Mikojan-Gurjevič MiG-25RBVDZ/RBŠDZ

Typ:  experimentální modifikace průzkumného-bombardovacího letounu typu MiG-25RBV/RBŠ (Foxbat B/D mod.) s instalací pevného nástavce pro doplňování paliva za letu

Určení:  prověření činnosti systému pro doplňování paliva za letu

Odlišnosti od letounu MiG-25RBV/RBŠ (Foxbat B/D mod.):

- instalace pevného nástavce pro doplňování paliva za letu s tvarem obráceného písmene „L“ před pilotní kabinou, vlevo od podélné osy trupu (instalace tohoto zařízení si vyžádala mírně prodloužit příď trupu v oblasti před pilotní kabinou)

- instalace speciálního systému, za jehož pomoci lze krátkodobě mírně měnit vektor tahu pohonných jednotek (toho se využívá při řízení v průběhu doplňování paliva)

- instalace speciálního radionavigačního systému blízké navigace (SHORAN) zajišťujícího přesné navedení do prostoru spojení se vzdušným tankerem

- instalace reflektorů zajišťujících osvětlení příďového tankovacího nástavce a hadice s tankovacím košem vzdušného tankeru v průběhu nočních operací

Historie:  Kromě přepadového stíhacího MiGu-25PD (Foxbat E) (modrá 45) instalaci nástavce pro doplňování paliva za letu s tvarem obráceného písmene „L“, který byl kompatibilní s tankovacím systémem vzdušného tankeru typu Il-78 (Midas), na hřbetu mírně prodloužené přídě trupu, v oblasti před pilotní kabinou, obdržely, okolo poloviny 80. let, též dva exempláře konstrukčně příbuzných průzkumných-bombardovacích letounů řady MiGu-25RB (Foxbat B). Konkrétně přitom šlo o letoun MiG-25RBV (Foxbat B) s rudým trupovým číslem „68“ a MiG-25RBŠ (Foxbat D mod.) s trupovým číslem „34“. Zatímco letoun MiGu-25PD (Foxbat E) (modrá 45), který vešel ve známost pod označením MiG-25PDZ, byl opatřen instalací zatahovatelného nástavce pro doplňování paliva za letu, letouny MiG-25RBV (Foxbat B) (rudá 68) a MiG-25RBŠ (Foxbat D mod.) („34“) se vzhledem k tomu, že byly útroby příďové partie jejich trupu doslova napěchovány průzkumným vybavením, nakonec musely spokojit s pevným tankovacím nástavcem. Instalace tankovacího nástavce obou zmíněných letounů, pro které bylo vyhrazeno označení MiG-25RBVDZ a MiG-25RBŠDZ, se původně nacházela vpravo od podélné osy trupu. Později byla nicméně přesunuta, v rámci unifikace se stíhači 4. generace typu MiG-29 (Fulcrum) a Su-27 (Flanker), na pravobok hřbetu trupu. Obdobnou úpravou přitom prakticky ve stejnou dobu prošel též tankovací systém jediného exempláře MiGu-25PDZ. Na zkouškách letounů MiG-25RBVDZ (rudá 68) a MiG-25RBŠDZ (34) se podílely nejen prototypy vzdušného tankeru typu Il-78 (Midas), CCCP-76501 a CCCP-76556, ale i nadzvukové taktické bombardéry typu Su-24M (Fencer D). Tyto stroje totiž mohly, po předchozí instalaci tankovací jednotky typu UPAZ-1A Sachalin na jeden ze zbraňových závěsníků, zastávat též poslání vzdušného tankeru. Přestože zkušební program letounů MiG-25RBVDZ (rudá 68) a MiG-25RBŠDZ (34) zakončilo kladné hodnocení, instalací systému pro doplňování paliva za letu nakonec nebyl opatřen ani jeden řadový MiG-25RB (Foxbat B/D). Mezitím se totiž rozeběhla sériová výroba podstatně pokročilejšího taktického průzkumného letounu typu Su-24MR (Fencer E), který byl navíc opatřen systémem pro doplňování paliva za letu již od výroby, a proto VVS od zvažované instalace tankovacího nástavce na letounech řady MiG-25RB (Foxbat B) zcela opustilo

Verze:

