Tupolev Tu-22RM

Typ:  pokročilá modifikace středně těžkého strategického průzkumného-bombardovacího letounu typu Tu-22R (Blinder C); tento model vzešel z nerealizovaného modernizačního programu letounů typu Tu-22R/RD (Blinder C) ze stavu VVS

Určení:  ničení strategicky významných pozemních cílů za pomoci jaderné pumy nalezených, identifikovaných a zaměřených za pomoci vlastního palubního vybavení

Odlišnosti od letounu Tu-22R (Blinder C):

- modifikovaný palivový systém vyjmutím palivové nádrže č.1 (to v přední části trupu uvolnilo prostor pro speciální vybavení) a instalací dvou dodatečných palivových čerpadel u palivové nádrže č.2 (ty slouží k zásobování motorů palivem při startování) a automatického systému pro odběr paliva typu TAC2-1B (na místo typu TAC2-1D)

- instalace nového fotoprůzkumného vybavení. Instalace fotoaparátů se u tohoto modelu nachází uvnitř kontejneru, který vystupuje z přední části trupové pumovnice, a v přední části trupu, přímo za šachtou příďového podvozku. Další fotoaparáty lze umístit do zadní části trupové pumovnice. V čele zmíněného kontejneru se nachází okénko fotoaparátu typu AFA-41/20, který slouží pro vertikální snímkování a snímkování v přední polosféře. Na jeho břichu jsou umístěna okénka dvou fotoaparátů pro vertikální snímkování typu AFA-42/20. Další fotoaparát typu AFA-42/20 se nachází na zádi zmíněného kontejneru a slouží k snímkování v zadní polosféře.

- modifikovaný elektrický systém

- modifikované radiovybavení instalací vysílací radiostanice typu R-847T-EP (na místo typu R-836), přijímací radiostanice typu R-876T-EP (na místo typu US-8), velitelské radiostanice typu R-832M Evkalipt-SMU (na místo dvou radiostanic typu R-802V a jedné radiostanice typu R-832), šifrovací-dešifrovací aparatury typu T-817 a ATC odpovídače typu SO-69 s elektro-mechanickým výškoměrem typu UVID-30-15

- modifikované přístrojové vybavení v kabině navigátora a pilota

- instalace výstražného RL systému typu SPO-15P Berjoza-P na místo výstražného RL systému typu SPO-3/-10 Sirena-3/-3M. Antény zmíněného systému se nacházejí uvnitř náběžné hrany vnějších částí křídla a na koncích křídelních podvozkových gondol.

- instalace výmetnic klamných IČ cílů typu ASO-2I-E7R na břichu obou křídelních podvozkových gondol, přímo za výmetnicemi klamných RL cílů typu KDS-16GM Avtomat-2

- instalace aktivních RL rušičů individuální ochrany pro přední polosféru typu SPS-151ME a SPS-153ER (nebo SPS-152ER) v předním přístrojovém oddělení. Zmíněné zařízení využívá dva páry antén. Zatímco jeden z nich je umístěn pod drobnými polokapkovitými kryty nacházejícími se na bocích přední části trupu, na úrovni příďového podvozku, ten druhý je vetknut do kořenů náběžné hrany křídla. Přímo pod předním párem antén zmíněných rušičů se nacházejí drobné kapsovité lapače vzduchu chladícího systému rušící aparatury

 - instalace demontovatelného vřetenovitého kontejneru (se zploštělými boky) typu SSEP s aktivními RL rušiči individuální ochrany pro zadní polosféru typu SPS-151MD systému Sirena-MD a SPS-153DA (nebo SPS-152DA) systému Sirena-D a výmetnicí klamných IČ cílů typu ASO-2I-E7R na místo ocasní obranné střelecké věže typu DK-20/-21, výstražného radiolokátoru pro zadní polosféru typu PRS-3/-4 (Fan Tail/Box Tail) a střeleckého TV zaměřovače typu TP-1. Instalace výmetnice typu ASO-2I-E7R se nachází na břichu zmíněného kontejneru. Přímo před ní je umístěn drobný polokapkovitý kryt antény rušiče typu SPS-151MD. Další dvě antény zmíněného rušiče se nacházejí na bocích kontejneru typu SSEP. Rušič typu SPS-153DA (nebo SPS-152DA) využívá též tři antény. Zatímco jedna z nich se nachází v zakončení ocasního kontejneru, zbylé dvě antény tohoto zařízení jsou umístěny na jeho bocích, přímo před anténami rušiče typu SPS-151MD.

Historie:  Středně těžké nadzvukové strategické průzkumné-bombardovací letouny typu Tu-22R (Blinder C) mohly vyrážet k bojovým misím buďto v ryze průzkumné nebo ryze bombardovací modifikaci. V roce 1973 proto VMF zformulovalo požadavky na modifikaci tohoto stroje mající schopnost plnit oba zmíněné úkoly v průběhu jedné mise. Zmíněný model vešel ve známost jako Tu-22RM a v průběhu prvního průletu nad cílem měl provést jeho identifikaci a zaměření za pomoci palubního průzkumného vybavení. Při druhém průletu měl pak na něj svrhnout jadernou pumu. Prototyp letoun typu Tu-22RM vznikl, v prostorách závodu č.22 z Kazaně, konverzí letounu Tu-22R (2003). Brány kazaňského závodu přitom tento stroj opustil v červnu roku 1975. Protože VVS nebylo spokojeno ani s průzkumným ani s avionickým vybavením tohoto stroje, neboť pocházelo z 50. let, z plánů, které počítaly s modernizací letounů typu Tu-22R/RD (Blinder C) na standard Tu-22RM nakonec sešlo. Po ukončení zkušebního programu byl jediný prototyp letounu typu Tu-22RM předán 199. ODRAP (samostatný dálkový průzkumný letecký pluk) s domovskou základnou Nežin (Ukrajina).

