Mikojan-Gurjevič MiG-25RBT (‘Foxbat B mod.’)

Typ:  pokročilá modifikace průzkumného-bombardovacího letounu typu MiG-25RBV (Foxbat B)

Určení:  lokalizace pozemních a hladinových cílů, včetně odpalovacích stanovišť střel, muničních skladů, námořních základen a přístavů, hladinových plavidel, železničních stanic, leteckých základen, velitelských stanovišť, vojenských vozidel a mostů, a radiolokačních stanic za dobrých meteorologických podmínek ve dne i v noci a ničení velkoplošných pozemních stacionárních cílů s předem známou polohou za pomoci neřízených pum

Odlišnosti od letounu MiG-25RBV (Foxbat B):

- instalace pokročilejší stanice pro základní SIGINT průzkum typu Tangaž na místo stanice pro základní SIGINT průzkum typu SRS-9 Viraž (antény zmíněné stanice se nacházejí za jedním párem postranních dielektrických panelů s identickými rozměry a tvarem, jaký mají dielektrické kryty antén SIGINT stanice typu Viraž)

- instalace dalšího, třetího, páru zbraňových závěsníků typu MBDZ-U2 s nosností 2 x 500 kg pod trupem - tímto celková nosnost pum vzrostla z 4 000 kg na 5 000 kg (Takto velký náklad pum ale již měl drastický dopad výkonnostní parametry, zejména pak na rychlost a dostup. Kromě toho nemálo zvyšoval zatížení na křídlo při podzvukových rychlostech a na stěny postranních přívodů vzduchu při rychlostech vyšších než M=0,9, což mělo velmi negativní vliv na technický stav draku.)

- modifikované avionické vybavení instalací identifikačního systému „vlastní-cizí“ typu SRO-1P Parol na místo typu SRO-2M (Odd Rods), výstražného radiolokačního systému typu SPO-15 Berjoza, který je navíc schopen určit typ a operační mód zachyceného radaru, na místo typu SPO-10M Sirena-3, odpovídače typu SO-69 na místo typu SO-63P, automatického letového systému typu SAU-155R1 na místo typu SAU-155R, radionavigačního systému blízké navigace (SHORAN) typu RSBN-10 na místo typu RSBN-6S, radionavigačního systému dálkové navigace (LORAN) typu A711 Klyston, automatického systému pro určování kurzu ve vertikální rovině typu SKV-2NL na místo typu SKV-2NM, systému přesné navigace typu Peleng-2 na místo typu Peleng-DR/-DM a letového záznamového zařízení typu Tester-UZ na místo typu K12-22 a K9-51B (identické vybavení obdržely též modernizované letouny typu MiG-25RBS a MiG-25RBK, známé jako MiG-25RBŠ a MiG-25RBF)

instalace aktivního rušiče individuální ochrany typu SPS-151 Ljutik na místo typu SPS-141 Siren-1F

- instalace zdvojeného brzdícího padáku uvnitř nového krytu, který tvoří zakončení hřbetní nástavby, s žihadlovitým profilem (místo hranatého špičatého) a větší délkou

- instalace nevelkých protáhlých polokapkovitých dielektrických krytů na bocích postranních lapačů vzduchu (identická konstrukce jako u letounů typu MiG-25BM, MiG-25RBF a MiG-25RBŠ)

Historie:  Letoun typu MiG-25RBT (Foxbat B mod.) vznikl jako nástupce průzkumného-bombardovacího letounu typu MiG-25RBV (Foxbat B), který sloužil k FOTINT průzkumu a základnímu SIGINT průzkumu. Od tohoto svého předchůdce se přitom odlišoval zejména instalací nové stanice pro základní SIGINT průzkum. Zmíněné zařízení vešlo ve známost jako Tangaž a v porovnání se svým předchůdcem v podobě SIGINT stanice typu SRS-9 Viraž vykazovalo nižší hmotností a vyšší spolehlivostí. Kromě toho dokázalo detekovat větší počet typů radiolokačních stanic protivníka. Jejich polohu navíc bylo schopno určit s vyšší přesností (10 až 30 km vs 30 až 50 km). Všechny stanicí typu Tangaž získané informace bylo ale opět možné vyhodnocovat až po přistání. Identický byl též dosah, který činil 450 km na obě strany trupu. Kromě SIGINT stanice typu Tangaž byl letoun typu MiG-25RBT (Foxbat B mod.) opatřen též dalším (třetím) párem podtrupových pumových závěsníků a novým navigačním a obranným vybavením. Státní zkoušky MiGu-25RBT (Foxbat B mod.) se rozeběhly v roce 1979. Do výrobního programu závodu č.21 z Gorkého (od roku 1991 Nižnyj Novogrod) byl tento model zařazen v roce 1980. Poslední sériové MiGy-25RBT (Foxbat B mod.) přitom brány zmíněného podniku opustily v roce 1982. Další exempláře tohoto modelu vznikly konverzí sériových MiGů-25RBV (Foxbat B). Modernizaci řadových MiGů-25RBV (Foxbat B) do standardu MiG-25RBT (Foxbat B mod.) přitom zajistily letecké opravárenské závody v rámci generálních oprav.

