Tupolev Tu-134AK Karpaty-ST (‘Crusty Comsat mod’)

Typ:  modifikace vládního salónního speciálu typu Tu-134AK (Crusty VIP mod) se speciálním komunikačním vybavením

Určení:  přeprava vysoce postavených představitelů ozbrojených sil

Odlišnosti od letounu Tu-134AK (Crusty VIP mod):

- instalace radiokomunikačního systému s kódovaným přenosem typu Karpaty-ST. Obsluhu tohoto zařízení obstarává trojice operátorů.

- instalace podlouhlého člunovitého krytu, který ukrývá antény a kabelové vedení, v ose hřbetu střední části trupu alá Il-62M Salon TM-3SUR (Classic Comsat mod). Zmíněný kryt začíná na úrovni předního páru postranních nouzových výstupů a končí na úrovni kořene náběžné hrany SOP.

- instalace nevelké břitové antény na vrcholu SOP

- modifikované uspořádání interiéru kabiny cestujících. Kabina cestujících tohoto modelu je uzpůsobena k dopravě 27-ti osob a je rozdělena na dva VIP salonky se sedadly pro 6 a 7 osob a dvě standardní osobní oddělení v turistické třídě se sedadly 6 a 8 osob.

Historie:  Vládní salónní speciál typu Tu-134AK (Crusty VIP mod), který není ničím jiným, než modifikací středně těžkého dvoumotorového proudového regionálního dopravního letounu typu Tu-134A (Crusty), vznikl v celé řadě úprav navzájem se od sebe lišících uspořádáním interiéru kabiny cestujících a instalací palubního vybavení. Součástí vybavení některých z nich se přitom stal též speciální radiokomunikační systém s kódovaným přenosem. Jedna z těchto subverzí byla vyhrazena pro sovětského ministra obrany a byla opatřena VKV radiokomunikačním systémem s kódovaným přenosem typu Karpaty-ST. V této úpravě byly dokončeny dva exempláře letounu typu Tu-134AK (Crusty VIP mod). Od ostatních exemplářů tohoto stroje bylo přitom zmíněné letouny možné velmi snadno rozpoznat díky instalaci podlouhlého člunovitého krytu, který ukrýval antény a kabelové vedení, v ose hřbetu střední části trupu alá Il-62M Salon TM-3SUR (Classic Comsat mod). Kabina cestujících těchto strojů byla uzpůsobena k dopravě 27-ti osob a byla rozdělena na dva VIP salonky a dvě standardní osobní oddělení v turistické třídě. Obsluhu stanice typu Karpaty-SP obstarávali tři operátoři. Protože hmotnost aparatury zmíněného systému dosahovala celých 2 900 kg, zásoba paliva letounu typu Tu-134AK Karpaty-ST (Crusty Comsat mod) byla omezena na 13 840 kg. Dolet tohoto speciálu proto činil 3 340 km. Provozovatelem obou dvou exemplářů speciálu typu Tu-134AK Karpaty-ST (Crusty Comsat mod) se stala 8. ADON (Letecká divize zvláštního určení) s domovskou základnou v Čkalovsk. Zmíněnému útvaru byly přitom tyto stroje předány v letech 1976 až 1977. Zpočátku oba dva exempláře speciálu typu Tu-134AK Karpaty-ST (Crusty Comsat mod) nesly civilní registrace CCCP-65680 a CCCP-65681. Později však obdržely výsostné označení VVS a trupová čísla „černá 680“ a „černá 681“. V říjnu roku 1990 jeden z nich (černá 681) dopravil sovětskou vládní delegaci do Londýna. Na konci roku 1995 byly oba dva exempláře speciálu typu Tu-134AK Karpaty-ST (Crusty Comsat mod) zbaveny speciálního komunikačního vybavení a opatřeny novým interiérem kabiny cestujících se sedadly pro 44 osob.

Verze:  -

Vyrobeno:  dva exempláře

Uživatelé:  Rusko a SSSR

 

 

 

Posádka:    dva piloti, navigátor, radista, palubní mechanik a tři operátoři radiokomunikačního systému

Pohon:        dva dvouproudové motory typu Solovjov D-30 2. série s max. tahem po 6 800 kp

Radar:         povětrnostní-navigační impulsní dopplerovský radiolokátor typu ROZ-1 Locija, instalovaný pod polokapkovitým krytem nacházejícím se na břichu přídě trupu, přímo před šachtou příďového podvozku

Kapacita:     27 osob

 

 

TTD:  
Rozpětí křídla: 29,01 m
Délka: 37,10 m
Výška: 9,02 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Cestovní rychlost: ?
Praktický dostup: ?
Max. dolet: 3 340 km

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 21.12.2017