Tupolev Tu-104A Ciklon

Typ:  speciální meteorologická výzkumná modifikace zbraňové vzdušné zkušebny typu LM-104-508

Určení:  výzkum oblačnosti, bouřek, srážek a termodynamických a elektrických vlastností atmosféry za pomoci bezkontaktních metod měření a umělé iniciování srážek rozprašováním speciálních chemikálií do bouřkových oblak

Odlišnosti od letounu LM-104-508:

- instalace meteorologického radiolokátoru typu Groza na místo střeleckého radiolokátoru typu RP-31 Zaslon (Flash Dance) uvnitř nezměněného příďového ogiválního krytu

- instalace úchytů pouzder se speciální chemikálií, která slouží k umělé iniciaci srážek, pod křídelními závěsníky typu BD-352 na místo odpalovacích lišt PLŘS typu AKU-410

- instalace polokulovitých pozorovacích průzorů na místo několika postraních kulatých okének

- absence obou náporových motorků a výměníku tepla nacházejícího se na břichu trupu, přímo za šachtou příďového podvozku

Historie:  Od poloviny 70. let se v SSSR začala k výzkumu oblačnosti, bouřek a srážek používat ve velkém též radiolokační technika. Tato technika totiž specializovaným meteorologickým výzkumným letounům umožňuje sledovat děje probíhající uvnitř bouřkových oblak, aniž by musely skrz ně prolétat. Takový průlet bouřkovými oblaky nejenže zanáší nepřesnosti do měření, neboť vede ke změnám tvaru a struktury zkoumaných oblak, a navíc vždy představuje velmi nebezpečnou operaci, kuli turbulencím a hrozbě zásahu bleskem. Sovětský program zaměřený na studium bouřkových oblak za pomoci radiolokátorů vešel ve známost jako Ciklon a dal za vznik hned několika vzdušným meteorologickým laboratořím, An-12BPC Ciklon, Il-18D Ciklon, Tu-16 Ciklon-N a Tu-104A Ciklon. Základem zmíněných letounů se přitom staly dva čtyřmotorové turbovrtulové transportní letouny typu An-12BP (Cub), jeden čtyřmotorový turbovrtulový dopravní letoun typu Il-18D (Coot), dva dvoumotorové proudové raketonosné-bombardovací letouny typu Tu-16K-26 (Badger G) a jeden dvoumotorový proudový dopravní letoun typu Tu-104A (Camel A). Provozovatelem všech šesti výše uvedených speciálů se stala Centrální meteorologická observatoř (CAO), divize Státního výboru pro hydrometeorologii a monitorování životního prostředí (Goskomgidromet). Na programu Ciklon se ale podílely též dva speciálně upravené vzdušné tankery typu Tu-16N (Badger A). Posláním těchto dvou konkrétních strojů se přitom stalo umělé iniciování srážek za využití speciální chemikálie (suchý led). Jediný exemplář speciálu Tu-104A Ciklon vznikl konverzí druhého exempláře zbraňové vzdušné zkušebny typu LM-104-508, která zase vznikla konverzí dopravního letounu Tu-104A (CCCP-42454 / v.č. 96601703). V provozu se jediný exemplář tohoto speciálu nacházel od druhé poloviny 70. let do poloviny 80 let.

Verze:  -

Vyrobeno:  jeden exemplář (vznikl konverzí druhého exempláře zbraňové vzdušné zkušebny typu LM-104-508)

Uživatelé:  SSSR

 

 

 

Posádka:    ?

Pohon:        dva proudové motory typu Mikulin RD-3M (AM-3M) s max. tahem po 9 500 kp

Radar:         impulsní dopplerovský radiolokátor typu Groza, instalovaný v přední části trupu

 

 

TTD:  
Rozpětí křídla: 34,54 m
Délka: ?
Výška: 11,53 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup: ?
Max. dolet: ?

 

 

poslední úpravy provedeny dne: 9.11.2017