Mikojan-Gurjevič MiG-31B/BS (‘Foxhound A’)

Typ:  pokročilá modifikace přepadového stíhacího letounu typu MiG-31/iz.01DZ (Foxhound A)

Určení:  ničení vzdušných cílů v rámci protivzdušné obrany a řízení činnosti stíhacích letounů opatřených méně výkonným radiolokátorem

Odlišnosti modelu MiG-31B od letounu MiG-31/iz.01DZ (Foxhound A):

- instalace radiolokačního komplexu typu RP-31A (S800A) Zaslon-A, který vykazuje větším dosahem a vyšší odolností proti rušení, na místo radiolokačního komplexu typu RP-31 (S800) Zaslon (Flash Dance) uvnitř nezměněného příďového krytu

- modifikovaný navigační komplex instalací satelitního navigačního systému

- modifikované prostředky radioelektronického boje (v této souvislosti se na koncích křídla objevily štíhlé válcovité kontejnery)

- instalace testovací aparatury typu Ekran (na místo typu RIU)

- rozšířená škála raketové výzbroje o dalekodosahové PLŘS typu R-33S (modifikace střely typu R-33 s prodlouženým dosahem)

Historie:  O schopnostech zbraňového systému těžkého přepadového stíhače typu MiG-31 (Foxhound A), který byl do výzbroje PVO zařazen v roce 1980, měl potenciální protivník v podobě USA a států NATO zpočátku jen minimum informací. To se ale změnilo již v roce 1985. Tehdy totiž šéfkonstruktér konstrukční kanceláře Fazotron A.G. Tolkačev předal západní rozvědce podrobné údaje o radarových systémech nejmodernějších bojových letounů sovětské konstrukce. Díky tomu se západní specialisté dozvěděli o všech přednostech a slabinách nejen AWACS speciálu typu A-50 (Mainstay A) a frontového stíhače typu MiG-29 (Fulcrum A/C), ale i přepadového stíhače typu MiG-31 (Foxhound A). Jelikož letoun typu MiG-31 (Foxhound A) tímto znatelně ztratil na své původní bojové hodnotě, krátce nato se rozeběhly práce na jeho pokročilé modifikaci s vylepšeným zbraňovým systémem. Zmíněná modifikace MiGu-31 (Foxhound A) vešla ve známost pod označením MiG-31B (iz.01B) (Foxhound A) a již od počátku byla považována pouze za přechodový typ na období, než se podaří dokončit vývoj ještě pokročilejšího MiGu-31M (Foxhound B), jehož zbraňový systém byl vystavěn na radiolokačním komplexu typu RP-31M Zaslon-M a PLŘS velmi velkého dosahu typu K-37 (AA-X-13). Model MiG-31B (Foxhound A) vycházel z vylepšeného MiGu-31 (iz.01DZ) (Foxhound A), který byl opatřen instalací výsuvného nástavce pro doplňování paliva za letu, a vyznačoval se zejména instalací radiolokačního komplexu typu RP-31A Zaslon-A. Tento derivát radiolokačního komplexu typu RP-31 Zaslon (Flash Dance) standardního MiGu-31 (Foxhound A), přitom vykazoval větším dosahem a v neposlední řadě též vyšší odolností proti rušení. Kromě toho spolupracoval s naváděcím systémem nové PLŘS velkého dosahu typu R-33S (AA-9 Amos), která nebyla ničím jiným, než modifikací střely typu R-33 (AA-9 Amos) s prodlouženým dosahem. Střelu typu R-33S (AA-9 Amos) bylo navíc možně, na rozdíl od střely typu R-33 (AA-9 Amos), opatřit jadernou bojovou hlavicí. Změny se přitom dotkly též avionického vybavení a obranného systému. Do výrobního programu závodu č.21 z Gorkého (od roku 1991 Nižnyj Novogrod) byl letoun typu MiG-31B (Foxhound A) zařazen v roce 1991. Do výroby tohoto modelu ale neblaze zasáhl rozpad SSSR, k němuž došlo v roce 1991, spolu s těžkou ekonomickou krizí, která na počátku 90. let zachvátila všechny postsovětské republiky, včetně Ruska. Protože se PVO v těchto podmínkách nedostávaly finance na nákup nové techniky, produkce MiGu-31B (Foxhound A) se nakonec zastavila již v roce 1992, po předání pouhých 69-ti sériových strojů. Mezitím byl v prostorách toho samého závodu do standardu MiG-31B (Foxhound A) v rámci modernizačního programu dopracován menší počet operačních MiGů-31 (iz.01) (Foxhound A). Takto modifikované MiGy-31 (iz.01) (Foxhound A) přitom vešly ve známost pod označením MiGy-31BS (iz.01BS) (Foxhound A) a na rozdíl od nově vyrobených MiGů-31B (Foxhound A) postrádaly instalaci výsuvného nástavce pro doplňování paliva za letu. Jeho zavedení by si totiž vyžádalo přepracovat vnitřní konstrukci celé přední části trupu. Naproti tomu zbraňový systém a avioniku modernizované MiGy-31BS (Foxhound A) přebíraly od nově vyrobených MiGů-31B (Foxhound A) bez změn. Za operačně způsobilý byl přitom letoun typu MiG-31B/BS (Foxhound A), spolu se střelou typu R-33S (AA-9 Amos), oficiálně prohlášen dne 25. října 1999.

