Tupolev Tu-104Š-2

Typ:  pokročilá modifikace cvičného speciálu typu Tu-104Š-1

Určení:  primárně výcvik navigátorů a zbraňových operátorů nadzvukových bombardovacích letounů a nosičů řízených střel typu Tu-22M2 (Backfire B), sekundárně výcvik navigátorů a zbraňových operátorů podzvukových bombardovacích letounů a nosičů řízených střel řady Tu-16 (Badger)

Odlišnosti od letounu Tu-104Š-1:

- instalace navigačního/střeleckého radiolokátoru typu PNA (Down Beat) letounu typu Tu-22M2 (Backfire B) na místo cvičné jednoanténní verze dvouanténního střeleckého radiolokátoru typu JeN (Puff Ball) letounu typu Tu-16K-10 (Badger C) uvnitř nezměněného příďového ogiválního krytu. Instalace navigačního-bombardovacího radiolokátoru typu R-1K Rubín-1K (Short Horn) letounu typu Tu-16KSR-2 (Badger G) pod polokapkovitým dielektrickým krytem, který se nachází na břichu trupu, přímo před šachtou příďového podvozku, přitom zůstala zachována.

- instalace optického bombardovacího zaměřovače typu OPB-15T letounu typu Tu-22M2 (Backfire B) za obdélníkovým okénkem, které se nachází v čele hranatého krytu vystupujícího z osy břicha trupu

- instalace kompletního pracoviště zbraňového operátora letounu typu Tu-22M2 (Backfire B) (i s levou postranní konzolou, displejem radaru a stropní částí) s pracovištěm instruktora a bloky systému pro pořizování záznamu dat (pro potřeby následné analýzy a debriefingu) na místo dvou z pěti pracovišť žáků, nacházejících se v přední části bývalé kabiny cestujících. Zbývající tři původní pracovní konzole žáků, včetně pracovní konzole operátora radaru typu R-1K Rubín-1K (Short Horn), přitom zůstaly zachovány bez změn.

- instalace bloků avioniky, včetně číslicového počítače a inerciálního navigačního systému, z letounu typu Tu-22M2 (Backfire B) v zadní části bývalé kabiny cestujících, na místo sedadel žáků střídačů

- instalace zařízení, které umožňuje provádět simulace shozu řízené střely typu Ch-22 (AS-4 Kitchen) z křídelních závěsníků (levého a pravého) a hydraulicky ovládaného výsuvného závěsníku instalovaného uvnitř trupové pumovnice, a simulace shozu pum z kazetových nosníků vestavěných do trupové pumovnice. K reálným střelbám tento model nebyl uzpůsoben. Kromě toho postrádal trupovou pumovnici.

- rozšířené podvěsné vybavení o cvičný registr, který se sestává z přídě těla střely typu Ch-22 (AS-4 Kitchen) s naváděcí hlavicí, střední části těla střely typu KSR-5 (AS-6 Kingfish) s chladícím systémem naváděcí hlavice a zádě nové konstrukce s lapači chladícího vzduchu. Zmíněný registr se umisťuje na pravý křídelní závěsník. Důvodem použití střední části těla střely typu KSR-5 (AS-6 Kingfish) u zmíněného registru se stala skutečnost, že byl tento model opatřen závěsníky typu BD-352 z letounu typu Tu-16KSR-2 (Badger G). Ty totiž sloužily k přepravě střely typu KSR-5 (AS-6 Kingfish) a nikoliv střely typu Ch-22 (AS-4 Kitchen).

- rozšířené podvěsné vybavení o 75 kg cvičnou pumu typu PB-50-75. Zmíněná puma je přepravována, v počtu šesti exemplářů, na skupinovém závěsníku typu DB3-16K, který se připevňuje k levému křídelnímu pylonu.

- instalace dopplerovského měřiče rychlosti a úhlu snosu typu DISS-7 na místo dopplerovského měřiče typu DISS-1

