Tupolev Tu-154 (experimentální)

Typ:  experimentální modifikace středně těžkého dopravního letounu typu Tu-154 (Careless A)

Určení:  praktické ověření navrhovaných úprav v konstrukci a vybavení pro dopravní letouny řady Tu-154 (Careless)

Odlišnosti od letounu Tu-154 (Careless A):

- instalace nových vstupních a servisních dveří na bocích předního a zadního vstupního vestibulu. Dveře tohoto modelu se při otevírání (směrem dopředu ven) otáčejí o 180°, zatímco dveře standardního Tu-154 (Careless A) jsou instalovány na ramenech s tvarem písmene „L“ a při otevírání se přiklápějí k bokům trupu. U dveří tohoto modelu se navíc nachází instalace nafukovacích skluzavek, které slouží k evakuaci kabiny po nouzovém přistání. K jejich nafouknutí dochází automaticky při nouzovém otevření dveří.

- instalace nového předního páru nouzových výstupů na bocích zadního osobního oddělení, v oblasti nad křídlem. Přední pár nouzových výstupů zadního osobního oddělení tohoto modelu má identické rozměry jako zadní pár nouzových výstupů. Naproti tomu přední pár nouzových výstupů zadního osobního oddělení modelu Tu-154 (Careless A) má menší výšku.

- modifikované aerodynamické kryty přechodů křídla v trup. Aerodynamické kryty přechodů křídla v trup tohoto modelu jsou výrazně protaženy směrem dozadu. Pravý aerodynamický kryt přechodu křídla v trup navíc přesahuje přes dveře zadního podpalubního zavazadlového úložného prostoru. Ty kopírují profil zmíněného aerodynamického přechodu a otevírají se směrem nahoru ven a nikoliv směrem dopředu ven.

- instalace vystouplého krytu potrubí na levoboku trupu. Zmíněný kryt se táhne od aerodynamického krytu přechodu křídla v trup k pylonu levé motorové gondoly.

- modifikované přístrojové vybavení pilotní kabiny. Součástí přístrojového vybavení pilotní kabiny tohoto modelu se staly čtyři CRT obrazovky.

- instalace experimentálního pilotážně-navigačního komplexu typu NPK-154T. Součástí zmíněného komplexu je elektro-optický systém (TV kamera), který usnadňuje přiblížení na přistání v noci a za špatných meteorologických podmínek. Optika zmíněného systému je umístěna za čtvercovým okénkem, který se nachází na pozici dielektrického krytu dopplerovského snímače rychlosti a úhlu snosu, tedy na břichu přední části trupu, přímo za příďovým krytem antény radiolokátoru.

Historie:  Letoun Tu-154 (CCCP-85032 / v.č. 72A032), který brány závodu č.18 z Kujbyševa opustil dne 12. června 1973, se stal vývojovým strojem OKB A.N. Tupoleva. Za pomoci zmíněného stroje byly ověřovány navrhované úpravy v konstrukci a vybavení pro dopravní letouny řady Tu-154 (Careless). Zmíněný stroj přitom mimo jiné obdržel nové vstupní a servisní dveře. Ty se při otevírání (směrem dopředu ven) otáčely o 180°. Naproti tomu dveře standardního modelu Tu-154 (Careless A) byly instalovány na ramenech s tvarem písmene „L“ a při otevírání se přiklápěly k bokům trupu. Instalace takto koncipovaných dveří přitom představovala přímou reakci na mimořádnou událost, při které došlo k dekompresi kabiny díky selhání uzavíracího mechanismu dveří. U dveří letounu Tu-154 (CCCP-85032) se navíc nacházela instalace nafukovacích skluzavek, které sloužily k evakuaci kabiny po nouzovém přistání. K jejich nafouknutí přitom docházelo automaticky při nouzovém otevření dveří. Jednalo se o licenční kopii systému, který vyvinula americká společnost Boeing pro letoun typu Boeing 707. Protože se takto koncipované dveře ukázaly být pro letoun typu Tu-154 (Careless) jako nepříliš vhodné, jejich instalací byl nakonec opatřen pouze experimentální letoun Tu-154 (CCCP-85032). Dveře letounu typu Tu-154 (Careless) se totiž nevyklápěly vertikálně ale pod mírným sklonem, neboť byly instalovány nad osou trupu. A to bylo vzhledem k jejich velké hmotnosti velmi namáhavé. Kromě toho letoun Tu-154 (CCCP-85032) obdržel nový přední pár nouzových výstupů zadního osobního oddělení, který měl stejné rozměry jako zadní pár nouzových výstupů, a více směrem dozadu protažené aerodynamické kryty přechodů křídla v trup. Zvětšený přední pár nouzových výstupů zadního osobního oddělení se přitom stal standardem pro všechny letouny řady Tu-154 (Careless) počínaje modelem Tu-154B (Careless A). Letoun Tu-154 (CCCP-85032) byl v neposlední řadě opatřen též čtveřicí CRT displejů a experimentálním pilotážně-navigačním komplexem typu NPK-154T. Součástí zmíněného komplexu se přitom stal elektro-optický systém (TV kamera), který navrhl sovětský průmysl v kooperaci s francouzskými společnostmi Thomson-SCF a SFMI. Zmíněný systém usnadňoval přiblížení na přistání v noci a za špatných meteorologických podmínek a jeho optika byla instalována pod krytem, který vystupoval z břicha přední části trupu, v oblasti za příďovým krytem antény radiolokátoru. Svůj veřejný debut si letoun Tu-154 (CCCP-85032) odbyl na 34. Pařížské Airshow, která se konala v červnu roku 1979. V provozu se tento stroj nacházel až do konce 80. let. Poté byl vystaven v městském parku v Žukovském, poblíž hlavního vstupu na letiště zkušebního institutu LII. Jeho interiér byl v rámci různých akcí, jakými byly letecké přehlídky, zpřístupňován pro veřejnost. V červnu roku 1993 se letoun Tu-154 (CCCP-85032) stal terčem žhářů. Poté skončil v železném šrotu.

Verze:  -

Vyrobeno:  jeden exemplář (vznikl konverzí sériového Tu-154)

Uživatelé:  žádní (pouze výzkumný stroj)

 

 

 

 

Posádka:    dva piloti a palubní mechanik (a popř. ještě navigátor a radista)

Pohon:        tři dvouproudové motory typu Kuzněcov NK-8-2 s max. tahem po 9 580 kp

Radar:         povětrnostní impulsní dopplerovský radiolokátor typu Groza-154, instalovaný ve špici trupu

Kapacita:    128, 158 nebo 164 osob (max. užitečné zatížení tohoto modelu činí 16 000 kg)

 

 

TTD:  
Rozpětí křídla: 37,55 m
Délka: 47,90 m
Výška: 11,40 m
Prázdná hmotnost: 47 200 kg
Max. vzletová hmotnost: 90 000 kg
Max. rychlost: 945 km/h
Cestovní rychlost: 850 až 900 km/h
Praktický dostup: 11 700 m
Dolet s 10,1 t zátěží: 3 850 km

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 29.11.2017