Verze:  -

Vyrobeno:  ?

Uživatelé:  Bulharsko (v listopadu roku 1982 dodány 3 ks), Irák, Libye a SSSR a Sýrie

 

 

 

Posádka:    jeden pilot

Pohon:       dva proudové motory typu Tumanskij R-15B-300 s max. tahem po 7 500 kp / 11 200 kp s vypnutým / zapnutým přídavným spalováním

Radar:        žádný

Kapacita:   - zaměřovací: žádné, shoz pum na cíl provádí automaticky navigační počítač na základě předem zadaných údajů a údajů z navigačního systému typu Peleng-2

                   - průzkumné: čtyři fotoaparáty pro šikmé snímkování typu A-70M (čtyři kruhové průzory včleněné, po dvou, do stran břicha trupu, v oblasti před pilotní kabinou), jeden topografický fotoaparát typu A-E/10 s ohniskovou vzdáleností 1 300 mm (jeden kruhový průzor včleněný do osy břicha trupu, na úrovni čelního štítku překrytu pilotní kabiny), dva fotoaparáty pro detailní snímkování typu A-72 s ohniskovou vzdáleností 150 mm nebo jeden fotoaparát typu A-87 s ohniskovou vzdáleností 650 mm a SIGINT stanice typu Tangaž s dosahem 450 km (na obě stany) a odchylkou v určení polohy RL stanice 10 až 30 km (jeden pár dielektrických panelů s tvarem lichoběžníku nacházející se na bocích přídě trupu, přímo před průzory fotoaparátů)

                   - obranné: identifikační systém „vlastní-cizí“ typu SRO-1P Parol, výstražný RL systém typu SPO-15 Berjoza a aktivní RL rušič individuální ochrany typu SPS-151 Ljutik

Výzbroj:     náklad neřízených pum do celkové hmotnosti 5 000 kg (žáruvzdorné 500 kg pumy typu FAB-500M-62T, standardní 250 kg pumy typu FAB-250M-62, standardní 500 kg pumy typu FAB-500M-62 a zábleskové 80 kg pumy typu FOTAB-100-80), přepravovaný na třech párech tandemově uspořádaných podtrupových závěsníků s nosností 6 x 500 kg a na jednom páru křídelních závěsníků s nosností 2 x 1 000 kg. Na křídelní pylony tohoto stroje je kromě pum možné umístit též zdvojené odpalovací lišty typu APU-60-2 PLŘS krátkého dosahu s pasivním IČ navedením typu R-60/-60M (AA-8 Aphid). Tyto střely ale slouží pouze pro vlastní obranu před vzdušným napadením. Pod trup lze zase kromě pum umístit jednu obří 5 280 l PTB.

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 13,38 m 
Délka bez/s PVD:   21,55/23,80 m
Výška: 6,50 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: 3 000*  km/h 
Praktický dostup:   23 000** m
Max. dolet bez:    ?

 

 

                

* za cenu zničení pohonných jednotek vlivem tepelného namáhání a značného přísunu vzduchu mohly tyto stroje létat rychlostí až 3 400 km/h. Protože poškození pohonných jednotek hrozilo již při rychlostech vyšších než 2 650 km/h, rychleji se létalo pouze na speciální příkaz nebo v případě, kdy si to žádala bojová situace. Cestovní rychlost tohoto stroje v konfiguraci se čtyřmi 500 kg pumami typu FAB-500M-62T v podvěsu činila 2 500 km/h.

** 20 200 m v konfiguraci se čtyřmi 500 kg pumami typu FAB-500M-62T. Ustáleného horizontálního letu byl však tento stroj schopen až ve výškách mezi 26 000 a 27 000 m (se zbytkem 3 300 kg paliva).

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 27.3.2014