Tupolev Tu-204-100V (vzdušná zkušebna)

Typ:  speciální modifikace středně těžkého dopravního letounu typu Tu-204-100V zastávající roli motorové vzdušné zkušebny

Určení: prověření činnosti dvouproudového motoru typu PS-90A2 za reálných podmínek

Odlišnosti od letounu Tu-204-100:

- instalace 17 500 kp motoru typu PS-90A2 na místo levého 16 140 kp motoru typu PS-90A

Historie:  V roce 2009 byl jeden sériový Tu-204-100V upraven na vzdušnou zkušebnu dvouproudového motoru typu PS-90A2 značky Aviadvigatel, pohonné jednotky letounu typu Tu-204SM. Konkrétně přitom šlo o letoun Tu-204-100V (RA-64048), který pocházel z objednávky společnosti Red Wings. Společnost Red Wings zmíněný stroj konstrukční kanceláři Aviadvigatel poskytla na základě smlouvy z května roku 2009. Vzhledem k tomu, že je zařízení pro monitorování motorů standardní součástí vybavení každého letounu typu Tu-204-100V, přestavba tohoto stroje na motorovou zkušebnu spočívala prakticky pouze v záměně levého motoru typu PS-90A testovaným motorem typu PS-90A2 (č.93-03). Instalaci testovaného motoru přitom letoun Tu-204-100V (RA-64048) obdržel v prostorách výrobního závodu Aviastar z Uljanovska. Letoun Tu-204-100V (RA-64048) nesl oranžovo-modré zbarvení cestovní kanceláře Coral Travel a v rámci zkoušek motoru typu PS-90A2 vykonal, mezi 17. říjnem a 19. listopadem roku 2009 z podnikového letiště závodu Aviastar, celkem 18 letů s celkovou délkou trvání 83 h a 47 min. Na zkouškách zmíněného motoru na letounu Tu-204-100V (RA-64048) se přitom kromě pilotů JSC A.N. Tupoleva podíleli též specialisté závodu Aviastar, institutu GosNII GA (Státní zkušební institut civilního letectva), konstrukční kanceláře Aviadvigatel a závodu Permskije Motory. Vzhledem k tomu, že společnost Red Wings neměla na převzetí letounu Tu-204-100V (RA-64048) prostředky, po ukončení zkušebního programu byl tento stroj upraven na exportní model Tu-204-100E a následně prodán severokorejské společnosti Air Koryo.

Verze:  -

Vyrobeno:  jeden exemplář (vznikl konverzí sériového Tu-204-100V)

Uživatelé:  žádní (pouze výzkumný stroj)

 

 

 

Posádka:    dva piloti, palubní mechanik a skupina zkušebních techniků

Pohon:        jeden dvouproudový motor typu Aviadvigatěl PS-90A s max. tahem 16 140 kp a jeden dvouproudový motor typu Aviadvigatěl PS-90A2 s max. tahem 17 500 kp

Radar:       povětrnostní radiolokátor blíže nespecifikovaného typu, instalovaný uvnitř špice trupu

 

 

TTD:  
Rozpětí křídla: 41,80 m
Délka: 46,10 m
Výška: 13,88 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Cestovní rychlost: 850 km/h
Praktický dostup: ?
Dolet: ?

 

Poslední úpravy provedeny dne: 2.4.2016