Antonov An-32RE (‘Cline’)

Typ:  pokročilá modifikace lehkého taktického transportního letounu typu An-32 (Cline A mod) vzešlá z modernizačního programu letounů typu An-32 (Cline A mod) Indického vojenského letectva (IAF)

Určení:  doprava nákladu a vojáků do blízkosti fronty, přeprava a shoz výsadku, přeprava a shoz nákladu a bojové techniky na padácích, odsun raněných a působení v roli pomocného bombardéru

Odlišnosti od letounu An-32 (Cline A mod):

- instalace motorů typu Al-20D série 5M majících dvakrát delší meziopravní resurs (4 000 hodin) a větší životnost (20 000 letových hodin)

- vyšší nosnost (7,5 t vs 6,8 t)

- instalace nového kyslíkového systému

- instalace pohodlnějších sedadel v kabině posádky

- modifikované avionické vybavení instalací systému, který zajišťuje výstrahu před srážkou s jiným letounem a před srážkou se zemí, DME (zařízení pro měření šikmé vzdálenosti mezi letounem a letištním radiomajákem), systému satelitní navigace, nového radiovýškoměru, nového radiolokátoru a nového přístrojového vybavení pilotní kabiny (jeho součástí jsou i dva multifunkční displeje)

Historie:  Zdaleka největším provozovatelem dvoumotorových turbovrtulových taktických transportních letounů typu An-32 (Cline A mod) se stalo Indické vojenské letectvo (IAF). IAF přitom závod č.473 (Aviant) z Kyjeva dodal, v letech 1984 až 1991, celkem 118 těchto strojů. Protože se IAF letouny typu An-32 (Cline A mod) nanejvýš osvědčily, v září roku 2001 se rozeběhla mezistátní jednání ohledně modernizace a prodloužení technické životnosti těchto strojů. Vzhledem k průtahům s vývojem perspektivního rusko-indického dvoumotorového proudového taktického transportního letounu typu Il-214 (MTA) se již v roce 2005 program modernizace letounů typu An-32 (Cline A mod) stal jednou z priorit IAF. Produktem zmíněného modernizačního programu se stal model An-32RE, který má prodlouženou technickou životnost na 40 let provozu (z 25-ti), resp. na 20 000 letových hodin, resp. na 15 000 přistání, a meziopravní resurs na 4 000 letových hodin, resp. na 3 500 přistání, a zvýšenou nosnost z 6,7 t na 7,5 t. Součástí zmíněného modernizačního programu se ale stala též instalace nového kyslíkového systému, nových sedaček v pilotní kabině a nového avionického vybavení. Díky instalaci nové avioniky modernizovaný An-32RE může přistávat za podmínek Cat II ICAO. Dne 15. června 2009 si Ministerstvo obrany Indie objednalo „upgrade“ celkem 105-ti letounů typu An-32 (Cline A mod) ze stavu IAF na standard An-32RE. Modernizaci prvních 40-ti těchto strojů dostal na starost závod č.410 z Kyjeva s termínem vyhotovení do roku 2014. „Upgradování“ zbylých 65-ti letounů typu An-32 (Cline A mod) na standard An-32RE bylo svěřeno leteckému opravárenskému závodu BRD-1, který se nachází v indickém Kanpuru. Termín předání posledních modernizovaných An-32RE byl přitom stanoven na rok 2017. Prvních pět indických An-32 (Cline A mod) na kyjevské letiště Svjatošino dorazilo dne 4. března 2010. První do standardu An-32RE „upgradovaný“ An-32 (Cline A mod) (K2670) brány kyjevského závodu č.410 opustil dne 27. srpna toho samého roku. Letové zkoušky modernizovaných An-32RE probíhaly na kyjevském letišti Gostomel a byly úspěšně završeny na jaře roku 2011. Zpět do Indie se prvních pět modernizovaných An-32RE (K2670, K2676, K2679, K2681 a K2696) vydalo dne 27. května 2011. Celou objednávku na modernizaci 40-ti letounů typu An-32 (Cline A mod) ze stavu IAF se závodu č.410 podařilo splnit do listopadu roku 2015. Zmíněné stroje byly přitom IAF dodány v osmi várkách po pěti exemplářích, z toho jedna dne 27. srpna 2010, jedna v září roku 2011, jedna dne 12. března 2012, jedna dne 4. října 2012, jedna dne 18. února 2013, jedna dne 24. března 2014 a jedna v listopadu roku 2015. Poslední, osmá, várka pěti modernizovaných An-32RE byla ale IAF předána se zpožděním proti plánům. Důvodem toho se staly potíže se subdodávkami, které sebou přinesl ozbrojený konflikt, jenž se rozpoutal na jaře roku 2014 na východě Ukrajiny. Opravárenským závodem BRD-1 z Kanpuru byly první dva letouny typu An-32 (Cline A mod) ze stavu IAF do standardu An-32RE dopracovány, za spoluúčasti ukrajinských odborníků, v roce 2015. Protože ale ochlazení vztahů Ukrajiny s Ruskem, které sebou přinesla ruská anexe Krymu spolu s podporou proruských separatistů na východě Ukrajiny, vedlo k přerušení dodávek komponent ruské výroby, nakonec zde bylo do standardu An-32RE dopracováno jen okolo 10-ti letounů typu An-32 (Cline A mod). S modernizovanými An-32RE přitom IAF počítá nejméně do roku 2025.

Verze:  -

Vyrobeno:  Ukrajina: 40 exemplářů (všechny exempláře tohoto modelu vznikly konverzí sériových An-32); Indie: cca 10 exemplářů (všechny exempláře tohoto modelu vznikly konverzí sériových An-32)

Uživatelé:  Indie (vojenské letectvo)

 

 

 

Posádka:    dva piloti a navigátor

Pohon:       dva turbovrtulové motory typu Ivčenko Al-20DM série 5M s max. výkonem po 5 180 hp

Radar:        povětrnostní radiolokátor, instalovaný v přední části trupu

Vybavení:  - zaměřovací: jeden bombardovací zaměřovač typu NKPB-7 (jeho instalace je umístěna za polokulovitým průzorem nacházejícím se na levoboku přední části trupu)

                   - obranné: identifikační systém „vlastní-cizí“

Kapacita:   50 vojáků, 42 výsadkářů, 24 nosítek s jedním ošetřovatelem nebo náklad do celkové hmotnosti 7 500 kg, přepravovaný uvnitř nákladové kabiny s rozměry 12,48 m x 2,78 m x 1,84 m

Výzbroj:     neřízené pumy, osvětlovací pumy, značkovací pumy nebo nákladové kontejnery, přepravované na dvou párech tandemově uspořádaných demontovatelných trupových závěsníků typu BD3-34 s nosností po 500 kg
 
 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 29,20 m
Délka:   23,68 m
Výška: 8,75 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: 27 000 kg
Max. rychlost: 530 km/h
Praktický dostup:   9 400 m
Max. dolet:    2 160 km

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 12.6.2019