Historie:  V polovině 70. let vyvstala poptávka po cvičném speciálu umožňujícím provádět přípravu budoucích navigátorů a zbraňových operátorů nadzvukových bombardovacích letounů a nosičů řízených střel typu Tu-22M2 (Backfire B). Po roce 1974 byl přitom speciálně pro tento účel v rámci dvoustupňového modernizačního programu uzpůsoben, v prostorách leteckého opravárenského závodu VMF (ARZ) č.20 z Puškina, první exemplář cvičného speciálu typu Tu-104Š-1 (CCCP-42342 / v.č. 7350502), který nebyl ničím jiným, než modifikací proudového dopravního letounu typu Tu-104A (Camel A) určenou k výcviku navigátorů a zbraňových operátorů podzvukových raketonosných letounů řady Tu-16K-10 (Badger C), Tu-16KSR-2 (Badger G) a Tu-16K-26 (Badger G). První etapa zmíněného modernizačního programu spočívala v náhradě radiolokátoru typu JeN (Puff Ball) letounu typu Tu-16K-10 (Badger C) radiolokátorem typu PNA (Down Beat) a dvou z pěti pracovních konzol žáků kompletním interiérem kabiny zbraňového operátora letounu typu Tu-22M2 (Backfire B) s bloky systému pro pořizování záznamu dat. Takto modifikovaný letoun Tu-104Š-1 (CCCP-42342) vešel ve známost jako Tu-104Š-2 a umožňoval provádět nácvik útoků za pomoci řízené střely typu Ch-22 (AS-4 Kitchen), hlavní zbraně letounu typu Tu-22M2 (Backfire B). Po završení zkušebního programu, který byl zaměřen na prověření činnosti systému, za jehož pomoci bylo možné provádět simulace shozu řízené střely typu Ch-22 (AS-4 Kitchen) z křídelních závěsníků (levého a pravého) a hydraulicky ovládaného výsuvného závěsníku instalovaného uvnitř trupové pumovnice, a simulace shozu pum z kazetových nosníků vestavěných do trupové pumovnice, letoun Tu-104Š-2 (CCCP-42342) prošel druhou etapou modernizačního programu. V rámci druhé etapy modernizačního programu tento stroj kromě celé řady palubních navigačních systémů z letounu typu Tu-22M2 (Backfire B) obdržel též instalaci optického bombardovacího zaměřovače typu OPB-15T. V této podobě letoun Tu-104Š-2 (CCCP-42342) mohl sloužit i k nácviku bombardování za pomoci cvičných pum. Protože byla u letounu Tu-104Š-2 (CCCP-42342) zachována instalace radaru typu Rubín-1K (Short Horn) a tří z pěti původních pracovních konzol žáků, zmíněný stroj mohl být nadále používán i k výcviku navigátorů a zbraňových operátorů starších podzvukových letounů řady Tu-16 (Badger). Na vývoji speciálu typu Tu-104Š-2 se kromě letecké konstrukční kanceláře OKB A.N. Tupoleva podílely též instituty LNPO Leninets (ex VNIIRA) a Elektroavtomatika, které se zabývaly vývojem avioniky, a raketové konstrukční kanceláře MKB Almaz a PKO Raduga. Provozovatelem letounu Tu-104Š-2 (CCCP-42342) se stalo, od poloviny roku 1975, 33. CBP i PLS (centrum bojové přípravy) s domovskou základnou Kulbakino, která se nachází u ukrajinského Nikolajeva. 33. CBP i PLS jej ale periodicky zapůjčovalo regimentům, které provozovaly letouny typu Tu-22M2 (Backfire B), teda vyjma regimentů operujících ze základen nacházejících se na Dálném východě. Později byl na cvičný speciál typu Tu-104Š-2 přestavěn též dopravní letoun Tu-104A (CCCP-42330 / v.č. 76600301?).

Verze:  -

Vyrobeno:  dva exempláře (Zatímco jeden z nich vznikl konverzí prvního exempláře letounu typu Tu-104Š-1, základem toho druhého se stal sériový Tu-104A.)

Uživatelé:  pouze SSSR

 

 

 

Posádka:    dva piloti, navigátor, palubní mechanik, radista a skupina žáků/zbraňových operátorů, žáků/navigátorů a instruktorů

Pohon:       dva proudové motory typu Mikulin RD-3M (AM-3M) s max. tahem po 9 500 kp

Radar:        navigační/střelecký impulsní dopplerovský radiolokátor typu PNA (Down Beat), instalovaný ve špici trupu, a impulsní dopplerovský navigační-bombardovací radiolokátor typu R-1K Rubín-1K (Short Horn), instalovaný pod polokapkovitým krytem nacházejícím se na břichu přídě trupu, přímo před šachtou příďového podvozku. Radar typu PNA (Down Beat) slouží k navigaci, vyhledávání a sledování pozemních cílů a navádění řízených střel typu Ch-22M (AS-4 Kitchen). Zatímco hladinové plavidlo o velikosti křižníku dokáže detekovat na vzdálenost 350 km, velký plošný cíl je schopen odhalit ze vzdálenosti 500 km. Radar typu R-1K Rubín-1K (Short Horn) slouží k navigaci, vyhledávání a sledování pozemních a hladinových cílů a naváděcí řízených střel typu KSR-2 (AS-5A Kelt) a KSR-5 (AS-6 Kingfish). Zatímco město a velký pozemní cíl je tento typ radaru schopen detekovat na vzdálenost 320 až 340 km, rozměrný most na vzdálenost 250 až 280 km, velké hladinové plavidlo na vzdálenost 200 až 220 km.

Vybavení:  - pasivní lokátor typu Rica s dosahem 270 až 350 km. Toto zařízení slouží k vyhledávání pozemních a lodních radiolokačních stanic a využívá anténu s tvarem obráceného písmene „T“, která je uchycena k špici trupu.

                   - podvěsný kontejner s naváděcí hlavicí řízené střely typu Ch-22 (AS-4 Kitchen), přepravovaný na pravém křídelním závěsníku

Výzbroj:     šest 75 kg cvičných pum typu PB-50-75, přepravovaných na levém křídelním závěsníku

 

 

TTD:  
Rozpětí křídla: 34,54 m
Délka: ?
Výška: 11,53 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup: ?
Max. dolet: ?

 

 

poslední úpravy provedeny dne: 9.11.2017