Tupolev Tu-104B (‘Camel B’)

Typ:  pokročilá modifikace středně těžkého dopravního letounu typu Tu-104A (Camel A)

Určení:  doprava osob na středních dlouhých a dálkových linkách

Odlišnosti od letounu Tu-104A (Camel A):

- modifikovaný trup s větší délkou. Trup tohoto modelu je prodloužen z 38,85 m na 40,06 m, a to vestavbou 1,21 m dlouhé sekce s dalším párem postranních kulatých okének za přední vstupní vestibul. Tímto vzrostla délka předního oddělení kabiny cestujících a počet postranních kulatých okének na obou bocích v oblasti mezi předním vstupním vestibulem a prostředním oddělením ze čtyř na pět.

- odlišné uspořádání okének na bocích trupu v oblasti prostředního oddělení. Zmíněná okénka mají stejně jako okénka prostředního oddělení modelu Tu-104A (Camel A), které ukrývá palubní kuchyňku, menší průměr než okénka zadního a předního oddělení. Na pravoboku prostředního oddělení tohoto modelu se navíc nacházejí tři a nikoliv dvě okénka. Naproti tomu na jeho levoboku zůstal počet okének nezměněn (tři exempláře). Jejich instalace se ale nachází v menší výšce, těsně nad úrovní okének předního a zadního oddělení, a nikoliv na stropě.

- menší počet postranních kulatých okének na pravoboku trupu, v oblasti zadního vstupního vestibulu (tři vs čtyři)

- instalace přetlakové přepážky mezi kabinou letové posádky a předním vstupním vestibulem. U modelu Tu-104A (Camel A) byla instalace přetlakové přepážky umístěna až za předním vstupním vestibulem.

- překomponovaný interiér kabiny cestujících. Uvnitř kabiny cestujících tohoto modelu se nachází větší počet sedadel (100 vs 70). Přední oddělení tohoto modelu má větší délku a ukrývá sedadla pro 25 osob, uspořádaná po pěti do šesti řad. Naproti tomu v předním osobním oddělení modelu Tu-104A (Camel A) se nachází 16 sedadel, uspořádaných po čtyřech do čtyř řad. Zadní osobní oddělení tohoto modelu ukrývá sedadla pro 55 osob, uspořádaná po pěti do jedenácti řad. Naproti tomu v zadním osobním oddělení modelu Tu-104A (Camel A) se nacházejí sedadla pro 54 osob, uspořádaná do jedenácti řad. Zbylých 15 sedadel se nachází v prostoru palubní kuchyňky, který je umístěn mezi předním a zadním osobním oddělením, a zaujímá uspořádání po pěti do tří řad. Palubní kuchyňka je u tohoto modelu umístěna po pravoboku předního vstupního vestibulu, na pozici přední palubní toalety, a má znatelně menší rozměry. V předních dvou řadách v předním a zadním osobním oddělení cestující sedí čelem proti sobě. Mezi předními dvěma řadami v předním a zadním oddělení jsou navíc instalovány stolky.

- instalace nové podlahy kabiny cestujících. Podlaha kabiny cestujících tohoto modelu je zhotovena z lehkých panelů a její součástí jsou kolejničky, které umožňují měnit rozestup mezi jednotlivými řadami sedadel. Instalace podlahy kabiny cestujících tohoto modelu se navíc nachází ve větší výšce (o 0,14 m).

- větší objem zavazadlových úložných prostor, které se nacházejí pod podlahou kabiny cestujících, v oblasti před a za centroplánem (28 m3 vs 16 m3). Toho bylo docíleno zvětšením délky trupu (o 1,21 m) a instalací podlahy kabiny cestujících ve větší výšce (o 0,14 m).

