VZLÚ/LVO Kbely MiG-21U (vzdušná zkušebna)       

Typ:  speciální modifikace dvoumístného cvičně-bojového letounu typu MiG-21U (Mongol A) zastávající roli vzdušné zkušebny

Určení:  prověření činnosti, odolnosti, spolehlivosti a životnosti vystřelovací sedačky proudového cvičného letounu typu L-39 Albatros v podobě typu VS-2 na zemi i ve vzduchu

Odlišnosti od letounu MiG-21U (Mongol A):

- instalace testované vystřelovací sedačky typu VS-2 uvnitř modifikovaného zadního kokpitu

- absence výzbroje

Historie:  Ke zkouškám vystřelovacích sedaček za reálných podmínek Výzkumný a zkušební letecký ústav (VZLÚ) z Letňan již od konce 60. let využíval několik speciálně upravených podzvukových proudových cvičných letounů. Konkrétně přitom šlo o tři exempláře letounu typu UTI MiG-15 (Midget) a třetí a devátý vyrobený exemplář letounu typu L-39 Albatros. Zatímco všechny tři UTI MiGy-15 (Midget) (černá 2528, OK-10 a OK-010) spolu s třetím Albatrosem (XL-03) zastávaly poslání vzdušné zkušebny vstřelovací sedačky typu VS-1BRI, na devátém exempláři Albatrosu (XL-09), prototypu modelu L-39ZO/ZA, byla zkoušena vystřelovací sedačka typu VS-2. Obě zmíněné vystřelovací sedačky byly přitom určeny pro cvičné letouny řady L-39 Albatros. Zatímco letoun L-39 (XL-03) dosloužil v roce 1972, provoz letounu L-39 (XL-09) ukončila dne 8. dubna 1986 havárie. Nehoda ale předčasně zastavila i provoz prvních dvou pro potřeby VZLÚ speciálně upravených UTI MiGů-15 (Midget) (černá 2528 a OK-10). Ten třetí, „OK-010“, svůj poslední let vykonal dne 8. ledna 1982. Mezitím, dne 23. listopadu 1981, byl pro potřeby zkoušek vystřelovací sedačky typu VS-2 u VZLÚ vzdušnými silami, resp. 1. lšp (letecký školní pluk) z Přerova, uvolněn též jeden dvoumachový MiG-21U (Mongol A) (černá 0816). Pracovníci VZLÚ přitom tento první dvoumístný MiG-21 (Fishbed) našich vzdušných sil převzali ještě ten samý den na letišti Kbely. Zmíněný stroj obdržel civilní poznávací značku OK-016 a přestavbou na vzdušnou zkušebnu vystřelovací sedačky typu VS-2 prošel v prostorách Leteckých opraven (LVO) Kbely, za asistence pracovníků VZLÚ. Zmíněnou konverzi se přitom podařilo završit v polovině září roku 1982. Od vzletové dráhy kbelského letiště se letoun MiG-21U (OK-016) poprvé odlepil 30. dne toho samého měsíce, po krátkých pozemních zkouškách zaměřených na prověření činnosti všech modifikovaných palubních systémů. Protože letiště Kbely nebylo pro provoz tohoto stroje příliš vhodné, následně byl přelétnut na domovskou základnu 4. slp (stíhací letecký pluk), který sídlil v Pardubicích. Posláním první fáze závodních zkoušek MiGu-21U (OK-016) se stalo prověření letových vlastností v konfiguraci se standardním a modifikovaným překrytem (s výřezem na hřbetu) zadního pilotního prostoru v celém rozsahu rychlostí, při kterých se měla testovaná vystřelovací sedačka používat. Tedy od 360-ti km/h do M=0,82. Poté byly prověřeny letové charakteristiky MiGu-21U (OK-016) v konfiguraci s vystřelovací sedačkou s figurínou v zadním kokpitu a v konfiguraci bez ní, tedy po zkušební katapultáži. Vlastním zkušebním katapultážím ale předcházelo též několik katapultáží pozemních, kdy byla testovaná vystřelovací sedačka vystřelena ze zadního kokpitu stojícího MiGu-21U (OK-016). První vzdušná zkouška vystřelovací sedačky typu VS-2 na tomto stroji byla uskutečněna dne 15. dubna 1983, nad prostorem letiště Sazená. Průběh zmíněné katapultáže přitom monitorovala posádka doprovodného letounu typu L-39 Albatros. Při zkouškách při vyšších rychlostech doprovod MiGu-21U (OK-016) obstarával letoun typu MiG-21UM (Mongol B) ze stavu 4. slp. V letech 1988 až 1989 byl speciál MiGu-21U (OK-016) v prostorách LVO Kbely podroben generální opravě. V rámci zmíněné opravy obdržel též nástřik efektních pruhů v národních barvách. Z pardubického letiště tento stroj působil až do 24. května 1991. Poté byl, z důvodu zrušení 4. slp, přelétnut do Žatce. Zde ale příliš dlouho nesetrval. Již dne 23. října téhož roku byl totiž přelétnut do Lín. V roce 1994 speciál MiGu-21U (OK-016) obdržel instalaci nové avioniky vyhovující novým provozním požadavkům k letounům této značky. Poté vykonal ještě několik zkušebních letů a několik převáděcích letů na leteckých dnech. Konkrétně bylo tento stroj možné shlédnout na leteckých dnech v Kbelích, Mošnově, Líních a Náměšti nad Oslavou. Mezitím obdržel, v souladu s novými předpisy, staronové trupové identifikační číslo 0816 (na místo OK-016). Za celou svou kariéru v roli vzdušné zkušebny letoun MiG-21U (černá 0816 / OK-016) vykonal 224 letů s celkovou délkou trvání 120 hod a 24 min. V jejich průběhu se přitom podařilo uskutečnit přes 50 zkušebních katapultáží. Svůj poslední let tento stroj vykonal dne 17. května 1997. Konkrétně přitom šlo o přelet z Lín do Kbel. Protože se zde konal letecký den k příležitosti oslav 75. výročí založení VZLÚ, součástí zmíněného letu se stala též krátká ukázka letecké akrobacie nad Kbelským letištěm. Poté byl uskladněn v jednom z hangárů VZLÚ.

Verze:  -

Vyrobeno:  jeden exemplář (vznikl konverzí sériového MiGu-21U)

Uživatelé:  žádní (pouze výzkumný stroj)

 

 

 

Posádka:    jeden pilot

Pohon:        jeden proudový motor typu Tumanskij R-11F-300 s max. tahem 3 800 kp / 5 740 kp s vypnutým / zapnutým přídavným spalováním

Radar:        žádný

Výzbroj:     žádná

 

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 7,15 m
Délka bez/s PVD:   13,46/15,76 m
Výška: ?
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup:   ?
Max. dolet:    ?

 

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 26.7.2014