních vstupních dveří (jedna zkosená břitová anténa nacházející se přímo nad předním párem bočních vstupních dveří přitom zůstala zachována)

- instalace podlouhlého štíhlého člunovitého krytu antén satelitního navigačního a radiokomunikačního systému v ose hřbetu střední části trupu, v oblasti nad křídlem (identická konstrukce jako u modelu Tu-214PU, Tu-214SUS a Tu-214VPU)

- instalace dvou nevelkých zkosených tandemově uspořádaných břitových antén v ose hřbetu zadní části trupu, přímo za výše uvedeným člunovitým krytem

- instalace dvou nevelkých tandemově uspořádaných břitových antén na vrcholu svislé ocasní plochy

- instalace jedné nevelké zkosené břitové antény v ose břicha přední části trupu, přímo za příďovým krytem radaru

- instalace jedné nevelké zkosené břitové antény v ose břicha přední části trupu, v oblasti mezi předním a zadním párem bočních přístupových dveří (jedna zkosená břitová anténa nacházející se přímo pod předním párem bočních vstupních dveří přitom zůstala zachována)

- instalace pěti nevelkých zkosených břitových antén (jedna větší následovaná čtyřmi menšími s identickými rozměry) v ose břicha trupu, v oblasti za odtokovou hranou křídla

- modifikovaný interiér kabiny letové posádky (ta je nyní čtyřčlenná)

- nový interiér kabiny cestujících – ten nyní pojme celkem 62 osob (zatímco v přední části kabiny tohoto modelu jsou umístěny salonky velitele mise a zástupce velitele mise, ve střední části se nacházejí salonky s pracovními konzolemi operátorů, zadní část je vyhrazena pro odpočinkovou místnost)

- modifikovaný palubní energetický systém vestavbou dodatečného zdroje elektrické energie

- instalace další palivové nádrže uvnitř podpalubního zavazadlového úložného prostoru

Historie:  V listopadu roku 2005 byl kazaňský výrobní závod KAPO pověřen stavbou celkem šesti exemplářů středně těžkého dvoumotorového proudového dopravního letounu typu Tu-214 pro potřeby speciálního oddílu společnosti Rossija State Transport Company. Zatímco první dva z těchto strojů měly být dodány ve verzi Tu-214SR, která plní funkci vzdušné retranslační stanice, další dva měly být dokončeny v prezidentské salónní verzi Tu-214PU, poslední měl pak odpovídat verzi Tu-214SUS, zastávající roli vzdušného velitelského stanoviště a komunikačního centra. K podpisu kontraktu na dva exempláře speciálu Tu-214SR, který vznikl jako nástupce tehdy již morálně i technicky beznadějně zastaralých letounů řady Il-22 (Coot B), došlo v říjnu roku 2006. Práce na jejich kompletaci přitom započaly rok nato. Zatímco první z nich (RA-64515) se od vzletové dráhy poprvé odlepil dne 27. dubna 2008, ten druhý (RA-64516) se do oblak poprvé vydal dne 10. prosince 2009. Certifikační zkoušky speciálu typu Tu-214SR byly završeny dnem 4. března 2009. Tomu pak v květnu téhož roku následovaly dálkové 13 hodin trvající non-stop lety na trase Kazaň - Dálný Východ - severní oblasti Ruska - Moskva - Kazaň. Společnost Rossija State Transport Company oba exempláře speciálu typu Tu-214SR (RA-64515 a RA-64516) převzala dne 1. června toho samého roku. Jejich domovskou základnou se přitom stalo, stejně jako v případě všech exemplářů modelu Tu-214PU a Tu-214SUS, moskevské letiště Vnukovo-2. Tomu dne 31. října 2012 následoval podpis kontraktu na další tři sériové Tu-214SR (RA-64526 až RA-64528) s termínem dodání do prosince roku 2015. První z nich (RA-64526) se do oblak poprvé vydal dne 11. října 2014 a společnosti Rossija byl předán dne 22. ledna 2015. Letové zkoušky toho druhého (RA-64527) se rozeběhly dnem 25. června téhož roku. Společnost Rossija jej přitom převzala na počátku listopadu roku 2015. Poslední, třetí, exemplář letounu typu Tu-214SR z objednávky z října roku 2012 (RA-64528) se do oblak poprvé vydal dne 11. listopadu 2015.

Verze:  -

Vyrobeno:  pět exemplářů

Uživatelé:  pouze Rusko (Rossija State Transport Company)

 

 

Posádka:    čtyři osoby

Pohon:        dva dvouproudové motory typu Aviadvigatěl PS-90A s max. tahem po 16 140 kp

Radar:         povětrnostní radiolokátor blíže nespecifikovaného typu, instalovaný uvnitř špice trupu

Kapacita:     62 osob

 

 

 

TTD:  
Rozpětí křídla: 41,80 m
Délka: 46,10 m
Výška: 13,88 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup: ?
Max. dolet: 10 500 km

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 18.11.2015