Mikojan-Gurjevič MiG-21US (Je-6US) (‘Mongol B’)

Typ:  pokročilá modifikace dvoumístného cvičně-bojového letounu typu MiG-21U (Mongol B)

Určení:  primárně výuka bojových pilotů a posluchačů leteckých škol techniky létání, ovládání letounu, bojových manévrů, letu ve formacích a navigace v rámci přeškolování na bojové letouny řady MiG-21 (Fishbed), včetně zbraňového výcviku; sekundárně útoky na nemanévrující vzdušné cíle ze zadní polosféry, manévrový vzdušný boj a útoky na pozemní cíle

Odlišnosti od letounu MiG-21U (Mongol B):

- instalace silnějšího 6 175 kp motoru typu R-11F2S-300, který je zároveň zdrojem stlačeného ohřátého vzduchu pro systém SPS, v odnímatelné zadní části trupu na místo 5 740 kp motoru typu R-11F-300

- instalace jednoduchých odklápěcích vztlakových klapek na místo vztlakových klapek typu CAGI (modifikované vztlakové klapky typu Fowler) s úhly vychýlení 25° (pro vzlet) a 45° (pro přistání) na odtokové hraně křídla

- instalace systému pro ofukování vztlakových klapek typu SPS – ten ofukuje horní plochu vztlakových klapek prostřednictvím štěrbin rozmístěných podél jejich náběžné hrany ohřátým stlačeným vzduchem, který odebírá z posledního, šestého, stupně kompresoru motoru typu R-11F2S-300 (k jeho aktivaci dochází automaticky, jakmile úhel vychýlení vztlakových klapek přesáhne 30°)

- instalace objemnější palivové nádrže uvnitř mírně rozšířené hřbetní nástavby, která plynule navazuje na průzračný překryt zadního kokpitu (to sebou přineslo vzrůst zásoby paliva (z 2 340 l na 2 450 l)

- instalace nových vystřelovacích sedaček řady KM-1 uvnitř obou kokpitů na místo vystřelovacích sedaček typu SK (zatímco v předním kokpitu s pracovištěm žáka se nachází vystřelovací sedačka typu KM-1U, v zadním kokpitu je umístěna vystřelovací sedačka typu KM-1I)

- instalace modifikovaného výklopného překrytu zadního pilotního prostoru s pracovištěm instruktora s plechovým potahem hřbetní části se včleněným výklopným periskopem (díky tomu se zasklení kabiny instruktora omezilo na dvě obdélníková postranní okénka) – ten instruktorovi usnadňuje výhled směrem dopředu v průběhu vzletu a přistání (jeho vysouvání a zasouvání se přitom děje zcela automaticky s vysouváním a zasouváním podvozku)

- instalace modifikované svislé ocasní plochy s vetknutým dielektrickým krytem antény SHORAN do horní části náběžné hrany (tato úprava byla zavedena též do konstrukce pozdějších sériových MiGů-21U z linky závodu č.21)

- instalace snímače kritického úhlu náběhu typu DUA-3A na levoboku přední části trupu, přímo mezi příďovým lapačem vzduchu a přední připouštěcí „protipumpážní“ klapkou (úprava zavedená do vybavení jen některých sériových strojů)

