Tupolev Tu-22RDM Profil (‘Blinder C variant 2’)

Typ:  pokročilá ryze průzkumná modifikace středně těžkého strategického průzkumného-bombardovacího letounu typu Tu-22RD (Blinder C); tento model vzešel z modernizačního programu letounů typu Tu-22R/RD (Blinder C) ze stavu VVS

Určení:  zjišťování pozice vojsk, inženýrsko-technických konstrukcí (mosty, komunikace, komunikační uzle) a hladinových cílů, rozpoznávaní bojové techniky protivníka, mapování terénu za pomoci radiolokátoru a zjišťování pozice, typu a pracovního režimu pozemních radiolokačních stanic PVO

Odlišnosti od letounu Tu-22RD (Blinder C):

- absence bombardovacího vybavení

- modifikovaný palivový systém vyjmutím palivové nádrže č.1 (to v přední části trupu uvolnilo prostor pro speciální vybavení) a instalací dvou dodatečných palivových čerpadel u palivové nádrže č.2 (ty slouží k zásobování motorů palivem při startování) a automatického systému pro odběr paliva typu TAC2-1B (na místo typu TAC2-1D)

- instalace stanice pro radiotechnický průzkum typu SRS-13 Tangaž na místo stanice pro radiotechnický typu SRS-7 Romb-4B. V této souvislosti ploché obdélníkové panely nacházející se na bocích přední části trupu, v oblasti mezi příďovým podvozkem a křídlem, nahradily o poznání větší dielektrické panely s tvarem pětiúhelníku a vypouklým profilem.

- instalace panoramatického fotoaparátu pro snímkování z malých výšek typu AP-402 za šachtou příďového podvozku na místo topografického fotoaparátu typu AFA-41/20. Instalace fotoaparátu pro šikmé snímkování typu AFA-42/100 za okénkem, které se nachází po pravoboku přední části trupu, přímo za šachtou příďového podvozku, přitom zůstala zachována.

- instalace radiolokátoru s bočním vyzařováním (SLAR) typu iz.202 Šompol (Fox Flat), IČ senzoru typu 7R Oseň a dvou fotoaparátů pro vertikální snímkování za denních podmínek typu AFA-54/75 či AFA-54/100 (nebo jednoho fotoaparátu pro noční snímkování typu UA-47 se 152-ti osvětlovacími patronami typu FP-100) uvnitř širokého hranatého člunovitého krytu vystupujícího z trupové pumovnice. Antény radaru typu iz.202 Šompol (Fox Flat) se nacházející za dielektrickými panely, které jsou vetknuty do boků přední části zmíněného krytu. Okénko IČ senzoru typu 7R je umístěno na břichu tohoto krytu, přímo za anténami SLAR. Přímo za ním se nacházejí okénka optiky fotoaparátů.

- modifikované radiovybavení. Součástí radiovybavení tohoto modelu se staly dvě velitelské radiostanice typu R-832M Evkalipt-SMU, vysílací radiostanice typu R-847T-EP, přijímací radiostanice typu R-876T-EP, šifrovací-dešifrovací aparatura typu T-817 a ATC odpovídač typu SO-69.

- instalace výstražného RL systému typu SPO-15S Berjoza-S na místo výstražného RL systému typu SPO-3/-10 Sirena-3/-3M. Antény zmíněného systému se nacházejí uvnitř náběžné hrany vnějších částí křídla a na koncích křídelních podvozkových gondol.

- instalace výmetnic klamných IČ cílů typu ASO-2I-E7R na břichu obou křídelních podvozkových gondol, přímo za výmetnicemi klamných RL cílů typu KDS-16GM Avtomat-2

- instalace aktivních RL rušičů individuální ochrany pro přední polosféru typu SPS-151ME a SPS-153ER (nebo SPS-152ER) v předním přístrojovém oddělení. Zmíněné zařízení využívá dva páry antén. Zatímco jeden z nich je umístěn pod drobnými polokapkovitými kryty nacházejícími se na bocích přední části trupu, na úrovni příďového podvozku, ten druhý je vetknut do kořenů náběžné hrany křídla. Přímo pod předním párem antén zmíněných rušičů se nacházejí drobné kapsovité lapače vzduchu chladícího systému rušící aparatury

 - instalace demontovatelného vřetenovitého kontejneru (se zploštělými boky) typu SSEP s aktivními RL rušiči individuální ochrany pro zadní polosféru typu SPS-151MD systému Sirena-MD a SPS-153DA (nebo SPS-152DA) systému Sirena-D a výmetnicí klamných IČ cílů typu ASO-2I-E7R na místo ocasní obranné střelecké věže typu DK-20/-21, výstražného radiolokátoru pro zadní polosféru typu PRS-3/-4 (Fan Tail/Box Tail) a střeleckého TV zaměřovače typu TP-1. Instalace výmetnice typu ASO-2I-E7R se nachází na břichu zmíněného kontejneru. Přímo před ní je umístěn drobný polokapkovitý kryt antény rušiče typu SPS-151MD. Další dvě antény zmíněného rušiče se nacházejí na bocích kontejneru typu SSEP. Rušič typu SPS-153DA (nebo SPS-152DA) využívá též tři antény. Zatímco jedna z nich se nachází v zakončení ocasního kontejneru, zbylé dvě antény tohoto zařízení jsou umístěny na jeho bocích, přímo před anténami rušiče typu SPS-151MD.

