Tupolev Tu-154S (‘Careless A’)

Typ:  nákladní modifikace středně těžkého dopravního letounu typu Tu-154B (Careless A)

Určení:  přeprava nákladu na střední vzdálenosti

Odlišnosti od letounu Tu-154B (Careless A):

- instalace hydraulicky ovládaných obdélníkových nákladových vrat s rozměry 2,9 x 1,87 m, která se vyklápějí směrem nahoru (pod úhlem 88° nebo 160°), na levém boku trupu v oblasti mezi oběma vstupními dveřmi. To si vyžádalo zesílit konstrukci (vestavbou kovového plátu) trupu mezi předními a zadními vstupními dveřmi a zároveň v této oblasti zredukovat počet okének z 18-ti na 14. Pět z nich, 8. až 12., je přitom součástí zmíněných nákladových vrat.

- nový interiér kabiny v oblasti za předním vstupním vestibulem (zde sedí, na standardních sklápěcích sedadlech pro stevardy, loadmasteři). Za předním vstupním vestibulem tohoto modelu se nachází nákladová (a nikoliv osobní) kabina s vnitřním objemem 135 m3. Kabina tohoto modelu má podlahou s nosností 400 kg/m2. Do podlahy kabiny tohoto modelu jsou včleněny kuličkové dopravníky (v oblasti před nákladovými vraty) a válečkové dopravníky, které usnadňují manipulaci s nákladem, a úchyty nákladu. Podél obou postranních stěn jsou instalovány ochranné clony. Postranní okénka tohoto modelu jsou opatřena ochrannými mřížemi. Náklad lze ale přepravovat též uvnitř obou podpalubních zavazadlových úložných prostorů. Ty mají celkový objem 38 m3 a jsou opatřeny podlahou s nosností 600 kg/m2.

- instalace detektorů kouře a detektorů pozice zámků nákladových vrat uvnitř kabiny. Součástí vybavení kabiny tohoto modelu jsou též hasicí přístroje.

