Mikojan-Gurjevič MiG-29UPG-UB (iz.9.53I)

Typ:  modifikace dvoumístného cvičně-bojového letounu typu MiG-29UB (iz.9.53) vzešlá ze zadání Indického vojenského letectva (IAF)

Určení:  primárně výuka bojových pilotů a posluchačů leteckých škol techniky létání, ovládání letounu, bojových manévrů, letu ve formacích a navigace v rámci přeškolování na jednomístné bojové letouny typu MiG-29UPG, včetně zbraňového výcviku; sekundárně ničení vzdušných cílů nacházejících se v přímém visuálním kontaktu útokem ze zadní polosféry, manévrový vzdušný boj a ničení pozemních cílů za pomoci řízené i neřízené munice

Odlišnosti od letounu typu MiG-29UB (iz.9.53):

- instalace nového avionického vybavení z jednomístného modelu MiG-29UPG

- modifikovaný obranný systém instalací výmetnic klamných IČ/RL cílů indické značky BEL (Bharat Electronic Ltd.) (jejich vystouplé hranaté kryty se nacházejí pod křídlem, přímo vedle zadní partie šachet hlavního podvozku) a aktivního rušiče izraelské provenience (změny v obranném systému se na vnějším vzhledu kromě výše uvedeného promítly též přítomností jednoho páru krátkých zkosených pylonů s drobnými štíhlými vřetenovitými tělesy pod konci náběžné hrany křídla, drobných vřetenovitých těles na odtokové hraně SOP, přímo nad směrovými kormidly, a hranatého krytu na odtokové hraně pravé SOP, přímo pod směrovým kormidlem)

Historie:  Dne 7. března 2008 si Indické vojenské letectvo (IAF) objednalo modernizaci celkem 63-ti svých letounů řady MiG-29 (Fulcrum), 57-ti jednomístných MiGů-29 (Fulcrum A) a osmi dvoumístných MiGů-29UB (Fulcrum B). Modernizační balíček pro dvoumístné MiGy-29UB (Fulcrum B) ze stavu IAF vycházel přímo z modernizačního balíčku pro jednomístné „indické“ MiGy-29 (Fulcrum A). Obsahoval tehdy nástavec pro doplňování paliva za letu a novou avioniku ruské, francouzské, izraelské a indické provenience. Protože IAF s  letouny typu MiG-29UB (Fulcrum B) nadále počítalo pouze při výcviku pilotů, z modernizačního balíčku pro tyto dvoumístné stroje byl zcela vyloučen palubní radiolokátor a dodatečná „hřbetní“ palivová nádrž. Takto „upgradované“ MiGy-29UB (Fulcrum B) ze stavu IAF přitom vešly ve známost pod novým označením MiG-29UPG-UB (iz.9.53I). První dva MiGy-29UB (Fulcrum B) ze stavu IAF byly do standardu MiG-29UPG-UB dopracovány společnými silami RSK MiG a výrobního závodu NAZ Sokol z Nižného Novogrodu. První z nich (KBU3306) se přitom do oblak poprvé vydal dne 19. května 2011. Druhý indický MiG-29UB (Fulcrum B) dopracováním na úroveň MiG-29UPG-UB prošel ještě v létě toho samého roku. S indickým pilotem za kniplem se modernizovaný MiG-29UPG-UB od vzletové dráhy letecké základny Žukovskyj, domovské základny zkušebního institutu LII, poprvé odlepil dne 7. října 2011. Svůj první dvoumístný MiG-29UPG-UB (KBU3306) IAF převzalo, spolu s dvojicí jednomístných MiGů-29UPG (KBU3301 a KBU3123), v prosinci roku 2012. Do Indie byly přitom tyto tři stroje dopraveny velkokapacitním nákladním letounem typu An-124-100 (Condor A). Zbylých šest MiGů-29UB (Fulcrum B) ze stavu IAF „upgrade“ do standardu MiG-29UPG-UB již projde v prostorách závodu 11. opravárenské základny IAF. K tomu přitom zmíněný podnik využije modernizační sety dodané ruským výrobcem.