Verze:

MiG-31B (iz.01B) – základní sériově vyráběná modifikace letounu typu MiG-31B. Všechny exempláře tohoto modelu pocházely z novovýroby.

MiG-31BS (iz.01BS) – zjednodušená modifikace letounu typu MiG-31B bez instalace výsuvného nástavce pro doplňování paliva za letu. Všechny exempláře tohoto modelu vznikly konverzí operačních MiGů-31 (iz.01) (Foxhound A) ze stavu PVO.

Vyrobeno:  69 sériových strojů

Uživatelé:  Kazachstán, Rusko a SSSR

 

 

 

Posádka:    pilot a navigátor/operátor zbraňových systémů/druhý pilot

Pohon:       dva dvouproudové motory typu Solovjov D-30F-6 s max. tahem po 9 140 - 9 270 / 14 965 - 15 510 kp s vypnutým / zapnutým přídavným spalováním

Radar:        střelecký radiolokátor s pevnou fázovanou mřížkou a digitálně vychylovaným paprskem typu 8BV radiolokačního komplexu typu RP-31A (S800A) Zaslon-A (‘Flash Dance’). Tento typ radiolokátoru slouží pro vyhledávání a sledování vzdušných cílů. Radar typu Zaslon dokáže sledovat i vzdušné cíle pohybující se na pozadí země, včetně stealth cílů, řízených střel a vrtulníků. Najednou je přitom schopen sledovat až 10 vzdušných cílů a na 4 z nich navádět PLŘS typu R-33/-33S (AA-9 Amos).

Vybavení:   - zaměřovací: elektro-optické čidlo typu 8TP s vyhledávacím dosahem 40 km a zorným polem ±60° v horizontální rovině a +6°/-16° ve vertikální rovině. Toto zařízení v sobě sdružuje IČ lokátor s laserovým dálkoměrem a slouží pro pasivní sledování vzdušných cílů ze zadní polosféry. Za pomoci elektro-optického čidla typu 8TP lze vyhledávat a zaměřovat vzdušné cíle i za podmínek silného elektronického rušení. Kromě toho je toto zařízení využíváno pro nečekané přepady vzdušných cílů v kradmé konfiguraci s vypnutým radiolokátorem (za pomoci PLŘS s pasivním IČ navedením typu R-40TD/TD1 a R-60M). Jeho instalace je přitom umístěna ve výsuvném krytu s tvarem poloviny válce, který se nachází na břichu přední části trupu, přímo za příďovým radomem radiolokátoru.

Výzbroj:     jeden 23 mm šestihlavňový rotační kanón typu GŠ-6-23 se zásobou 260 nábojů, instalovaný ve vystouplém krytu nacházejícím se na pravém boku trupu, přímo nad šachtou pravé jednotky hlavního podvozku, a čtyři PLŘS velkého dosahu s aktivním/poloaktivním RL navedením typu R-33/-33S (AA-9A/B Amos A/B), přepravované na dvou tandemově uspořádaných párech podtrupových závěsníků, sestava tří PLŘS velkého dosahu typu R-33/-33S (AA-9A/B Amos A/B), přepravovaných na podtrupových závěsnících, a dvou PLŘS velkého dosahu s pasivním IČ navedením typu R-40TD/TD1 (AA-6D Acrid D), přepravovaných na vnitřním páru křídleních závěsníků (na zbývající podtrupový závěsník se pak umisťuje naváděcí jednotka typu APP-46TD střel typu R-40TD/TD1) nebo sestava čtyř PLŘS velkého dosahu typu R-33/-33S (AA-9A/B Amos A/B), přepravovaných na podtrupových závěsnících, a dvou nebo čtyř PLŘS krátkého dosahu s pasivním IČ navedením typu R-60M (AA-8B Aphid), přepravovaných na vnitřním nebo na vnějším páru křídleních závěsníků opatřeném jednoduchými odpalovacími lištami typu APU-60-1 nebo zdvojenými odpalovacími lištami typu APU-60-2 (na vnitřní pár křídleních závěsníků lze umístit též dvojici

 

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 13,46 m 
Délka bez/s PVD:   20,52/22,69 m
Výška: 6,15 m
Prázdná hmotnost: 21 820 kg
Max. vzletová hmotnost: 45 900-46 200 kg
Max. rychlost: 3 000 km/h
Praktický dostup:   20 600 m
Max. dolet se 2 PTB:    3 300 km

 

 

* 2 500 km/h s dvojicí PLŘS typu R-40TD/TD1 (AA-6 Acrid) pod křídlem

** se čtyřmi PLŘS typu R-33/-33S (AA-9 Amos) pod trupem a 2 300 kg paliva v nádržích

*** 2 150 – 2 400 km / 2 850 – 3000 km bez / s dvojicí PTB pod křídlem a čtveřicí PLŘS typu R-33/-33S (AA-9 Amos) pod trupem

 

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 9.3.2014