Historie:  První projektovou studii nákladní modifikace třímotorového středně těžkého dopravního letounu typu Tu-154 (Careless A) konstrukční tým OKB A.N. Tupoleva zpracoval v roce 1968, tedy ještě před zahájením letových zkoušek prvního prototypu tohoto nástupce dopravních letounů řady An-10 (Cat), Il-18 (Coot) a Tu-104 (Camel). Vývoj nákladního Tu-154 (Careless A), který měl být schopen přepravy nákladu o celkové hmotnosti 25 t na vzdálenost 2 000 až 2 500 km rychlostí 900 km/h, byl ale krátce nato odložen. Důvodem toho byly počáteční potíže s pevností křídla prvních sériových verzí tohoto stroje v podobě modelu Tu-154 (Careless A) a Tu-154A (Careless A). Práce na nákladním Tu-154 (Careless A) byly obnoveny až na konci 70. let, tj. krátce poté, co byl do linkového provozu zaveden model Tu-154B (Careless A), který měl křídlo se zesílenou konstrukcí. Nákladní modifikace tohoto stroje obdržela označení Tu-154T a v původní projektové podobě byla řešena jako konvertibilní. Letoun typu Tu-154T tedy měl být schopen přepravy nákladu, cestujících nebo smíšené přepravy nákladu a cestujících. Za chodu projektových prací bylo ale rozhodnuto jej pojmout jako ryze nákladní stroj. V této souvislosti bylo jeho označení změněno na Tu-154S. Krátce byl však nákladní Tu-154B (Careless A) znám jako Tu-164. Zpočátku Aeroflot o nákladní Tu-154S (Careless A) nejevil žádný zájem. S oficiální zelenou se projekt tohoto stroje setkal teprve až dne 29. května 1980. Konstrukce nákladního modelu Tu-154S (Careless A) byla v maximální míře unifikovaná s konstrukcí výchozího dopravního modelu Tu-154B (Careless A). Od toho se nákladní model Tu-154S (Careless A) odlišoval prakticky pouze interiérem kabiny v oblasti za předním vstupním vestibulem a instalací rozměrných hydraulicky ovládaných obdélníkových nákladových vrat na levoboku trupu, přímo mezi předními a zadními vstupními dveřmi. Instalace zmíněných nákladových dveří si ale vyžádala zesílit konstrukci levoboku trupu zástavbou kovového plátu a současně v této oblasti zmenšit počet postranních okének. Nákladová kabina letounu typu Tu-154S (Careless A) zaujímala prostor předního osobního oddělení, zadního vstupního vestibulu s palubní kuchyňkou a zadního osobního oddělení a měla objem 135 m3. Do nákladové kabiny tohoto modelu bylo možné umístit např. devět standardních 2,235 x 2,743 x 0,025 m palet s nákladem o výšce 1,82 m, dvě před a sedm za nákladová vrata. Celkový objem paletizovaného nákladu tedy činil 72 m3. K přepravě nákladu bylo ale možné využívat též oba podpalubní zavazadlové úložné prostory. Ty přitom měly celkový objem 38 m3. Uvnitř nákladového prostoru a obou podpalubních prostor mohl letoun typu Tu-154S (Careless A) přepravovat náklad do celkové hmotnosti 20 t. Vlastní náklad měl přitom hmotnost 19 t. Zbylá 1 t připadala na palety a sítě a řemeny určené k uchycení nákladu. Hmotnost paletizovaného nákladu byla limitována 19,6 t. Demontáž sedadel cestujících, stropních polic pro příruční zavazadla, palubní kuchyňky a dalších komponent kabiny cestujících přitom sebou přinesla pokles hmotnosti o nějaké 3 t. Naproti tomu instalace nákladových vrat s hydraulickým systémem pro otevírání a zavírání, zařízení pro manipulaci s nákladem, ochranných panelů bočních stěn kabiny, ochranných mříží postranních oken kabiny a utěsnění podlahy kabiny (kuli zamezení případných průsaků při přepravě kapalného nákladu) přidala okolo 2 t. Dle původních plánů mělo konverzí na nákladní model Tu-154S (Careless A) projít, v prostorách závodu č.18 z Kujbyševa, 20 letounů řady Tu-154 (Careless A) ze stavu Aeroflotu. Nakonec bylo na tento model přestavěno pouhých devět letounů této řady. Nejprve, ke dni 30. listopadu 1982, byly na nákladní model Tu-154S (Careless A) konvertovány dva letouny typu Tu-154 (CCCP-85019 a -85037) a čtyři letouny typu Tu-154A (CCCP-85060, -85062, -85063, -85067). Později konverzí na tento model prošly ještě tři letouny typu Tu-154A (CCCP-85081, -85084 a -85086). V rámci konverze na nákladní model Tu-154S (Careless A) byla konstrukce a palubní vybavení všech devíti zmíněných strojů dopracována do standardu Tu-154B (Careless A). Závodní zkoušky nákladního modelu Tu-154S (Careless A) byly poměrně krátké. Tomu následovaly provozní zkoušky u Aeroflotu. Na provozních zkouškách, které se rozeběhly dne 15. listopadu 1982 a byly završeny dnem 31. března 1983, se podílely dva exempláře letounu typu Tu-154S (CCCP-85067 a -85086). V rámci provozních zkoušek byl prověřován nejen vlastní letoun, ale i pro tento stroj speciálně navržené pozemní odbavovací vybavení (mobilní vysokozdvižné zařízení pro nakládání palet). Mezi lednem a únorem roku 1983 byly dva letouny typu Tu-154S (CCCP-85067 a -85081) testovány 63. LO CUMVS (Centrální ředitelství mezinárodních linek) za podpory OKB A.N. Tupoleva. Další série zkušebních letů byla realizována v červenci roku 1983 s letounem Tu-154S (CCCP-85019). Celý zkušební program nákladního letounu typu Tu-154S (Careless A) byl završen podpisem výnosu ze dne 30. března 1984, na jehož základě byl tento model schválen pro provoz na linkách Aeroflotu. Většina nákladních Tu-154S (Careless A) byla nasazována 63. LO CUMVS na mezinárodní linky. Dva z těchto strojů (CCCP-85019 a -85037) provozovala 3. letka 198. LO Chabarovského OAO Dálnovýchodního UGA. Další letoun tohoto typu (CCCP-85086) údajně létal u 186. LO Dušambského OAO Tádžického UGA. Rozpadu SSSR, k němuž došlo v roce 1991, se dočkalo šest nákladních Tu-154S (Careless A) (CCCP-85019, -85037, -85060, -85062, -85081, -85084). Poslední z nich dolétal v roce 1997.

Verze:  -

Vyrobeno:  9 exemplářů (Zatímco dva z nich vznikly konverzí sériových Tu-154, základem zbylých sedmi těchto strojů se staly sériové Tu-154A.)

Uživatelé:  Rusko a SSSR

 

 

 

Posádka:    dva piloti a palubní mechanik (a popř. ještě navigátor a radista)

Pohon:       tři dvouproudové motory typu Kuzněcov NK-8-2U s max. tahem po 10 500 kp

Radar:        povětrnostní impulsní dopplerovský radiolokátor typu Groza-154, instalovaný ve špici trupu

Kapacita:   náklad do celkové hmotnosti 20 000 kg, přepravovaný uvnitř nákladové kabiny s objemem 135 m3 a dvou podpalubních zavazadlových úložných prostorů s celkovým objemem 38 m3

 

 

TTD:  
Rozpětí křídla: 37,55 m
Délka: 47,90 m
Výška: 11,40 m
Prázdná hmotnost: 52 000 kg
Max. vzletová hmotnost: 98 000 kg
Max. rychlost: 950 km/h
Cestovní rychlost: 900 km/h
Praktický dostup: 12 300 m
Dolet s 20 t zátěží: 2 900 km

 

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 29.11.2017