Tupolev Tu-22RDK

Typ:  speciální modifikace středně těžkého strategického průzkumného-bombardovacího letounu typu Tu-22R (Blinder C) uzpůsobená k provádění detailního radiotechnického průzkumu

Určení:  identifikace a lokalizace pozemních radiolokačních stanic protivníka

Odlišnosti od letounu Tu-22RD (Blinder C):

- rozšířené průzkumné vybavení o stanici pro podrobný SIGINT průzkum typu SRS-11 Kub-4. Antény tohoto zařízení jsou umístěny pod pěti páry hranatých dielektrických panelů vetknutých do boků protáhlých člunovitých krytů, které vystupují z boků přední části trupu, v oblasti mezi okénky kabiny navigátora a křídlem.

Historie:  V roce 1967 byl jeden sériový exemplář nadzvukového středně těžkého strategického průzkumného-bombardovacího letounu typu Tu-22RD (Blinder C) opatřen, v prostorách závodu č.22 z Kazaně, instalací stanice pro podrobný SIGINT průzkum typu SRS-11 Kub-4, která nebyla ničím jiným, než modifikací stanice typu Kub-3M letounu typu MiG-25RBK (Foxbat B). Konkrétně přitom šlo o letoun s trupovým číslem 4702. Zkoušky takto modifikovaného letounu Tu-22RD (4702), který vešel ve známost jako Tu-22RDK, se podařilo završit v březnu roku 1975. Poté, na konci 70. let, konverzí na model Tu-22RDK prošlo, v prostorách leteckého opravárenského závodu (ARZ) č.360 z Rjazaně, dalších 12 letounů typu Tu-22RD (Blinder C). Provozovatelem zmíněných strojů se stala jedna z letek 199. ODRAP (samostatný dálkový průzkumný letecký pluk) s domovskou základnou Nežin (Ukrajina). Po rozpadu SSSR, k němuž došlo v roce 1991, se tedy všechny exempláře tohoto speciálu náhle ocitly na území osamostatněné Ukrajiny. Provoz všech letounů typu Tu-22RDK byl ukončen v 90. letech 20. století.

Verze:  -

Vyrobeno:  jeden prototyp a dvanáct operačních strojů (všechny vznikly konverzí sériových Tu-22RD)

Uživatelé:  Rusko a Ukrajina

 

 

 

Posádka:    pilot, navigátor a radista/střelec

Pohon:       dva proudové motory typu Dobrynin RD-7M2 s max. tahem po 11 000 kp / 16 500 kp s vypnutým / zapnutým přídavným spalováním

Radar:        impulsní dopplerovský navigační-bombardovací radiolokátor typu R-1A Rubín-1A (Short Horn), instalovaný v přídi trupu, a výstražný radiolokátor pro zadní polosféru typu PRS-3 Argon-2 (Fan Tail) nebo PRS-4 Krypton (Box Tail), instalovaný pod polokulovitým krytem nacházejícím se přímo nad ocasní obrannou střeleckou věží. Radiolokátor typu Rubín-1A (Short Horn) má vyhledávací dosah 310 km a slouží k navigaci, vyhledávání a sledování rozměrných pozemních cílů a mapování povrchu země (do vzdálenosti 170 km). Radar typu PRS-3 Argon-2 (Fan Tail), resp. PRS-4 Krypton (Box Tail), slouží k vyhledávání, sledování a zaměřování vzdušných cílů v zadní polosféře a má zorné pole (ve sledovacím režimu) ±65° v horizontální rovině a ±30° ve vertikální rovině. Zatímco radar typu PRS-3 Argon-2 (Fan Tail) má min. efektivní dosah 350 m, vyhledávací dosah 6,5 km, a zaměřovací dosah 3 km, radar typu PRS-4 Krypton (Box Tail) disponuje min. efektivním dosahem 350 m, vyhledávacím dosahem 7,4 km a zaměřovacím dosahem 5,3 km.

Vybavení:  - zaměřovací: jeden optický bombardovací zaměřovač typu OPB-15 (jeho instalace se nachází za břišním okénkem kabiny navigátora-bombometčíka) a jeden střelecký TV zaměřovač typu TP-1 s detekčním dosahem 3 km (cíl o velikosti letounu typu MiG-19), zaměřovacím dosahem 0,4 až 2 km (cíl o velikosti letounu typu MiG-19) a zorným polem ±70° v horizontální rovině a -45° až +55° ve vertikální rovině (jeho instalace se nachází v kořeni odtokové hrany SOP, přímo pod směrovým kormidlem)

                  - průzkumné: - jeden fotoaparát pro šikmé snímkování typu AFA-42/100. Instalace tohoto fotoaparátu je umístěna za okénkem, které se nachází po pravoboku přední části trupu, přímo za šachtou příďového podvozku. Fotoaparát typu AFA-42/100 je pouze součástí sestav pro denní snímkování.

                 - jeden fotoaparát pro vertikální snímkování typu AFA-41/20. Instalace tohoto fotoaparátu je umístěna za okénkem, které se nachází na břichu přední části trupu, přímo za šachtou příďového podvozku. Fotoaparát typu AFA-41/20 je pouze součástí sestav pro denní snímkování.