MiG-25RBVDZ – modifikace průzkumného-bombardovacího letounu typu MiGu-25RBV (Foxbat B), který slouží k FOTINT průzkumu, základnímu SIGINT průzkumu a bombardování stacionárních cílů, s  instalací pevného nástavce pro doplňování paliva za letu

MiG-25RBŠDZ – modifikace průzkumného-bombardovacího letounu typu MiGu-25RBŠ (Foxbat D), který slouží k radiolokačnímu průzkumu a bombardování stacionárních cílů, s instalací pevného nástavce pro doplňování paliva za letu

Vyrobeno:  jeden exemplář modelu MiG-25RBVDZ (vznikl konverzí sériového MiGu-25RBV) a jeden exemplář modelu MiG-25RBŠDZ (vznikl konverzí sériového MiGu-25RBŠ)

Uživatelé:  žádní

 

MiG-25RBVDZ

 

Posádka:    jeden pilot

Pohon:       dva proudové motory typu Tumanskij R-15B-300 s max. tahem po 7 500 kp / 11 200 kp s vypnutým / zapnutým přídavným spalováním

Radar:        žádný

Kapacita:   - zaměřovací: žádné, shoz pum na cíl provádí automaticky navigační počítač na základě předem zadaných údajů a údajů z navigačního systému typu Peleng-DM

                   - průzkumné: čtyři fotoaparáty pro šikmé snímkování typu A-70M (čtyři kruhové průzory včleněné, po dvou, do stran břicha trupu, v oblasti před pilotní kabinou), jeden topografický fotoaparát typu A-E/10 s ohniskovou vzdáleností 1 300 mm (jeden kruhový průzor včleněný do osy břicha trupu, na úrovni čelního štítku překrytu pilotní kabiny), dva fotoaparáty pro detailní snímkování typu A-72 s ohniskovou vzdáleností 150 mm nebo jeden fotoaparát typu A-87 s ohniskovou vzdáleností 650 mm a SIGINT stanice typu SRS-9 Viraž s dosahem 450 km (na obě stany) a odchylkou v určení polohy RL stanice 30 až 50 km (jeden pár dielektrických panelů s tvarem lichoběžníku nacházející se na bocích přídě trupu, přímo před průzory fotoaparátů)

                  - obranné: identifikační systém „vlastní-cizí“ typu SRO-2M (Odd Rods’) (jeho antény jsou umístěny uvnitř náběžné hrany pravé kýlovky), výstražný RL systém typu SPO-10 Sirena-3M (jeho antény se nacházejí ve vrcholu pravé SOP a uvnitř koncových křídleních těles „anti-flutter“ závaží) a aktivní RL rušič individuální ochrany typu SPS-141 Siren-1F nebo SPS-151 Ljutik

Výzbroj:     náklad neřízených pum do celkové hmotnosti 4 000 kg (žáruvzdorné 500 kg pumy typu FAB-500M-62T, standardní 250 kg pumy typu FAB-250M-62, standardní 500 kg pumy typu FAB-500M-62 a zábleskové 80 kg pumy typu FOTAB-100-80), přepravovaný na dvou párech tandemově uspořádaných podtrupových závěsníků s nosností 4 x 500 kg a na jednom páru křídelních závěsníků s nosností 2 x 1 000 kg (pod trup tohoto stroje je navíc možné umístit, na místo pum, jednu obří 5 280 l PTB)

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 13,38 m 
Délka bez/s PVD:   21,55/23,80 m
Výška: 6,50 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: 3 000*  km/h 
Praktický dostup:   23 000** m
Max. dolet bez:    ?

 

                 

* za cenu zničení pohonných jednotek vlivem tepelného namáhání a značného přísunu vzduchu mohly tyto stroje létat rychlostí až 3 400 km/h. Protože poškození pohonných jednotek hrozilo již při rychlostech vyšších než 2 650 km/h, rychleji se létalo pouze na speciální příkaz nebo v případě, kdy si to žádala bojová situace. Cestovní rychlost tohoto stroje v konfiguraci se čtyřmi 500 kg pumami typu FAB-500M-62T v podvěsu činila 2 500 km/h.

** 20 200 m v konfiguraci se čtyřmi 500 kg pumami typu FAB-500M-62T. Ustáleného horizontálního letu byl však tento stroj schopen až ve výškách mezi 26 000 a 27 000 m (se zbytkem 3 300 kg paliva).

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 27.3.2014