Tupolev Tu-16K-26P (‘Badger G’)

Typ:  modifikace středně těžkého strategického nosiče řízených střel typu Tu-16K-2-5-11 (Badger G) tvořící jednu z komponent vzdušného raketového komplexu typu K-26P

Určení:  ničení rozměrných hladinových cílů s výtlakem větším než 10 000 t (bitevní křižníky, letadlové lodě) a rozměrných pozemních cílů (komunikace, přehrady, elektrárny, továrny, železniční nádraží, letiště) za pomoci řízených střel typu KSR-2 (AS-5A Kelt) a KSR-5 (AS-6A Kingfish) a neřízených pum a ničení pozemních a lodních radiolokačních stanic za pomoci řízených střel typu KSR-5P (AS-6B Kingfish) a KSR-11 (AS-5B Kelt)

Odlišnosti od letounu Tu-16KSR-2-5-11 (Badger G):

- instalace lokalizačního systému radiolokačních stanic typu Plot. Součástí zmíněného systému je pasivní lokátor typu Rica, displej typu ANP-K, naváděcí systém střely typu KSR-5P (AS-6B Kingfish) typu VSP-K a autopilot střely typu KSR-5P (AS-6B Kingfish) typu BSU-7N.

- rozšířená škála podvěsné výzbroje o protiradiolokační řízenou střelu typu KSR-5P (AS-6B Kingfish). Zmíněná střela se umisťuje, stejně jako protizemní-protilodní řízená střela typu KSR-5 (AS-6A Kingfish), na křídelní závěsníky typu BD-352-11-5

- instalace ILS typu SP-50

- absence aktivních RL rušičů řady Siren (zřejmě kuli problémům se vzájemnou elektromagnetickou kompatibilitou se systémem typu Plot)

Historie:  Výkonná protizemní-protilodní okřídlená řízená střela s aktivním RL navedením typu KSR-5 (AS-6A Kingfish) vznikla též v protiradiolokační modifikaci s pasivní RL samonaváděcí soustavou. Zmíněná střela vešla ve známost jako KSR-5P (AS-6B Kingfish) a byla součástí vzdušného raketového komplexu typu K-26P. Zmíněný vzdušný raketový komplex vzešel z výnosu ze dne 7. února 1964 a jeho součástí se kromě střely typu KSR-5P (AS-6B Kingfish) stal též lokalizační systém radiolokačních stanic typu Plot, který byl vystavěn na pasivním lokátoru typu Rica, a nosič typu Tu-16K-26P (Badger G). Součástí vzdušného raketového komplexu typu K-26P byly ale též jednotlivé komponenty vzdušného raketového komplexu typu K-26. Nosič typu Tu-16K-26P tedy mohl používat též protilodní-protizemní řízené střely typu KSR-2 (AS-5A Kelt) a KSR-6 (AS-6A Kingfish), starší protiradiolokační řízené střely typu KSR-11 (AS-5B Kelt) a neřízené pumy. K bojovým misím ale tento stroj mohl vyrážet též s jednou střelou pod křídlem a nákladem pum do celkové hmotnosti 4 t v pumovnici. Prototyp nosiče typu Tu-16K-26P (Badger G) vznikl konverzí letounu typu Tu-16KSK-2-5-11 (Badger G). Závodní zkoušky tohoto stroje se rozeběhly v létě roku 1967. Státní zkoušky celého vzdušného raketového komplexu typu K-26P byly zahájeny v dubnu roku 1972. Přijetí tohoto zbraňového systému do výzbroje VMF bylo schváleno výnosem ze dne 4. září 1973. Všechny exempláře nosiče typu Tu-16K-26P (Badger G) vznikly, v prostorách leteckých opravárenských závodů VMF, konverzí operačních Tu-16KSK-2-5-11 (Badger G). Letoun typu Tu-16K-26P (Badger G) měl operační rádius 2 240 až 2 400 km a střely typu KSR-5P (AS-6B Kingfish) mohl odpalovat z výšek 9 000 až 11 000 m ze vzdálenosti 100 až 330 km od cíle. Palubní vybavení tohoto stroje umožňovalo za pomoci střel typu KSR-5P (AS-6B Kingfish) postřelovat dva různé cíle zároveň. Jeden z nich se ale musel nacházet přímo v ose letu, přičemž ten druhý se nesměl odchylovat od kurzu letu o ±7°.

Verze:  -

Vyrobeno:  ?

Uživatelé:  SSSR

 

 

 

Posádka:    dva piloti, navigátor/bombometčík, navigátor/operátor, střelec/radista a zadní střelec

Pohon:       dva proudové motory typu Mikulin RD-3 (AM-3) s max. tahem po 8 750 kp

Radar:        střelecký impulsní dopplerovský radiolokátor typu Rubín-1KV (Short Horn), instalovaný pod polokapkovitým krytem nacházejícím se na břichu přední části trupu,  a výstražný radiolokátor zadní polosféry typu PRS-1 Argon (Bee Hind), instalovaný uvnitř krytu vystupujícího z odtokové hrany SOP, v oblasti nad kabinou „ocasního střelce“. Radar typu Rubín-1KV (Short Horn) slouží k vyhledávání, sledování a zaměřování pozemních a hladinových cílů, navádění řízených střel typu KSR-2 (AS-5A Kelt) a KSR-5 (AS-6A Kingfish) a navigaci. Zatímco město nebo velký plošný pozemní cíl je schopen detekovat na vzdálenost 320 až 340 km, rozměrný most na vzdálenost 250 až 280 km, velké hladinové plavidlo na vzdálenost 200 až 220 km. Radiolokátor typu PRS-1 Argon (Bee Hind) má zorné pole ±35° ve vertikální i horizontální rovině a slouží k vyhledávání, sledování a zaměřování vzdušných cílů v zadní polosféře.