Historie:  Na konci 70. let byl zahájen, v rámci programu Profil, modernizační program středně těžkých nadzvukových strategických průzkumných-bombardovacích letounů typu Tu-22R/RD (Blinder C). Zmíněný modernizační program byl vystavěn na zástavbě nového průzkumného vybavení, nových obranných systémů a nového radiovybavení a dal za vznik modelu Tu-22RDM (Blinder C variant 2). Součástí průzkumného vybavení zmíněného modelu se přitom staly nové fotoaparáty, nová stanice pro radiotechnický průzkum typu SRS-13 Tangaž, IČ senzor typu 7R Oseň a radiolokátor s bočním vyzařováním (SLAR) typu iz.202 Šompol (Fox Flat). Zatímco stanice typu SRS-13 Tangaž byla pro letoun typu Tu-22RDM (Blinder C variant 2) převzata od letounu typu MiG-25RBT (Foxbat B), radiolokátor typu Šompol (Fox Flat) pocházel od letounu typu MiG-25RBŠ (Foxbat D). Modernizovaný Tu-22RDM (Blinder C variant 2) nebyl schopen provádět pumové útoky. Základem prototypu tohoto modelu se stal letoun Tu-22R (905). Celý modernizační program Tu-22RDM (Blinder C variant 2) se nakonec omezil na 12 letounů typu Tu-22RD (Blinder C). Ty přitom konverzí na tento standard prošly v letech 1981 až 1982 v prostorách leteckého opravárenského závodu (ARZ) č.360 z Rjazaně. Všechny modernizované Tu-22RDM (Blinder C variant 2) byly zařazeny do výzbroje 1. letky 290. ODRAP (samostatný dálkový průzkumný letecký pluk) s domovskou základnou v běloruské Zjabrovce. Modernizované Tu-22RDM (Blinder C variant 2) se dočkaly jediného skutečného bojového nasazení, a to v konfliktu Arménie a Ázerbájdžánu o Náhorní Karabach. V rámci zmíněného konfliktu přitom čtveřice těchto strojů za podpory jednoho REB speciálu typu Tu-22PD (Blinder E) zajistila, březnu roku 1989, průzkum okolí hlavního města Náhorního Karabachu Stěpanakertu. Zde se totiž mělo nacházet 18 tanků a 4 obrněná vozidla, která byla ukradena válčícími stranami 18. Armádě. Provoz všech modernizovaných Tu-22RDM (Blinder C variant 2) byl ukončen v první polovině 90. let. Poté bylo z jejich draků vyjmuto veškeré průzkumné vybavení, aby mohlo být zužitkováno 444. TBAP (těžký bombardovací letecký pluk) s domovskou základnou Vozdviženka. Zmíněný pluk se totiž krátce předtím stal provozovatelem průzkumného speciálu typu Tu-22MR (Backfire D), který s typem Tu-22RDM (Blinder C variant 2) sdílel průzkumné vybavení.

Verze:  -

Vyrobeno:  13 exemplářů (vznikly konverzí sériových jednoho Tu-22R a dvanácti Tu-22RD)

Uživatelé:  Rusko a SSSR

 

 

 

Posádka:    pilot, navigátor a radista

Pohon:       dva proudové motory typu Dobrynin RD-7M2 s max. tahem po 11 000 kp / 16 500 kp s vypnutým / zapnutým přídavným spalováním

Radar:        impulsní dopplerovský navigační-bombardovací radiolokátor typu Rubín-1L (Short Horn), instalovaný v přídi trupu, a radiolokátor s bočním vyzařováním typu iz.202 Šompol (Fox Flat), instalovaný v podtrupovém člunovitém krytu. Radiolokátor typu Rubín-1L (Short Horn) má vyhledávací dosah 310 km a slouží k navigaci, vyhledávání a sledování rozměrných pozemních cílů a mapování povrchu země (do vzdálenosti 170 km). Radiolokátor typu Šompol (Fox Flat) má rozlišovací schopnost 7,5 až 10 m a slouží k vyhledávání a sledování pozemních cílů a mapování povrchu země (SLAR). Za pomoci zmíněného radaru lze pořizovat radiolokační obraz pásu země o šířce 24 km ve vzdálenosti mezi 4 a 41 km směrem doprava nebo doleva od směru letu, a to v průběhu letu rychlostí přes 700 km/h ve výškách 500 až 3 000 m, resp. rychlostí přes 850 km/h ve výškách 3 000 až 14 000 m. Informace získané za pomoci radiolokátoru typu Šompol (Fox Flat) jsou zaznamenávány na film. Analýza záznamu je prováděna na zemi.