- modifikovaný přístup do podpalubních zavazadlových úložných prostor. Podpalubní zavazadlové úložné prostory tohoto modelu zpřístupňuje dvojice jednodílných obdélníkových dvířek. Jejich instalace se přitom nachází po pravoboku trupu, před a za centroplánem. Zatímco dvířka předního podpalubního zavazadlového úložného prostoru se vyklápějí směrem nahoru dovnitř, dvířka zadního podpalubního zavazadlového úložného se otevírají směrem nahoru ven. Naproti tomu podpalubní zavazadlové úložné prostory modelu Tu-104A (Camel A) zpřístupňuje trojice dvířek, které se nacházejí v ose břicha trupu, jedno před a dvě za centroplánem.

- instalace modifikovaných vztlakových klapek s větší hloubkou a plochou (o 20%). Jejich instalace sebou přinesla vzrůst celkové plochy křídla z 169,7 m2 na 183 m2. Odtoková hrana křídla tohoto modelu má dvojité zalomení u vnější hrany vnějšího páru vztlakových klapek. Naproti tomu odtoková hrana křídla modelu Tu-104A (Camel A) má konstantní úhel šípu v celém rozpětí.

- modifikované palubní systémy (protipožární, hydraulický, pneumatický, kyslíkový a elektrický)

- modifikované uspořádání přístrojů na přístrojových deskách, které se nacházejí v kabině pilotů, radisty a palubního mechanika

- modifikované navigační vybavení instalací gyrokompasu typu GPK-52 (na místo typu GPK-48), astrokompasu typu DAK-DB (na místo typu DAK-B), navigačního displeje typu NI-50BM-2 (na místo typu NI-50B), výstražného protisrážkového systému typu S-2V, který využívá údaje z radiovýškomeru typu RV-2, a zařízení pro automatické přiblížení na přistání typu RUP-B a demontáží DME (zařízení pro měření šikmé vzdálenosti od letištního pozemního odpovídače) typu SD-1. Později navíc některé letouny tohoto typu obdržely, v rámci modernizačního programu, instalaci navigačního systému typu Puť-4MPA-1K, kurzovního systému typu Kurz-MP1, radionavigační systému blízké navigace typu RSBN-2S, autonomního navigačního systému (ANS) typu NAS-1A6, navigačního-povětrnostního radiolokátoru typu ROZ-1 Locija (na místo typu RBP-4G), autopilota typu AP-6E, radiostanice typu RSIU-5GM, umělého horizontu typu AGD-1, automatického omezovače úhlu náběhu/rychlosti/přetížení typu AUASP-4 a záznamníku letových dat typu K-3-63.

- modifikované spojovací vybavení instalací přijímače typu RPS (na místo typu US-9)