Historie:  Pro všechny letouny řady MiG-21 (Fishbed), počínaje modelem MiG-21PFS (Fishbed D/F), jehož produkce se rozeběhla v roce 1963, se stala standardem instalace systému pro ofukování vztlakových klapek (SPS). Protože měl systém SPS nemalý vliv na letové charakteristiky letounů řady MiG-21 (Fishbed) v průběhu vzletu a přistání, jeho instalaci obdržely též všechny dvoumístné cvičně-bojové letouny typu MiGu-21U (Mongol A/B), které byly vyrobeny po roce 1966. Systém SPS takto modifikovaného MiGu-21U (Mongol B), který vešel ve známost pod prototypovým označením Je-6US, služebním označením MiGu-21US (Mongol B) a továrním kódovým označením iz.68, přitom k ofukování vztlakových klapek využíval, stejně jako systém SPS jednomístného MiGu-21PFS (Fishbed D/F), stlačený ohřátý vzduch z posledního, šestého, stupně kompresoru 6 175 kp motoru typu R-11F2S-300. Při vývoji dvoumístného MiGu-21US (Mongol B) ale konstrukční tým OKB MiG pomatoval i na provozní bezpečnost. Kromě silnějšího motoru a ofukovaných vztlakových klapek proto tento model opatřil též novými vystřelovacími sedačkami a výsuvným periskopem, který při vzletu a přistání instruktorovi usnadňoval výhled směrem dopředu. V letech 1966 až 1970 z linky závodu č.31 z Tbilisi sjelo celkem 347 sériových MiGů-21US (Mongol B) ve dvou úpravách, a to v úpravě pro Sovětské VVS/PVO (iz.68) a exportní úpravě (iz.68A). Naproti tomu produkcí exportních úprav předchozího modelu MiG-21 (Mongol A/B) se zabýval moskevský závod č.30. Poté výrobní program závodu č.31 přešel na pokročilejší dvoumístný model MiG-21UM (Mongol B).

Verze:

Je-6US – prototypová modifikace letounu typu MiG-21US (Mongol B)

MiG-21US (iz.68) – základní výhradně pro potřeby Sovětského VVS a PVO vyráběná úprava letounu typu MiG-21US (Mongol B)

MiG-21US (iz.68A) – exportní provedení letounu typu MiG-21US (Mongol B) s mírně pozměněným palubním vybavením

Vyrobeno:  347 sériových strojů

Uživatelé:  Angola, Bulharsko, ČSSR, Egypt, Irák, Jugoslávie, Kuba (?), Mongolsko (?), NDR, Polsko, Rumunsko, SSSR a Súdán (?)

 

 

 

Posádka:    pilot/žák a pilot/instruktor

Pohon:       jeden proudový motor typu Tumanskij R-11F2S-300 s max. tahem 3 950 kp / 6 175 kp s vypnutým / zapnutým přídavným spalováním

Radar:        radiolokační dálkoměr typu SRD-5M Kvant (‘High Fix’) s dosahem 0,3 až 3 km. Zmíněné zařízení slouží pro sledování a měření vzdálenosti vzdušných a pozemních cílů a využívá anténu, jejíž instalace se nachází uvnitř regulačního kužele příďového kruhového vstupu vzduchu.

Vybavení:   - zaměřovací: jeden střelecký zaměřovač typu ASP-5NM (jeho instalace se nachází uvnitř předního kokpitu)

                    - obranné: identifikační systém „vlastní-cizí“ typu SRO-2 Chrom (Odd Rods) nebo SRZO-2 Chrom-Nikl (Odd Rods) (dvě sestavy tří nestejně velkých tandemově uspořádaných tyčových antén umístěné po jedné na břichu přední části trupu, přímo za příďovým podvozkem, a na vrcholu SOP)

Výzbroj:     dvě PLŘS krátkého dosahu s IČ navedením typu R-3S (AA-2 Atoll), dva raketové bloky typu UB-16-57U (16 neřízených raket typu S-5K/M ráže 57 mm), dvě 240 mm protizemní neřízené rakety typu S-24, dvě 50 kg neřízené pumy typu FAB-50, dvě 100 kg neřízené pumy typu FAB-100, dvě 250 kg neřízené pumy typu FAB-250, dvě 500 kg neřízené pumy typu FAB-500 nebo dvě zápalné nádrže typu ZB-360, přepravované na dvou pylonech nacházejících se pod křídlem (na centrální trupový závěsník se umisťuje výhradně 490 l PTB typu PTB-490 – po jeho sejmutí lze trup tohoto stroje umístit konformní kulometné pouzdro typu GP-A-12,7 s jedním 12,7 mm kulometem typu Afanasjev A-12,7 se zásobou 60 nábojů)

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 7,15 m 
Délka bez/s PVD:   13,46/15,76 m
Výška: 4,10 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: 8 000 kg
Max. rychlost: 2 175 km/h
Praktický dostup:   17 300 m
Max. dolet bez/s 1 PTB-490:    1 210/1 460 km

 

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 8.9.2014