Vybavení:   - zaměřovací: žádné

                    - průzkumné: - jeden fotoaparát pro šikmé snímkování typu AFA-42/100. Instalace tohoto fotoaparátu je umístěna za okénkem, které se nachází po pravoboku přední části trupu, přímo za šachtou příďového podvozku.

                   - jeden panoramatický fotoaparát typu AP-402. Instalace tohoto fotoaparátu je umístěna za okénkem, které se nachází na břichu přední části trupu, přímo za šachtou příďového podvozku. Za pomoci fotoaparátu typu AP-402 lze pořizovat snímky v průběhu letu rychlostí 600 až 1 400 km/h ve výškách 100 až 1 000 m.

                   - dva fotoaparáty pro vertikální snímkování za denních podmínek typu AFA-54/75 či AFA-54/100 nebo jeden fotoaparát pro vertikální snímkování za nočních podmínek typu UA-47 se 152-ti osvětlovacími patronami typu FP-100. Instalace zmíněných fotoaparátů je umístěna za okénky, které jsou vetknuty do zadní části břicha podtrupového člunovitého krytu. Zatímco za pomoci fotoaparátu typu AFA-54/75 lze pořizovat snímky z výšek nad 2 250 m, fotoaparát typu AFA-54/100 slouží k snímkování z výšek nad 3 000 m. Fotoaparát typu UA-47 umožňuje snímkování v průběhu letu rychlostí do 1 000 km/h ve výškách 300 až 350 m; resp. rychlostí do 1 100 km/h ve výškách 350 až 1 000 m.

                  - IČ senzor typu 7R Oseň. Toto zařízení se nachází za okénkem, které je vetknuto do střední části břicha podtrupového člunovitého krytu, a slouží k mapování terénu za všech meteorologickým podmínek ve dne i v noci v průběhu letu rychlostí přes 600 km/h ve výškách  200 až 4 000 m, resp. rychlostí přes 770 km/h ve výškách nad 4 000 m.

                  - stanice pro radiotechnický průzkum typu SRS-13 Tangaž. Antény tohoto zařízení jsou umístěny za vypouklými dielektrickými panely s tvarem pětiúhelníku, které se nacházejí na obou bocích přední části trupu, v oblasti mezi příďovým podvozkem a křídlem. Stanice typu Tangaž má pracovní frekvenci 1,8 až 300 cm a dokáže zjistit typ, pracovní režim a přibližnou polohu pozemních radiolokačních stanic. Zápis informací pořízených za pomoci této stanice je prováděn na magnetický pásek. Analýza záznamu probíhá na zemi.

                  - obranné: identifikační systém „vlastní-cizí“ typu SRZO-2M Chrom-Nikl (Odd Rods) (dvě sestavy tří nevelkých nestejně vysokých tandemově uspořádaných tyčových antén instalované po jedné na břichu přední a zadní části trupu), výstražný RL systému typu SPO-15S Berjoza-S (po dvou anténách uvnitř náběžné hrany vnějších částí křídla a na koncích křídelních podvozkových gondol), dvě výmetnice 416-ti klamných RL cílů, které slouží k rušení RL stanic pracujících ve vlnovém pásmu 0,6 až 12,5 cm, typu KDS-16GM Avtomat-2 (po jedné na břichu křídelních podvozkových gondol, přímo za šachtami hlavního podvozku), jedna výmetnice klamných RL cílů, které slouží k rušení RL stanic pracujících ve vlnovém pásmu 0,8 až 4 m, typu APP-22 Avtomat-3 (její instalace se nachází v zadní části trupové pumovnice, přímo za kontejnerem z průzkumným vybavením), tři výmetnice klamných IČ cílů typu ASO-2I-E7R (po jedné na břichu podvozkových gondol, přímo výmetnicemi typu KDS-16GM, a na břichu koncového trupového krytu typu SSEP), aktivní RL rušiče individuální ochrany pro přední polosféru typu SPS-151ME a SPS-153ER (nebo SPS-152ER) (dva páry antén instalované po jedné na bocích přední části trupu, na úrovni příďového podvozku, a v kořenech náběžné hrany křídla) a aktivní RL rušiče individuální ochrany pro zadní polosféru typu SPS-151MD systému Sirena-MD a SPS-153DA (nebo SPS-152DA) systému Sirena-D  (šest antén instalovaných na konci, bocích a břichu koncového trupového kontejneru typu SSEP)

Výzbroj:    žádná

 

 

TTD:  
Rozpětí křídla: 23,75 m
Délka bez/s PT-1: 41,60/42,60 m
Výška: 10,04 m
Prázdná hmotnost: 50 200 kg
Max. vzletová hmotnost: 92 000 kg
Max. rychlost: 1 600 km/h
Praktický dostup: 13 500 m
Max. dolet: 5 650 km

 

 

poslední úpravy provedeny dne: 27.8.2017