                 - paleta se dvěma fotoaparáty typu AFA-42/20 a dvěma nebo čtyřmi fotoaparáty typu AFA-42/100 či AFA-42/75, paleta se dvěma fotoaparáty typu AFA-42/20 a dvěma fotoaparáty typu AFA-40, paleta se dvěma fotoaparáty typu AFA-42/20, dvěma fotoaparáty typu AFA-42/100 a dvěma topografickými fotoaparáty typu AFA-42/20 (v zařízení TAU-M) nebo dvě pumové kazety typu KD3-22RS s celkem 22-ti osvětlovacími pumami a klimatizovanými kapslemi se dvěma fotoaparáty pro noční snímkování typu NAFA-MK-75, přepravovaná v přední části trupové pumovnice. V posledně uvedeném případě fotoaparáty typu AFA-42/100 a AFA-41/20, které se nacházejí za šachtou příďového podvozku, nejsou instalovány.

                - stanice pro podrobný SIGINT průzkum typu SRS-11 Kub-4. Zmíněný systém využívá antény, jejichž instalace se nachází pod pěti páry hranatých dielektrických panelů, které jsou vetknuty do boků protáhlých člunovitých krytů vystupujících z boků přední části trupu, v oblasti mezi okénky kabiny navigátora a křídlem, a dokáže zachytávat signál radiolokačních stanic s pulzním i kontinuální vyzařováním pracujících v cm pásmu. Pozici sledované radiostanice je přitom schopen určit s přesností 2 až 10 km. Součástí zmíněného systému je i datalink (s dosahem 1 500 km), který zajišťuje předávání získaných informací pozemnímu vyhodnocovacímu stanovišti v reálném čase. Zatímco předběžné vyhodnocení získaných informací zabere přibližně hodinu je možné jej provést ještě před návratem tohoto stroje na domovskou základnu, na detailní analýzu je zapotřebí přibližně šest hodin. Stanice typu Kub-4 dokáže sledovat oblast o šířce do 450 km nacházející se buďto vpravo nebo vlevo od směru letu.  Zmíněný systém tedy není schopen využívat anténní soustavu nacházející se po pravoboku a levoboku současně.

                 - stanice pro radiotechnický průzkum typu SRS-6 Romb-4A nebo SRS-7 Romb-7B. Antény tohoto zařízení jsou umístěny za plochými dielektrickými panely s obdélníkovým tvarem, které se nacházejí na obou bocích přední části trupu, přímo za kryty antén stanice typu SRS-11 Kub-4. Toto zařízení dokáže zjistit typ, pracovní režim a přibližnou polohu pozemních radiolokačních stanic. Zápis informací pořízených za pomoci této stanice je prováděn na magnetický pásek. Analýza záznamu probíhá na zemi. 

                 - obranné: identifikační systém „vlastní-cizí“ typu SRZO-2M Chrom-Nikl (Odd Rods) (dvě sestavy tří nevelkých nestejně vysokých tandemově uspořádaných tyčových antén instalované po jedné na břichu přední a zadní části trupu), výstražný RL systém typu SPO-3 Sirena-3 nebo SPO-10 Sirena-3M (po jedné anténě v náběžné hraně křídla a v zakončení obou vřetenovitých křídelních podvozkových gondol), dvě výmetnice 416-ti klamných RL cílů, které slouží k rušení RL stanic pracujících ve vlnovém pásmu 0,6 až 12,5 cm, typu KDS-16GM Avtomat-2 (po jedné na břichu křídelních podvozkových gondol, přímo za šachtami hlavního podvozku) a jedna výmetnice klamných RL cílů, které slouží k rušení RL stanic pracujících ve vlnovém pásmu 0,8 až 4 m, typu APP-22 Avtomat-3 (její instalace se nachází v zadní části trupové pumovnice, přímo za kontejnerem z průzkumným vybavením)

Výzbroj:    jeden pohyblivý 23 mm kanón typu R-23 s palebným vějířem ±30° ve vertikální i horizontální rovině a zásobníkem na 500 nábojů, instalovaný v ocasní dálkově ovládané střelecké věži typu DK-20 (u letounů s radarem typu PRS-3) nebo DK-21 (u letounů s radarem typu PRS-4) a (v konfiguraci pro noční průzkum) náklad 22-ti osvětlovacích pum typu FOTAB-250-100, FOTAB-250-115 nebo FOTAB-250, přepravovaný uvnitř trupové pumovnice. Po předchozím vyjmutí průzkumného vybavení lze do trupové pumovnice tohoto modelu umístit náklad konvenčních pum do celkové hmotnosti 3 000 až 9 000 kg (24 pum typu FAB-250 o hmotnosti 250 kg, 18 pum typu FAB-500 o hmotnosti 500 kg, 6 pum typu FAB-1500 o hmotnosti 1 500 kg, jedna puma typu FAB-3000 o hmotnosti 3 000 kg nebo jedna puma typu FAB-9000 o hmotnosti 9 000 kg) nebo jednu jadernou pumu.

 

 

 

TTD:  
Rozpětí křídla: 23,75 m
Délka bez/s PT-1: 41,60/42,60 m
Výška: 10,04 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: 92 000 kg
Max. rychlost: ?
Praktický dostup: ?
Max. dolet: ?

 

 

 

 

poslední úpravy provedeny dne: 27.8.2017