Historie: Protože přepravní kapacita proudového dopravního letounu pro středně dlouhé linky typu Tu-104A (Camel A), která činila 70 osob, vzhledem ke stále vzrůstajícímu zájmu o leteckou dopravu v SSSR přestala velmi brzy postačovat, dne 22. února 1958 byla OKB A.N. Tupoleva pověřena vývojem modifikace tohoto prvního proudového dopravního letounu sovětské konstrukce s přepravní kapacitou 100 osob. Požadovaná modifikace letounu typu Tu-104A (Camel A) vešla ve známost jako Tu-104B (Camel B) a její produkcí byl pověřen, tím samým výnosem, závod č.22 z Kazaně. Naproti tomu sériovou výrobou letounu typu Tu-104A (Camel A) se zabýval závod č.135 z Charkova a č.166 z Omska. Prvních 35 sériových Tu-104B (Camel B) mělo přitom brány kazaňského závodu č.22 opustit ještě před koncem roku. Dva z nich měly být navíc opatřeny výkonnějšími a ekonomičtějšími motory typu RD16-15. Takto modifikované Tu-104B (Camel B) vešly ve známost jako Tu-104E a kromě zmíněných motorů obdržely též celou řadu konstrukčních vylepšení, které vycházely ze zkušeností nastřádaných v průběhu provozu předchozích verzí letounu typu Tu-104 (Camel). Konstrukční tým A.N. Tupoleva do konstrukce letounu typu Tu-104B (Camel B) vnesl celou řadu změn. Nejvýraznější úpravou se stala vestavba 1,21 m dlouhé sekce za přední vstupní vestibul. Díky tomu vzrostla délka předního osobního oddělení (a předního zavazadlového úložného prostoru). To umožnilo zvýšit počet sedadel uvnitř předního osobního oddělení z 16-ti na 30. Kromě toho Tupolevův konstrukční tým palubní kuchyňku, která se nacházela mezi předním a zadním osobním oddělením, přesunul do předního vstupního vestibulu a současně zmenšil její rozměry. Do původního prostoru palubní kuchyňky pak vestavěl další, prostřední, oddělení s dalšími 15-ti sedadly. Naproti tomu zadní osobní oddělení zůstalo prakticky bez změn. Pouze v přední řadě přibylo jedno sedadlo. Kabinu cestujících navíc konstrukční tým A.N. Tupoleva opatřil novou podlahou a její instalaci umístil o 0,14 m výše. To přitom, spolu s prodloužením trupu, vedlo ke vzrůstu celkového objemu podpalubních zavazadlových úložných prostor z 16-ti m3 na 28 m3. Letoun typu Tu-104B (Camel B) ale obdržel též vztlakové klapky s větší hloubkou a plochou (o 20%). Jejich instalace přitom vedla ke vzrůstu plochy křídla na 183 m2. Změny se v neposlední řadě dotkly též palubního vybavení. Prototyp letounu typu Tu-104B (Camel B) (CCCP42399 / v.č. 820101) byl zároveň prvním sériovým strojem a brány závodu č.22 opustil v červnu roku 1958. Do oblak se tento stroj napoprvé vydal dne 29. července toho samého roku. Tovární zkoušky letounu Tu-104B (CCCP42399) byly završeny dnem 24. srpna 1958. Na státních zkouškách tohoto stroje se podílel Státní zkušební institut Civilní vzdušné flotily (GosNII GVF) a Státní komisariát pro leteckou techniku (GKAT). Státní zkoušky letounu Tu-104B (CCCP42399) se rozeběhly dne 3. října 1958 a byly završeny dnem 2. březnem 1959. Protože letoun typu Tu-104B (Camel B) z hlediska ekonomické efektivity svého předchůdce v podobě letounu typu Tu-104A (Camel A) překonával, díky vyšší přepravní kapacitě, o celých 30 %, státní zkoušky tohoto stroje zakončilo kladné hodnocení. Od června roku 1958 do prosince roku 1960 brány kazaňského závodu č.22 opustilo celkem 94 sériových Tu-104B (Camel B). Nejméně prvních pět z nich bylo přitom opatřeno identickými vztlakovými klapkami, jaké měl model Tu-104A (Camel A). Vyjma několika exemplářů, které byly vyhrazeny pro instituty GosNII GVF a LII, všechny sériové Tu-104B (Camel B) převzal Aeroflot.

Verze:  -

Vyrobeno:  94 sériových strojů

Uživatelé:  SSSR

 

 

 

Posádka:    dva piloti, navigátor, palubní mechanik a radista

Pohon:       dva proudové motory typu Mikulin RD-3M-500 s max. tahem po 9 500 kp

Radar:        navigační impulsní dopplerovský radiolokátor typu RBP-4G (Mushroom) nebo ROZ-1 Locija, instalovaný pod polokapkovitým krytem nacházejícím se na břichu přídě trupu, přímo před šachtou příďového podvozku

Kapacita:   100 osob (užitečné zatížení tohoto modelu činí 12 000 kg)

 

 

TTD:  
Rozpětí křídla: 34,54 m
Délka: 38,85 m
Výška: 11,53 m
Prázdná hmotnost: 43 800 kg
Max. vzletová hmotnost: 78 100 kg
Max. rychlost: 1 050 km/h
Cestovní rychlost: 750 až 800 km/h
Praktický dostup: ?
Dolet s 8,15 t zátěží: 2 750 km

 

 

* 2 210 km s 12 t zátěží

 

poslední úpravy provedeny dne: 9.11.2017