Mikojan-Gurjevič MiG-31 (iz.08) / 14K168 Burevestnik

Typ:  speciální modifikace přepadového stíhacího letounu typu MiG-31/iz.01 (Foxhnoud A) tvořící jednu z komponent vzdušného protisatelitního raketového komplexu typu 14K168 Burevestnik

Určení:  ničení satelitů protivníka pohybujících se na nízkých orbitách za pomoci protisatelitní řízené střely typu 14A045 (iz.293)

Historie:  První vzdušný protisatelitní raketový komplex na bázi přepadového stíhacího letounu typu MiG-31 (Foxhound A) vešel ve známost jako 30P6 Kontakt a vzešel z výnosu z roku 1983. Zmíněný systém představoval sovětskou odpověď na obdobný americký systém, který byl založen na bázi přepadového stíhacího letounu typu F-15A Eagle, a jeho součástí se kromě speciálně upraveného letounu typu MiG-31 (Foxhound A), známého jako MiG-31D, stala též třístupňová protisatelitní řízená střela typu 79M6 z dílny MKB Fakel. Vývoj systému typu 30P6 Kontakt byl ale na počátku 90. let zmražen, tj. krátce nato poté, co byl zastaven vývoj zmíněného amerického ASAT systému. Do té doby se podařilo uskutečnit jeden jediný odpal střely typu 79M6. Tím ale letounu typu MiG-31 (Foxhound A) v roli nosiče protisatelitní střely zdaleka neodzvonilo. Na počátku 21. století byl totiž zahájen vývoj kvalitativně nového vzdušného protisatelitního raketového komplexu na bázi tohoto letounu. Zmíněný komplex vešel ve známost jako 14K168 a vzešel z OKR (zkušebně-konstrukční práce) Burevestnik, které byly zahájeny podpisem kontraktu mezi Ministerstvem obrany Ruska a NII TP (vědecko-výzkumný institut přesných přístrojů) holdingu Rossijskie Kosmičeskie Systemy ze dne 22. února 2008. Součástí komplexu typu 14K168 Burevestnik se kromě speciálně upraveného MiGu-31 (Foxhound A), který je zatím znám jako iz.08, stala též třístupňová protisatelitní střela typu 14A045 (iz.293) z dílny kolomenské KB Mašinostrenija. Zmíněná střela vzešla z OKR „293“, které byly objednány dne 1. prosince 2015, a má délku okolo devíti metrů. Nepřátelské satelity má přitom údajně ničit za pomoci manévrující hlavice s konvenční nebo jadernou náloží. Naváděcí systém střely typu 14A045 (iz.293) se údajně sestává z inerticiálního naváděcího systému a astronavigačního korekčního systému. Jeho součástí je ale možná též radiolokační korekční systém. Zaměření cíle pro zmíněnou střelu bude podle všeho zajišťovat pozemní stanoviště za využití údajů z radiolokačních a elektro-optických sledovacích systémů. K navedení nosiče střely typu 14A045 (iz.293) v podobě letounu typu MiG-31 (iz.08) na místo odpalu bude zřejmě sloužit satelitní navigační systém, který bude podle všeho využívat satelity typu Burevestnik-M a Burevestnik-KA-M z dílny MKB Kompas. Letoun typu MiG-31 (iz.08) je přitom produktem OKR Burevestnik MiG, které byly objednány dne 23. ledna 2012. Prototyp tohoto speciálu vznikl konverzí letounu MiG-31 (modrá 81). S 1:1 maketou střely typu 14A045 (iz.293) v podvěsu pod trupem se tento stroj do oblak údajně poprvé vydal v únoru roku 2018. Poprvé byl však leteckými nadšenci vyfotografován až v září toho samého roku. Bez protisatelitní střely v podvěsu byl nicméně letoun MiG-31 (modrá 81) v Žukovském poprvé spatřen již v roce 2016. Vývojové plány na rok 2018 počítaly s ověřením vlivu EMP přírodního i umělého původu na provozní bezpečnost letounu typu MiG-31 (iz.08) se střelou typu 14A045 (iz.293) v podvěsu. V roce 2019 byl v Žukovském poprvé spatřen druhý exemplář nosiče typu MiG-31 (iz.08). Zmíněný stroj vznikl zase konverzí letounu MiG-31 (modrá 82). Dne 19. května toho samého roku byl letoun MiG-31 (modrá 82) prezentován ruskému prezidentovi V.V. Putinovi na letecké základně Vladimírovka.

Verze:  -

Vyrobeno:  dva prototypy (oba vznikly konverzí sériových MiGů-31)

Uživatelé:  žádní

 

 

 

Posádka:    jeden pilot (?)

Pohon:       dva dvouproudové motory typu Solovjov D-30F-6 s max. tahem po 9 140 - 9 270 / 14 965 - 15 510 kp s vypnutým / zapnutým přídavným spalováním      

Výzbroj:     jedna třístupňová protisatelitní řízená střela typu 14A045 (iz.293), přepravovaná pod trupem
 

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 13,46 m 
Délka bez/s PVD:   20,52/22,69 m
Výška: 6,15 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup:   ?
Max. dolet:    ?

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 6.5.2020