PZL Mielec M-28B1Rbis Bryza-1Rbis

Typ:  pokročilá modifikace námořního hlídkového/pátracího letounu typu M-28B1R Bryza-1R

Určení:  pobřežní hlídková činnost, vyhledávání a sledování hladinových a ponorkových plavidel a pátrací a záchranná činnost na moři

Odlišnosti od letounu M-28B1R Bryza-1R:

- instalace silnějších 1 100 hp motorů typu PT6A-65B kanadské značky Pratt & Whitney Canada, které roztáčejí pětilisté vrtule americké značky Hartzell, na místo 960 hp motorů typu PZL-10S polské výroby, které roztáčejí třílisté vrtule typu AW-24AN

- instalace zatahovatelného podvozku na místo podvozku pevného (pevný podvozek by totiž narušoval zorné pole pátracího radiolokátoru). Zatímco příďový podvozek se zasouvá (směrem dozadu) do krytu vystupujícího z břicha modifikované špice trupu mající větší délku a špičatější profil (část kola přitom vystupuje z jeho obrysu), hlavní podvozky se vyklápějí směrem do stran (vně horizontálních pahýlů, které vystupují z okrajů břicha střední části trupu).

- instalace vstupních dveří na pozici prvního levého okénka nákladové kabiny alá M-28-05. Nákladovou kabinu Bryzy-1R zpřístupňují pouze záďová nákladová vrata.

- instalace vypouklých pozorovacích průzorů na pozici druhého a pátého levého okénka nákladové kabiny. Na levoboku nákladového prostoru Bryzy-1R se nachází pouze jeden vypouklý pozorovací průzor. Jeho instalace je přitom umístěna na pozici čtvrtého okénka. Naproti tomu počet vypouklých pozorovacích průzorů na pravoboku nákladové kabiny je u tohoto modelu shodný jako u modelu Bryza-1R.

- instalace pozorovacího systému typu SRM-800, jehož součástí je radiolokátor typu ARS-800, na místo pozorovacího systému typu MSC-400, který je vystavěn na méně výkonném radiolokátoru typu ARS-400. Anténa radiolokátoru typu ARS-800 se přitom nachází pod identickým polokapkovitým dielektrickým krytem, který vystupuje z břicha trupu, v oblasti před hlavním podvozkem, jako anténa méně výkonného radiolokátoru typu ARS-400.

- instalace otočného kulovitého pouzdra elektro-optického pozorovacího systému typu AN/AQQ-22 Star Safire II, který v sobě sdružuje CCD-TV kameru, IČ kameru a laserový dálkoměr, na břichu protáhlé špice trupu, přímo před krytem šachty příďového podvozku

- instalace zásobníku na 10 akustických bójí typu HYD-10 v zadní části trupu

- instalace detektoru magnetických anomálií (MAD) typu MAG-10 uvnitř štíhlého žihadlovitého dielektrického krytu, který vystupuje z ocasní části trupu

- instalace stanice pro radiotechnický průzkum/výstražného RL systému typu ESM-10 Lemur-10

- instalace nového identifikačního systému „vlastní-cizí“ typu APX-113

Historie:  Námořní hlídkový speciál typu M-28B1Rbis Bryza-1Rbis vzešel z modernizačního programu hlídkových speciálů letounů typu M-28B1R Bryza-1R Polského námořnictva. Zmíněný modernizační program byl přitom vystavěn na záměně 960 hp motorů typu PZL-10S polské výroby silnějšími 1 100 hp motory typu PT6A-65B kanadské značky Pratt & Whitney Canada a speciálního vybavení. Kromě výkonnějšího radiolokátoru typu ARS-800, který nahradil radiolokátor typu ARS-400, modernizovaná Bryza-1Rbis obdržela též elektro-optický pozorovací systém typu AN/AQQ-22 Star Safire II a prostředky pro detekci ponorek v podobě detektoru MAD typu MAG-10 a výmetnice akustických bójí typu HYD-10. Protože zorné pole radiolokátoru Bryzy-1R narušoval podvozek, modernizovaná Bryza-1Rbis byla opatřena podvozkem výklopným. Jediný exemplář Bryzy-1Rbis vznikl přestavbou prototypu Bryzy-1R (0810) a od vzletové dráhy se poprvé odlepil dne 29. ledna 2003. Polskému námořnictvu byl tento stroj předán v březnu roku 2008. Na standard M-28B1Rbis měly být v rámci modernizačního programu dopracovány celkem tři letouny typu M-28B1R Polského námořnictva. Z těchto plánů ale nakonec sešlo.

Verze:  -

Vyrobeno:  jeden exemplář (vznikl konverzí prototypu letounu typu M-28B1R Bryza-1R)

Uživatelé:  Polsko (námořnictvo)

 

 

 

Posádka:    dva piloti, palubní mechanik a tři operátoři

Pohon:       dva turbovrtulové motory typu Pratt & Whitney Canada PT6A-65B kanadské výroby s max. výkonem po 1 100 hp

Radar:        povětrnostní radiolokátor typu RDS-82VP/RDR-2000, instalovaný ve špici trupu, a pátrací impulsní dopplerovský radiolokátor typu ARS-800, instalovaný pod rozměrným polokapkovitým krytem nacházejícím se na břichu trupu, přímo před hlavním podvozkem. Radiolokátor typu ARS-800 má vyhledávací dosah přes 185 km a je schopen sledovat až 100 hladinových a pozemních cílů zároveň.

Vybavení:   - průzkumné: - elektro-optický pozorovací systém typu AN/AQQ-22 Star Safire II. Toto zařízení v sobě sdružuje CCD-TV kameru, IČ kameru a laserový dálkoměr a je schopno sledovat až osm cílů najednou. Jeho optika se přitom nachází uvnitř otočného kulovitého pouzdra, které je umístěno pod špicí trupu.

                  - zásobník na 10 akustických bójí typu HYD-10 (instalace tohoto zařízení se nachází v zadní část trupu)

                  - detektor magnetických anomálií (MAD) typu MAG-10, instalovaný uvnitř žihadlovitého krytu vystupujícího ze zadní části trupu

                  - obranné: identifikační systém „vlastní-cizí“ typu APX-113 a stanice pro radiotechnický průzkum/výstražný RL systém typu ESM-10 Lemur-10

Výzbroj:    dvě osvětlovací pumy typu SAB-100-55, SAB-100-75 nebo SAB-100MW, přepravované na dvou křídelních závěsnících

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 22,06 m
Délka:   ?
Výška: 4,90 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: 7 000 kg
Max. rychlost: 350 km/h
Praktický dostup:   6 000 m
Max. dolet:    1 230 km

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 9.4.2018