Vybavení:   - zaměřovací: jedna střelecká zaměřovací stanice typu PS-53VK, instalovaná pod průzračnou kopulí nacházející se na hřbetu trupu, přímo za pilotní kabinou, jedna střelecká zaměřovací stanice typu PS-53BL, instalovaná za průzračným polokapkovitým krytem nacházejícím se na levém boku zadní části trupu, přímo pod VOP, jedna střelecká zaměřovací stanice typu PS-53BP, instalovaná za průzračným polokapkovitým krytem nacházejícím se na pravém boku zadní části trupu, přímo pod VOP, a jedna střelecká zaměřovací stanice typu PS-53K, instalovaná za čelním okénkem kabiny „ocasního“ střelce

                  - průzkumné: - jeden topografický fotoaparát (jeho instalace se nachází přímo za šachtou příďového podvozku) a jeden panoramatický fotoaparát (jeho instalace se nachází za obdélníkovým okénkem umístěným na levém boku trupu, přímo nad šachtou příďového podvozku)

                  - pasivní lokátor typu Rica s dosahem 270 až 350 km. Toto zařízení slouží k vyhledávání pozemních a lodních radiolokačních stanic a navádění protiradiolokačních řízených střel typu KSR-5P (AS-6B Kingfish) a KSR-11 (AS-5B Kelt) a využívá devět kruhových antén, které jsou uspořádány do tvaru obráceného písmene „T“ a jsou uchyceny k bohatě zasklené špici trupu s kabinou navigátora.

                  - obranné: identifikační systém „vlastní-cizí“ typu SRZO-2M (Odd Rods) (dvě sestavy tří nevelkých tandemově uspořádaných nestejně vysokých tyčových antén instalované po jedné na hřbetu přední části trupu, přímo před překrytem pilotní kabiny, a na břichu zadní části trupu), výstražný RL systém typu SPO-2 Sirena-2 a aktivní RL rušič typu SPS-5 Fasol (jeden pár zkosených břitových antén uchycený k okrajům břicha přední části trupu, na úrovni šachty příďového podvozku)

Výzbroj:   jedna otočná střelecká věž typu DT-V7 s dvojicí pohyblivých 23 mm kanónů typu AM-23 s odměrem 360°, elevací 90°, depresí 3° a zásobou 500 nábojů, instalovaná na hřbetu přední části trupu, jedna otočná střelecká věž typu DT-N7S s dvojicí pohyblivých 23 mm kanónů typu AM-23 s odměrem ±95°, elevací 2°40‘, depresí 90° a zásobou 350 nábojů, instalovaná na břichu zadní části trupu, jedno střeliště typu DK-7 s dvojicí pohyblivých 23 mm kanónů typu AM-23 s odměrem ±70°, elevací 60°, depresí 40° a zásobou 1 000 nábojů, tvořící zakončení trupu, a dvě okřídlené protilodní-protizemní řízené střely s aktivním RL navedením typu KSR-5 (AS-6A Kingfish) či KSR-2 (AS-5A Kelt), přepravované na pylonech nacházejících se pod křídlem, dvě okřídlené protiradiolokační řízené střely s pasivním RL navedením typu KSR-5P (AS-6B Kingfish) či KSR-11 (AS-5B Kelt), přepravované na pylonech nacházejících se pod křídlem, náklad neřízených pum do celkové hmotnosti 3 000 až 9 000 kg (24 pum typu FAB-250 o hmotnosti 250 kg, 18 pum typu FAB-500 o hmotnosti 500 kg, 6 pum typu FAB-1500 o hmotnosti 1 500 kg, 2 pumy typu FAB-3000 o hmotnosti 3 000 kg, 1 puma typu FAB-5000 o hmotnosti 5 000 kg nebo 1 puma typu FAB-9000 o hmotnosti 9 000 kg), přepravovaný uvnitř trupové pumovnice, nebo jedna okřídlená řízená střela, přepravovaná na jednom z křídelních závěsníků, a náklad neřízených pum do celkové hmotnosti 4 000 kg, přepravovaný uvnitř trupové pumovnice

 

 

TTD:  
Rozpětí křídla: 32,99 m
Délka: 34,80 m
Výška: 10,36 m
Prázdná hmotnost: 39 480 kg
Max. vzletová hmotnost: 79 000 kg
Max. rychlost: 900* km/h
Praktický dostup: 12 300* m
Max. dolet: 4 800* km

 

 

* s dvojicí střel typu KSR-5 (AS-6 Kingfish) v podvěsu

 

 

poslední úpravy provedeny dne: 16.2.2018