Verze:  -

Vyrobeno:  dva operační stroje (vznikly konverzí sériových MiGů-29UB)

Uživatelé:  pouze Indie (v roce 2012 dodány 2 ks)

 

 

 

Posádka:    pilot/žák a pilot/instruktor

Pohon:       dva dvouproudové motory typu Klimov RD-33 (3. série) s max. tahem po 5 040 kp / 8 340 kp s vypnutým / zapnutým přídavným spalováním

Radar:        žádný

Vybavení:  - zaměřovací: elektro-optický zaměřovací systém typu OLS-UEM se zorným polem ±90 v horizontální rovině a -15° až + 60° ve vertikální rovině. Tento systém v sobě sdružuje pasivní IČ čidlo s laserovým dálkoměrem (s dosahem 200 až 2 000 m) a TV zaměřovačem a slouží pro vyhledávání a sledování vzdušných cílů. Zatímco ze zadní polosféry je elektro-optické čidlo typu OLS-UEM vzdušný cíl schopno detekovat na vzdálenost až 45 km, detekční dosah tohoto zařízení pro přední polosféru činí 15 km. Jeho optika je přitom umístěna uvnitř kopulovitého krytu, který se nachází před pilotní kabinou, vpravo od podélné osy trupu.

                   - obranné: identifikační systém „vlastní-cizí“, stanice radiotechnického průzkumu a výstrahy typu SPO-29 (L150NU) Pastel (toto zařízení dokáže zjistit typ, polohu a pracovní režim zdroje zachyceného radiolokačního signálu a těmito údaje „nakrmit“ naváděcí systém protiradarových ŘS typu Ch-31P a využívá antény umístěné uvnitř náběžné hrany vírových přechodů křídla a na vnějších stranách horní partie zdvojené SOP), čtyři výmetnice klamných IČ/RL (po dvou před kořeny náběžné hrany zdvojené SOP a po stranách šachet hlavního podvozku) a aktivní rušič izraelské provenience

Výzbroj:     jeden 30 mm kanón typu GŠ-30-1 se zásobou 150 nábojů, vestavěný do levého vírového přechodu, a podvěsná výzbroj do celkové hmotnosti 4 000 kg, přepravovaná na šesti pylonech nacházejících se pod křídlem (centrální trupový závěsník je vyhrazen pro PTB-1500) – PLŘS středního dosahu s  pasivním IČ navedením typu R-27T1/ET1 (AA-10B/D Alamo B/D) (max. 2 ks), PLŘS krátkého dosahu s pasivním IČ navedením typu R-73E (AA-11A Archer) (max. 6 ks), protizemní ŘS s poloaktivním laserovým navedením typu Ch-25ML (AS-12B Kegler) (max. 4 ks) a Ch-29L (AS-14A Kedge) (max. 2 ks), protizemní ŘS s pasivním TV navedením typu Ch-29TE (AS-14 Kedge) (max. 2 ks), protiradiolokační ŘS s pasivním RL navedením typu Ch-31P (AS-17A Krypton) (max. 2 ks), 500 kg pumy s pasivním TV navedením typu KAB-500Kr (max. 4 ks), 500 kg pumy s poloaktivním laserovým navedením typu KAB-500L (max. 4 ks), raketové bloky typu B-8M1 (20 neřízených raket typu S-8 ráže 80 mm) (max. 4 ks), 240 mm neřízené rakety typu S-24 (max. 4 ks), 250 kg neřízené pumy typu FAB-250 (max. 8 ks), 500 kg neřízené pumy typu FAB-500 (max. 8 ks), submuniční kontejnery typu KMG-U (max. 4 ks), 1 500 l PTB typu PTB-1500 (max. 1 ks) a 1 150 l PTB typu PTB-1150 (max. 2 ks)

 

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 11,36 m 
Délka s PVD:   17,42 m
Výška: 4,73 m 
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: 21 000 kg
Max. rychlost: 2 230 km/h
Praktický dostup:   17 500 m
Max. dolet bez/se 3 PTB:    1 400/2 600* km

 

* 2 000 km s jednou PTB typu PTB-1500

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 18.10.2014