Tupolev Tu-134BV

Typ:  speciální modifikace středně těžkého dopravního letounu typu Tu-134B (Crusty)

Určení:  kalibrování letištních navigačních systémů a ověřování činnosti automatického systému pro přiblížení na přistání a automatického přistávacího systému kosmického raketoplánu typu Buran [Ram R]

Odlišnosti od letounu Tu-134B (Crusty):

- instalace jednoho páru vystouplých zaoblených krytů s plochým profilem na bocích přední části trupu, přímo za příďovým krytem antény radiolokátoru. Na plochých bocích zmíněných krytů se nachází instalace jednoho páru nevelkých štěrbinových antén.

- instalace plochého krytu výkonného výsuvného světlometu, který slouží k foto-teodolitickým měřením, v ose břicha přední části trupu, přímo před šachtou příďového podvozku

- absence předního páru 0,586 x 0,6 m postranních nouzových výstupů. Naproti tomu zadní pár 0,916 x 0,6 m nouzových výstupů ICAO Type III zůstal zachován.

- výrazně menší počet 40 cm kulatých okének na bocích trupu. Na pravoboku tohoto modelu se nachází jedenáct 40 cm kulatých okének (na místo 16-ti), z nichž to osmé je součástí nouzového výstupu. Na levoboku tohoto modelu je zase umístěno deset 40 cm kulatých okének (na místo 15-ti), přičemž to druhé je včleněno do vstupních dveří (u modelu Tu-134B to první) a to osmé do nouzového výstupu. Počet 30 cm kulatých okének nacházejících se na pravoboku přitom zůstal bez změn.

- instalace speciálního přístrojového vybavení a pracovních konzol operátorů v prostoru kabiny cestujících

- instalace dalších tří antén typu AŠS s tvarem obráceného písmene „L“, po jedné v ose hřbetu trupu, na úrovni náběžné hrany křídla, v ose hřbetu trupu, na úrovni odtokové hrany křídla, a na vrcholu svislé ocasní plochy. Model Tu-134B je opatřen pouze dvojicí antén typu AŠS, z nichž jedna se nachází v ose hřbetu trupu, přímo za kabinou letové posádky, a jedna v ose břicha trupu, přímo za šachtou příďového podvozku.

Historie:  Jediný exemplář speciálu typu Tu-134BV (CCCP-65931), který nebyl ničím jiným, než modifikací středně těžkého dvoumotorového proudového regionálního dopravního letounu typu Tu-134B-3 (Crusty), byl postaven speciálně pro potřeby leningradského institutu VNIIRA  (LNPO Leninets), zabývajícího se vývojem avioniky. Brány závodu č.135 z Charkova přitom tento stroj opustil dne 2. prosince 1983. Jediný exemplář speciálu typu Tu-134BV sloužil pro kalibrování letištních navigačních systémů. Současně však zastával též roli vzdušné zkušebny automatického systému pro přiblížení na přistání a automatického přistávacího systému kosmického raketoplánu typu Buran [Ram R], sovětského protějšku amerického kosmického nosného systému Space Shuttle. Široké veřejnosti byl jediný exemplář speciálu typu Tu-134BV poprvé prezentován dne 18. srpna 1991 v rámci dne otevřených dveří na letecké základně v Puškinu. Napodruhé byl tento stroj k vidění na letecké přehlídce, která se konala dne 18. srpna 1997 k příležitosti oslav 60. výročí přeletu V.P. Čkalova přes Severní pól. Jediný exemplář speciálu typu Tu-134BV se ale stal též součástí statické ukázky výstavy Business Aviation 2001, konající se v srpnu roku 2001 v Puškinu.

Verze:  -

Vyrobeno:  jeden exemplář

Uživatelé:  Rusko a SSSR

 

 

 

Posádka:    ?

Pohon:       dva dvouproudové motory Solovjov D-30 3. série s max. tahem po 6 930 kp

Radar:        povětrnostní-navigační impulsní dopplerovský radiolokátor typu Groza-M134, vestavěný do špice trupu

 

 

TTD:  
Rozpětí křídla: 29,01 m
Délka: 37,32 m
Výška: 9,02 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Cestovní rychlost: ?
Praktický dostup: ?
Max. dolet: ?

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 21.12.2017