Verze:  -

Vyrobeno:  jeden exemplář (vznikl konverzí sériového Tu-22R)

Uživatelé:  SSSR

 

 

 

Posádka:    pilot, navigátor/bombometčík a radista

Pohon:       dva proudové motory typu Dobrynin VD-7M s max. tahem po 10 500 kp / 16 000 kp s vypnutým / zapnutým přídavným spalováním

Radar:        impulsní dopplerovský navigační-bombardovací radiolokátor typu R-1A Rubín-1A (Short Horn), instalovaný v přídi trupu. Zmíněný radiolokátor má vyhledávací dosah 310 km a slouží k navigaci, vyhledávání a sledování rozměrných pozemních cílů a mapování povrchu země (do vzdálenosti 170 km).

Vybavení:  - zaměřovací: jeden optický bombardovací zaměřovač typu OPB-15B (jeho instalace se nachází za břišním okénkem kabiny navigátora-bombometčíka)

                  - průzkumné: - jeden fotoaparát pro vertikální snímkování typu AFA-41/100. Jeho instalace je umístěna za okénkem, které se nachází přímo za dvířky šachty příďového podvozku

                  - dva fotoaparáty pro šikmé snímkování typu AFA-42/100. Jejich instalace se nachází za okénky, které se nacházejí po stranách břicha přední části trupu, přímo za šachtou příďového podvozku.

                  - sestava čtyř fotoaparátů s krátkou ohniskovou vzdáleností, instalovaná uvnitř kontejneru vystupujícího z přední části trupové pumovnice. V čele zmíněného kontejneru se nachází okénko fotoaparátu typu AFA-41/20, který slouží pro vertikální snímkování a snímkování v přední polosféře. Na jeho břichu jsou umístěna okénka dvou fotoaparátů pro vertikální snímkování typu AFA-42/20. Další fotoaparát typu AFA-42/20 se nachází na zádi zmíněného kontejneru a slouží k snímkování v zadní polosféře. Do zadní části trupové pumovnice tohoto stroje lze navíc umístit, na místo pumové výzbroje, dva fotoaparáty pro vertikální snímkování typu AFA-42/100, dva fotoaparáty pro vertikální snímkování typu AFA-40, jeden topografický fotoaparát typu AFA-41/20 (v tomto případě fotoaparát typu AFA-41/20 instalovaný v kontejneru není používán) nebo dva fotoaparáty pro noční snímkování typu NAFA-MK-75 s nákladem osvětlovacích pum.

                  - stanice pro radiotechnický průzkum typu SRS-6 Romb-4A. Antény tohoto zařízení jsou umístěny za plochými dielektrickými panely s obdélníkovým tvarem, které se nacházejí na obou bocích přední části trupu, v oblasti mezi příďovým podvozkem a křídlem. Toto zařízení dokáže zjistit typ, pracovní režim a přibližnou polohu pozemních radiolokačních stanic. Zápis informací pořízených za pomoci stanice typu SRS-6 je prováděn na magnetický pásek. Analýza záznamu probíhá na zemi.

                  - obranné: identifikační systém „vlastní-cizí“ typu SRZO-2M Chrom-Nikl (Odd Rods) (dvě sestavy tří nevelkých nestejně vysokých tandemově uspořádaných tyčových antén instalované po jedné na břichu přední a zadní části trupu), výstražný RL systému typu SPO-15P Berjoza-P (po dvou anténách uvnitř náběžné hrany vnějších částí křídla a na koncích křídelních podvozkových gondol), dvě výmetnice 416-ti klamných RL cílů, které slouží k rušení RL stanic pracujících ve vlnovém pásmu 0,6 až 12,5 cm, typu KDS-16GM Avtomat-2 (po jedné na břichu křídelních podvozkových gondol, přímo za šachtami hlavního podvozku), jedna výmetnice klamných RL cílů, které slouží k rušení RL stanic pracujících ve vlnovém pásmu 0,8 až 4 m, typu APP-22 Avtomat-3 (její instalace se nachází v zadní části trupové pumovnice), tři výmetnice klamných IČ cílů typu ASO-2I-E7R (po jedné na břichu podvozkových gondol, přímo výmetnicemi typu KDS-16GM, a na břichu koncového trupového krytu typu SSEP), aktivní RL rušiče individuální ochrany pro přední polosféru typu SPS-151ME a SPS-153ER (nebo SPS-152ER) (dva páry antén instalované po jedné na bocích přední části trupu, na úrovni příďového podvozku, a v kořenech náběžné hrany křídla) a aktivní RL rušiče individuální ochrany pro zadní polosféru typu SPS-151MD systému Sirena-MD a SPS-153DA systému Sirena-D (nebo SPS-152DA) (šest antén instalovaných na konci, bocích a břichu koncového trupového kontejneru typu SSEP)

Výzbroj:   jedna jaderná puma, přepravovaná v zadní části trupové pumovnice

 

 

TTD:  
Rozpětí křídla: 23,75 m
Délka: 41,60 m
Výška: 10,04 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup: ?
Max. dolet: ?

 

 

poslední úpravy provedeny dne: 27.8.2017