Mikojan-Gurjevič MiG-19S (SM-9/3T)

Typ:  speciální modifikace denního frontového stíhacího letounu typu MiG-19S (Farmer D) zastávající roli vzdušné zkušebny

Určení:  prověření výkonnostních charakteristik PLŘS krátkého dosahu s pasivním IČ navedením typu K-13 (AA-2 Atoll) v počátečné fázi letové trajektorie a vlivu horkých zplodin raketového motoru této střely na činnost proudových motorů typu RD-9B

Odlišnosti od letounu MiG-19S (Farmer D):

- instalace krátkých pylonů s odpalovacími lištami PLŘS krátkého dosahu s pasivním IČ navedením typu K-13 (AA-2 Atoll) typu APU-26 pod křídlem, vně šachet hlavního podvozku, na místo závěsníků pro přídavné palivové nádrže

- instalace bezpečnostního systému, které zamezuje odpalu PLŘS při vysunutém podvozku

- instalace zkušební aparatury na místo kanónové výzbroje

Historie:  V únoru roku 1959 byl jeden sériový exemplář nadzvukového denního frontového stíhacího letounu typu MiG-19S (Farmer D) upraven na vzdušnou zkušebnu PLŘS krátkého dosahu s pasivním IČ navedením typu K-13 (AA-2 Atoll), která nebyla ničím jiným, než bezlicenční kopií americké střely typu AIM-9B Sidewinder. Zmíněná konverze přitom spočívala v instalaci krátkých pylonů s odpalovacími lištami typu APU-26 na místo závěsníků pro PTB, zkušební aparatury na místo kanónové výzbroje a bezpečnostního systému zamezujícího odpalu PLŘS při vysunutém podvozku. Takto modifikovaný MiG-19S (Farmer D) obdržel tovární kódové označení SM-9/3T a byl opatřen žlutým trupovým číslem „08“ (žlutá trupová čísla tehdy používala výhradně OKB A.S. Jakovleva). Zbraňový systém prototypu SM-9/3T (žlutá 08) umožňoval odpalovat střely typu K-13 (AA-2 Atoll) buďto jednotlivě, nebo naráz v jedné salvě. Do oblak se tento stroj poprvé vydal dne 11. února 1959. V průběhu letových zkoušek, které se podařilo završit dnem 3. března téhož roku, byly prověřovány výkonnostní charakteristiky PLŘS typu K-13 (AA-2 Atoll) v počátečné fázi letové trajektorie a v neposlední řadě též vliv horkých zplodin raketového motoru této střely na činnost proudových motorů typu RD-9B. Zatímco ve výšce 10 900 m prototyp SM-9/3T (žlutá 08) s dvojicí střel typu K-13 (AA-2 Atoll) v podvěsu vykazoval rychlostí M=1,295, rychlost tohoto stroje v té samé konfiguraci ve výšce 17 600 m činila 910 km/h. Z výsledků zkoušek prototypu SM-9/3T (žlutá 08) přitom též vyplynulo, že podvěs dvou střel typu K-13 (AA-2 Atoll) nemá negativní vliv na ovladatelnost. Na letounech řady MiG-19 (Farmer) se tato střela nakonec příliš nerozšířila. Stala se však hlavní zbraní výkonnějších dvoumachových stíhacích letounů řady MiG-21 (Fishbed).

Verze:  -

Vyrobeno:  jeden exemplář (vznikl konverzí sériového MiGu-19S)

Uživatelé:  žádní

 

 

 

Posádka:    jeden pilot

Pohon:       dva proudové motory typu Tumanskij RD-9B (Mikulin AM-9B) s max. tahem po 2 600 kp / 3 250 kp s vypnutým / zapnutým přídavným spalováním

Radar:        radiolokační dálkoměr typu SRD-1M Radal-M (‘Scan Fix’) s dosahem 0,3 až 2 km. Toto zařízení slouží pro sledování a měření vzdálenosti vzdušných cílů a využívá nevelkou hřebenovitou anténu, nacházející se na břichu trupu, vlevo od šachty příďového podvozku.

Vybavení:   - zaměřovací: jeden střelecký zaměřovač typu ASP-5N (jeho instalace se nachází uvnitř pilotní kabiny)

Výzbroj:      dvě PLŘS krátkého dosahu s pasivním IČ navedením typu K-13 (AA-2 Atoll), přepravované na dvou křídleních závěsních

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 9,00 m 
Délka bez/s PVD:   12,54/14,64 m
Výška: 3,89 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: M=1,295*
Praktický dostup:   ?
Max. dolet:    ?

 

* s dvojicí PLŘS typu K-13 (AA-2 Atoll) pod křídlem

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 13.7.2014